Måned: januar 2017

Strømkostnader ved installering av varmepumpe

Hvilke strømkostnader er forbundet med installasjon av varmepumpe?

Skal du installere varmepumpe vil det også innebære noen strømkostnader til elektriker. Kostnadene avhenger følgelig av hvilken type løsning man velger på varmepumpen. Her er de ulike variablene som vil påvirke prisen.

For det første så har man avstanden fra sikringsskapet og inn til varmepumpen. Denne vil variere fra bolig til bolig. Erfaringsmessig ligger dette normalt sett mellom 20.000 – 35.000,- for det som omhandler varmepumpen. Noen velger å gjøre andre oppgraderinger samtidig når man først har en elektriker på stedet, men det går jo da på et annet budsjett enn “varmepumpebudsjettet”.

Mange varmepumper krever 3-fas

De fleste luft/vann-varmepumper og bergvarmepumper i dag, krever 3-fas til hele eller deler av anlegget. Er du usikker på om du har 3-fas eller ikke, kan du som oftest se dette i sikringsskapet ved at det er 2 eller 3 faser på inntakssikringen. Dersom man må inn med 3-fas må man kontakte den lokale nettleverandøren, da det er de som har ansvaret for dette. Normalt sett er dette samme selskapet som du betaler nettleien til, ikke nødvendigvis strømselskapet ditt. Her kan du søke opp netteiere i kommunen.

Fordel med elektriker som har erfaring

De fleste har 3-fas lagt inn til boligen per idag, derfor er dette som oftest en smidig prosess. Det vil være en fordel å benytte en elektriker som har god erfaring med opplegg til varmepumper. Energiverket AS har flere gode samarbeidspartnere som vi kan sette deg i kontakt med. Vi vil også koordinere prosessen sammen med elektriker underveis. Det betyr ikke at vi har ansvaret for elektriker, men at vi vil bistå med spørsmål, deler etc som elektriker trenger. Har du noen spørsmål rundt strømkostnader i forkant av installasjonen, ta kontakt med oss for en prat.

Skal du fjerne tanken, har vi også gode samarbeidspartnere på dette området. Kontakt oss for mer informasjon.

 

Hvordan fungerer en energibrønn?

Bolig som får varme fra energibrønn

Ren solenergi lagres i bakken som kan brukes direkte til oppvarming av boligen din. Selv på rekordkalde vintre har du all energien du trenger – også når sommeren har vært kjølig og regnfull. Med et væskefylt rør, også kalt en energikollektor, hentes lagret solvarme opp fra fjellet, sjøen eller under bakken på tomten din. Omgivelsene, energibehovet og hvilket varmesystem du har, avgjør hvor varmen bør hentes fra. For å kunne konsentrere energien fra brønnen brukes væske-vann varmepumpe som kan gi deg varmt vann og oppvarming av din bolig.

VURDERER DU Å ETABLERE EN ENERGIBRØNN OG INSTALLERE VARMEPUMPE?

Da er det viktig at en forhandler utfører en analyse av boligens energibehov, og at etablering av energibrønnen blir utført av en profesjonell borentreprenør. Energiverket AS har gode samarbeidspartnere som utfører boringen av energibrønnen.

ULIKE ENERGIKILDER – VARMEPUMPEN ER DEN SAMME

Selve varmepumpen er den samme – forskjellen ligger i hva slags type varmekilde som brukes, enten det er fjell eller berg, jord, grunnvann eller sjø. I alle tilfellene konsentrerer varmepumpen den lagrede energien fra energikilden, slik at den kan gi varmtvann til radiatorer, gulvvarme, bad og dusj.

Begrepet «bergvarmepumpe», også kjent som en væske-vann varmepumpe, brukes ofte som et samlebegrep for varmepumper som henter energi fra under bakken eller fra sjøen. Her er noen gode grunner til velge væske/vann-varmepumpe.

Bergvarmepumpe med jord som energikilde:

Jordvarmepumpe - Slik fungerer jordvarme

 

Bergvarmepumpe med grunnvann som energikilde:

 

Bergvarmepumpe med sjø som energikilde:

BERG ER DEN VANLIGSTE VARMEKILDEN I EN ENERGIBRØNN 

Hvor dypt borer man etter bergvarme?
Hvor dypt borehullet skal være avgjøres av flere faktorer. Blant annet bergart og grunnvannsnivå i tillegg til hvilket effektbehov energibrønnen skal dekke. Det er viktig at borehullet ikke er underdimensjonert. Dybden kan variere fra 70 til 300 meter, og diameteren på energibrønnen er ikke større enn  140 mm. Visste du at en energibrønn kan varme deg i 100 år?

Boringen etterlater få eller ingen spor
Boreentreprenøren er vant til å jobbe i hager, og passer på å legge igjen minst mulig spor, bortsett fra selve borehullet. Boringen er vanligvis gjort på en dag. Energibrønnen med koblinger blir dekket av jord, og i de fleste tilfeller vil toppen av energibrønnen bli dekket av gress slik at hele installasjonen utendørs er under bakken.

Bergvarmepumpe med berg som energikilde:

Bergvarmepumpe med fjell som energikilde

 

Kilde: NIBE