Kontaktinformasjon for Energiverket AS

Østfold:

Energiverket AS
Mosseveien 60
1640 Råde
Telefon: 09 345
Kundeservice: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Glenn Pettersen
Mobil: 459 63 773
E-post: gp@energiverket.no

Salgskontakter:
Bjørn Korsmo
Mobil: 479 27 488
E-post: bk@energiverket.no

Kamil Bowski
Mobil: 472 90 006
E-post: kb@energiverket.no

Henrik Ødegaard
Mobil: 90 71 69 94
E-post: ho@energiverket.no

Jon Harald Stokken
Mobil: 46 90 03 87
E-post: jhs@energiverket.no

Follo:

Energiverket AS
Berghagan 7
1405 Langhus
Telefon: 09 345
Kundeservice: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Linda Helen Nilsen
Mobil: 459 66 330
E-post: lhn@energiverket.no

Salgskontakter:
Øyvind Søvik
Mobil: 940 83 411
E-post: os@energiverket.no

Tore Bekken
Mobil: 476 71 025
E-post: tb@energiverket.no

Drammen:

Energiverket AS
Ilebergveien 3
3011 Drammen
Telefon: 09 345
Kundeservice: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Kjetil Skogheim
Mobil: 928 53 637
E-post: ks@energiverket.no

Salgskontakter:
Ole-Henrik Ackenhausen
Mobil: 907 16 791
E-post: oh@energiverket.no

Andreas Dahl
Mobil: 907 50 039
E-post: ad@energiverket.no

Vestfold:

Energiverket AS
Søndre Kullerød 2
3241 Sandefjord
Telefon: 09 345
Kundeservice: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Thor Egil Fure Hansen
Mobil: 488 45 154
E-post: tefh@energiverket.no

Salgskontakter:
Finn Petter Olsen
Mobil: 940 88 474
E-post: fpo@energiverket.no

Espen Bjønnes Løberg
Mobil: 940 87 963
E-post: ebl@energiverket.no

Hovedkontor:

Energiverket AS
Mosseveien 60
1640 Råde
Telefon: 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Salgsavd:
E-post: salg@energiverket.no

Service/support:
E-post: service@energiverket.no

Adm. Direktør Richard Granskogli:
Mobil: 474 62 088
E-post: rg@energiverket.no

Markedssjef Rune Solbrekke:
Mobil: 971 16 737
E-post: rs@energiverket.no