Måned: juli 2017

Gode grunner til å velge væske/vann-varmepumpe

Fordeler ved å velge væske/vann-varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset. Blant annet slipper man at støv virvles opp av panelovner eller sot fra oljefyren som kan plager for allergikere. Les mer om Merete og barna som ble kvitt astma-anfallene når oljefyren forsvant.

Hvem passer væske/vann-varmepumpe godt for?

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Gode grunner til å velge væske/vann-varmepumpe

Det er mange gode grunner til å velge en væske/vann-varmepumpe for å varme opp boligen din. Enten du har en eldre enebolig eller skal bygge nytt, vil væske/vann-varmepumpe være et høyaktuelt alternativ. Spesielt mange oljefyr-eiere i eldre boliger velger dette som sin nye oppvarmingskilde.

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden.
 • Ingen støybelastning utendørs.
 • Lang levetid.
 • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Bedre energimerking av boligen som kan gi økt boligverdi.
 • Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

Det finnes flere ulike varianter av væske/vann-varmepumper, men bergvarmepumpen er den desidert mest populære varianten. Jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe vil også fungere godt i enkelte tilfeller, men krever større forutsetninger enn en bergvarmepumpe.

Bergvarmepumpe:

 • Anlegget tar liten plass utendørs.
 • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 • Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
 • Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Jordvarmepumpe:

 • De egner seg godt for gårdsbruk og hytter som ofte har store tilgjengelige arealer for legging av rørslynge
 • Kan være aktuelt for nye boliger med lavt energibehov
 • Ofte lavere investeringskostnad enn bergvarme
 • Dersom en tomt likevel skal fylles eller graves opp, kan man få lagt rørslyngen uten de store kostnadene
 • Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Sjøvarmepumpe:

 • Det er vanligvis billigere å legge kollektorslange i sjø enn i borehull.
 • Relativt høy og stabil temperatur på sjøvann gir høy varmefaktor gjennom hele året.

All time high for Energiverket

All time high for Energiverket

Stor etterspørsel etter varmepumper – all time high

Interessen for varmepumper og vannbåren varme handler ikke lenger bare om de store besparelsene de medfører. Det dreier seg også om den langsiktige gevinsten for miljøet. Og ikke minst komforten man oppnår med behagelig, jevn temperatur. Her har vi listet opp de 5 største fordelene ved å velge varmepumpe for væske/vann eller luft/vann.

Gledelig for oss i Energiverket er det ingen tvil om at produktene våre er i vinden om dagen og etterspørselen er jevnt økende. Som en konsekvens av dette ansatte vi nylig to selgere i Linda Nilsen og Casper Martens Larsen. Hittil i år har vi opplevd en kjempevekst på salg av varmepumper og hadde per juli en omsetningsvekst på hele 63% opp fra fjoråret. Ettersom fjoråret også var bra, er dette all time high. Flere av de nye kundene våre har kommet på bakgrunn av fornøyde eksisterende kunder som anbefaler oss videre. Gode kundeambassadører er verdens beste markedsføring.

Oljeforbudet ble en realitet – første land i verden

Nå som vi nærmer oss 2020 merker vi en stigende etterspørsel på bakgrunn av forbudet mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Dette forbudet kom på plass i juni, men har vært ventet i lenger tid. Så langt vi kjenner til, er dette første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge også har gjort i de nyeste byggtekniske forskriftene. Det er dristig, men skal Norge nå klimamålene som er satt er dette et av flere viktige grep som må gjøres.

Nye avdelingskontor på plass i Drammen og Ski

For oss i Energiverket er det spennende tider på flere områder. Ikke bare er det gledelig med økt etterspørsel og fokus på miljøvennlige løsninger, men vi åpner i september de nye avdelingene våre i Drammen og Ski. Som tidligere omtalt skal vi ansette totalt 15 nye kolleger. Dette fordelt på disse to, samt til de eksisterende avdelingene våre i Råde og Sandefjord. Er dette en bransje du kunne tenke deg å tilbringe årene fremover i, er du velkommen til å legge inn en søknad her. Vi tar også i mot åpne søknader på stillinger som foreløpig er dekket opp.