Få støtte med Enovatilskudd

Støtte fra Enova til varmepumpe og fjerning av oljefyr får du gjennom Enovatilskuddet. Vi forteller deg hvordan.

HVA ER ENOVATILSKUDD?

Enovatilskudd er en statlig støtteordning for å gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig. Du kan få støtte fra Enova til både varmepumpe og fjerning av oljefyr. Både til nye boliger, eksisterende boliger og rehabilitering.

HVILKE TILTAK GIR ENOVA-STØTTE?

Du kan få støtte fra Enova til å bytte til varmepumper av ulike slag. Både bergvarme- (væske-vann), luft til vann-, og avtrekksvarmepumpe støttes av Enova. I tillegg får du tilskudd til å bytte ut oljefyring, oljekamin og oljetank. Vi tilbyr en rekke varmeløsninger som gir deg rett på Enovatilskuddet.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskudd blir utbetalt etter at du har installert ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel og består av følgende prosess:
1. Du installerer varmepumpe
2. Registrer kvittering/faktura på Enova sine hjemmesider
3. Mottar utbetaling
Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Du kan med andre ord ikke installere nye varmeløsninger selv.

HVOR MYE ENOVA-STØTTE KAN JEG FÅ?

Hvor mye støtte fra Enova du vil få, kommer an på hvilken varmeløsning du velger. Husk at du kan gjøre flere miljøvennlige tiltak og få støtte til flere samtidig.

Eksempler på Enova-tilskudd:

Støtte til bergvarmepumpe (væske-vann) – Opptil 30.000 kr
Støtte til varmepumpe luft til vann – Opptil 20.000 kr
Støtte til avtrekksvarmepumpe – Opptil 20.000 kr
Støtte til ettermontering av balansert ventilasjon – Opptil 20.000 kr
Støtte til ombygging til vannbåren varme – Opptil 10.000 kr
Støtte til fjerning av oljekjel og oljetank – Opptil 20.000 kr (NYHET – støtten er doblet, gjelder ut 2018)
For å få maksimalt tilskudd må du installere en løsning med energimåler for strøm og varme. Vi tilbyr selvsagt energimålere.

Totalt kan du få opptil 50.000 i støtte fra Enova om du kombinerer flere løsninger.

For mer informasjon om Enovatilskudd, – ta kontakt så hjelper vi deg.

ENERGIVERKET VANT PRIS – FLEST ENOVA-SØKNADER

Energiverket gikk i 2016 helt til topps i antall registrerte Enova-søknader og ble av Enova kåret til Årets Enovatilskudd-bedrift for klimainnsatsen. Prisen ble delt ut på hovedkontoret vårt i Råde 1.mars 2017.

Prisen Årets Enovatilskudd-bedrift deles ut til det firmaet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter hvor mange tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de skaper oppmerksomhet om energi- og klimatiltak boligeierne kan gjøre.