Måned: november 2017

Varmepumpe i verneverdig bolig

En verneverdig bolig skal ikke være synonymt med skyhøye energikostnader

Selv om du bor i en verneverdig bolig, skal du kunne ha god komfort uten skyhøye utgifter til oppvarming og varmt tappevann. Men, vær klar over at det er noen hensyn som må tas når eldre, verneverdige boliger skal få nytt varmeanlegg basert på varmepumpe.

Innhent tillatelse før montering av varmepumpe

Å installere varmepumpe i verneverdige bygg fordrer at du innhenter tillatelse fra ansvarlig myndighet på forhånd. Ta kontakt med plan- og bygningsetaten, vernemyndighetene og/eller kulturminnefaglig instans i kommunen din hvis du har spørsmål om lovverk og prosedyrer omkring renovering av en verneverdig bolig. Disse kan gi gode råd og skal vite om bygningen er omfattet av særlige vernebestemmelser.

Varmepumper med vannbåren varme egner seg godt i verneverdige bygg

I eldre bebyggelse har det vært tradisjon for vannbåren varme. Da passer varmepumper som baserer seg på vannbårne varmesystemer godt. Fordelen med å bruke en væske-til-vann-varmepumpe er at du ikke får en utedel som må monteres i nærheten av eller på bygget. Luft-til-vann-varmepumper kan også være godt egnet så lenge du finner en hensiktsmessig plassering av utedelen. Begge typer vil føre til minimale inngrep innvendig i bygget, med unntak av teknisk rom der varmepumpens innedel skal plasseres. Det finnes en rekke verneverdige bygg i Norge med varmepumper, blant annet bygg som har skiftet fra oljefyring til varmepumpe.

Hvordan kan jeg sjekke om min bolig er verneverdig?

Plan- og bygningsetaten, vernemyndighetene og/eller kulturminnefaglig instans i kommunen din sitter med en oversikt over verneverdige bygg. Har du en verneverdig bolig i Oslo, kan du klikke deg inn på kulturminnesok.no. Nettstedet er utarbeidet av Riksantikvaren og Byantikvaren i Oslo. Her får du oversikt over kulturminner generelt i Norge samt vernestatus for bygg i Oslo. I kartet over Oslo er kulturminnene fargekodet, slik at det er enkelt å se hva slags vernestatus de enkelte bygningene har. Rød betyr fredet, oransje betyr vernet etter Plan- og bygningsloven og gult betyr kommunalt listeført.

Hva innebærer det at eiendommer står oppført i Gul liste?

Dersom en eiendom er registrert i Gul liste, vil plan- og bygningsetaten oversende byggesaker som berører eiendommen til Byantikvaren for rådgivende uttalelse. Saken returneres deretter fra Byantikvaren til Plan- og bygningsetaten for sluttbehandling.

Viktig ved valg av varmepumpe i en verneverdig bygning

 • Sjekk status på din bolig for å finne ut hvilke regler som gjelder.
 • Kartlegg det eksisterende anlegget i bygget og finn ut om det er mulig å etablere et nytt felles anlegg for oppvarming og varmt tappevann.

Kilde: Varmepumpeinfo.no

Disse varmepumpene gir Enova-støtte

Varmepumpene som gir deg Enovastøtte er mange, Energiverket hjelper deg hele veien.

Mange av varmepumpene på markedet gir deg rett til støtte fra Enova, men ikke luft-til-luft-varmepumpene – så sant den ikke skal erstatte en oljekamin.

Du kan få støtte til innkjøp til mange av varmepumpene som passer både i nye og eksisterende boliger. Du slipper å søke før du kjøper – det holder å registrere kvitteringene på Enovas nettsider. Da får du pengene tilbake i løpet av tre til seks uker.

Luft/luft-varmepumper, som er den desidert mest kjøpte varmepumpen her til lands, får du ikke støtte for dersom den ikke erstatter en oljekamin. Enova har støttet tidligere innkjøp av luft/luft uten forbehold tidligere, da etterspørselen var lav og prisene høye. Nå mener Enova at luft-til-luft-varmepumper er godt etablert og at markedet regulerer seg selv.

Så mye kan du få i støtte

Forutsetningen for å få Enovastøtte til andre typer varmepumpene er at de forsyner boligen din med vannbåren oppvarming. Hvis du installerer energimåler sammen med varmepumpen, får du 10 000 kr ekstra i støtte. Velger du

Energiverket leverer varmepumper med innebygd energimåler. Norsk Varmepumpeforening anbefaler alltid energimåler, slik at du kan følge med på hvor godt varmepumpen fungerer.

Dobling av støtten ut 2018 hvis du fjerner fossil oppvarming

Har du oljefyr i boligen din, kan du få 20 000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank – hvis du gjør det innen utgangen av 2018. Da må du samtidig installere en fornybar energikilde som varmepumpe. Denne støtten kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe. Den halveres i 2019 og forsvinner i 2020.

Har du olje- eller parafinkamin i dag, kan du få 6000 kr i støtte til å fjerne kamin og tank – hvis du samtidig installerer en fornybar energikilde som luft-luft-varmepumpe. Også denne støtten gjelder ut 2018, halveres i 2019 og forsvinner i 2020.

Slik går du frem

Når varmepumpen er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer og kvitteringer som dokumentasjon. De må dokumentere:

 • Hvilken varmepumpemodell du har valgt
 • At energimåler er installert, hvis den ikke er integrert i selve varmepumpen
 • Kostnader til å fjerne oljekjel og oljetank

All dokumentasjon må være datert, og kan ingen av fakturaene eller kvitteringene kan være eldre enn 18 måneder.

Start med gratis befaring og energiberegning av boligen din

Energiverket AS er Norges største forhandler av varmepumper for vannbåren varme og vant nylig Enovas klimapris for flest Enova-søknader og for at vi fjernet flest oljefyrer. Vi går gjennom boligen din og gir deg en energivurdering og et uforpliktende tilbud på hvilken varmeløsning som passer boligen din best.

Kontakt oss for gratis befaring

Energiverket har levert bergvarmepumpe og solfanger til Geir Engdahl. Service på varmepumpen er superviktig.

Kilde: Varmepumpeskolen.no

Energiverket AS – størst på det beste

Energiverket AS var størst på det beste og vant NIBE-prisen for 2016

Energiverket AS ble størst – hentet hjem gjev pris fra energi-giganten NIBE

Energiverket AS vant den gjeveste prisen fra energiganten NIBE som gis ut i Norge. NIBE, et europeisk og nord-amerikansk børsnotert konsern som omsatte for 11,5 milliarder i fjor, produserer miljøvennlige produkter for energieffektive løsninger for privat og næringsdrivende.

I stor konkurranse med flere hundre andre aktører vant Energiverket prisen ”Mest salg NIBE – 2016”. Energiverket har utmerket seg med blant annet salg av varmepumper for vannbåren varme som bergvarme, luft til vann varmepumper og ventilasjonsvarmepumper, samt gode løsninger på solenergi.

Hilsen fra Regional Area Manager i NIBE, Andreas Hellstrand

”Det är fantastiskt glädjande att se erfarna och kompetenta företag som Energiverket nå dessa framgångar med NIBE värmepumpar. Det är precis denna kategori av entreprenörer som kommer att driva och leda den norska värmepumps marknaden i många år framöver.”

Sky is the limit for Energiverket AS

– Vi har jobbet hardt for å få dette til, sier daglig leder Richard Granskogli. Vi har bred kompetanse innen fagfeltet og på noen områder kanskje Norges dyktigste ansatte. Kompetanse og engasjement er en av våre suksessfaktorer, og vi ser enorme muligheter i årene som kommer. I Sverige, som er veldig sammenlignbart med Norge, blir det solgt 10 ganger så mange varmepumper til vannbåren varme som her til lands. Svenskene har de siste årene solgt ca 50.000 enheter(Bergvarme/luft-vann/ventilasjons varmepumper) – mens her til lands er antallet ca 5 – 6 000 enheter.

Vi merker størst trykk på utskifting av oljefyr og varmeløsninger for nye boliger og næringsbygg

Mens oljemarkedet sliter, økte varmepumpemarkedet med 12% i 2016 i følge Novap. Dette er bare begynnelsen, – markedet er forventet å stige med flere hundre prosent i årene som kommer. Dersom bransjen skal klare å fjerne alle oljefyrene fra markedet innen 2020. Energiverket er i front av denne veksten og vil fortsette å ansette i årene som kommer for å møte etterspørselen i markedet, sier Granskogli.

Er du interessert i å bli en av oss?

Er du interessert i å jobbe med fremtidens produkter hos en av markedets ledende aktører? Da kan du kontakte daglig leder Richard Granskogli på mail rg@energiverket.no eller telefon 474 62 088.

Oljefyr med fossilt brensel blir forbudt fra 2020

La en varmepumpe for vannbåren varme erstatte oljefyren og fossil brensel

Fra 2020 er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Heldigvis finnes det miljøvennlige alternativer, som gir betydelig lavere kostnader til oppvarming og varmtvann, og som er svært gode erstattere for din gamle oljefyr.

Oljefyring er en miljøversting

– Å fyre med fossil olje er noe av det mest klimafiendtlige du kan gjøre som privatperson. En oljekjel med det forbruket som er brukt i vårt regnestykke slipper ut over syv tonn CO2 i løpet av året, forteller markedssjef i Enova, Tor Brekke.

Tilskudd fra Enova og 80% lavere oppvarmingsutgifter

Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en varmepumpe, kan du få Enovatilskudd, penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak. Velger du en varmepumpe fra NIBE, sparer du i tillegg 80 % av dine oppvarmingskostnader sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig! Ragnar Solli ville være tidlig ute og kvittet seg med oljefyren.

Støtten for fjerning av oljefyr forsvinner i 2020

Har du oljefyr i boligen din, kan du få et fast beløp på 10.000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank – hvis du gjør det innen utgangen av 2019. Da må du samtidig installere en fornybar energikilde som varmepumpe. Denne støtten kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe.

Bytt ut oljefyren med bergvarme- eller luft/vann-varmepumpe

Det finnes flere miljøvennlige løsninger du kan bytte til, og den beste er nok varmepumpe, nærmere bestemt bergvarmepumpe. Kanskje du bor på en plass der du ikke kan borre eller grave for bergvarme. Et godt alternativ da, er en luft til vann varmepumpe.

Se også huskeliste når oljefyr og fossil brensel skal ut..

Om bergvarmepumper

NIBE bergvarmepumpe

Det beste alternativet til oljefyr er en bergvarmepumpe. Ved å bore et hull ned i berggrunnen under tomten din, 70-300 meter ned, får denne varmepumpevarianten tilgang til energien lagret i fjellet. På samme måte kan disse varmepumpene hente ut varme via slanger nedgravd i jorden eller senket ned på sjøbunnen.

I de aller fleste tilfellene kan en bergvarmepumpe kobles på det samme oppvarmingsanlegget du benytter til din oljefyr. En slik varmepumpe har lang levetid, opptil 20 år, og genererer opptil fem ganger så mye energi som det kreves for å drive den. Dermed kan du redusere ditt totale energiforbruk med opptil 80 %.

Bli oljefri med testvinner

Bergvarmepumpen NIBE F1255 er best i test hos Den Svenske Energimyndigheten, og er dessuten en soleklar vinner i bergvarmepumpesegmentet. Testresultatene viser at NIBE F1255 har høyest energisparing, uavhengig om man har gulvvarme eller radiatorer i boligen.

 

Om luft-vann-varmepumper

NIBE luft-vann varmepumpe

En luft til vann-varmepumpe er en rimeligere variant enn bergvarmemodellene. Luft til vann-varmepumpen tar i bruk luften utenfor. Denne varmepumpetypen krever også et vannbårent anlegg for å fordele varmen.

NIBEs kraftige luft-vann varmepumper, kombinert med en av de spesialtilpassede innedelene, gir deg en av markedets mest energieffektive pakkeløsninger. Du kan senke kostnadene for oppvarming med opptil 70 % med en luft-vann varmepumpe fra NIBE.

Se Daniel Karlsson fortelle om sin luft-vann varmepumpe:

“Jeg er imponert over NIBEs utvikling av luft-vann-varmepumper”

Energiverket hjelper deg med å velge riktig varmepumpe

Vi i Energiverket hjelper deg med montering og valg av varmepumpe. Vi har installert over 1.000 anlegg og vet hva som er riktig varmepumpe for deg. Våre dyktige og erfarne salgsteam kommer gjerne på en gratis befaring! Legg igjen navn og telefonnummer, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat om utskiftning av oljefyren.

Informasjonsmøte om Enovas støtteordninger – Kråkerøy

Energiverket var på plass på Boligmessa i Drammen

Energiverket AS inviterer til informasjonsmøte på Kråkerøy, onsdag 22.november fra kl. 18.00 – 19.00

Har du en oljefyr som skal byttes, et hus som skal renoveres eller kanskje du skal bygge nytt? Da er det viktig at du kjenner til hvilke støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis å hente i støtte!

På vårt informasjonsmøte informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, og hvilken støtte du kan få. Vi fikk nylig klimaprisen fra Enova for å ha fjernet flest oljefyrer og for å stå bak flest registrerte søknader. Til nå har vi installert over 1.000 anlegg.

Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Dato:
Onsdag 22/11-17 kl. 18:00-19:00

Sted:
Høgskolen i Østfold, Kobberslagerstredet 5, 1671 Kråkerøy

Seminarrom A 419

Gå inn hovedinngangen og opp til 4. etasje, vi merker dette tydelig.

Kontakt:
Har du noen spørsmål rundt infomøtet, ta kontakt med Kamil Bowski på kb@energiverket.no eller på telefon 472 90 006.

Kamil Bowski treffer du på infomøtet på Kråkerøy 22.november.

Slik fungerer energimerking av varmepumper

Energimerking av varmepumper hjelper deg som forbruker å finne riktig varmepumpe

Klare regler for energimerking. Fra og med 26. september 2015 skal alle varmepumper for installasjoner opp til 70 kW innenfor EU energimerkes på samme måte som vi kjenner fra for eksempel luft-luft varmepumper, kjøleskap og vaskemaskiner.

Ny energimerking for alle varmepumper

Målet er at man som forbruker enklere skal kunne velge energieffektive produkter. Energimerkingen er en del av EU-direktivet 2010/30/EU som har som mål å redusere våre CO2-utslipp og energiforbruk.

Produktmerking

Varmepumper kan ha flere ulike energimerker; for produktet isolert og for produktet satt opp i system med styring, varmvannsproduksjon, sol, etc.

Energiklassen for romoppvarming er regnet ut fra årsvirkningsgraden, og går opp til A+++. NIBE har flere klasseledende varmepumper med toppscore. I tillegg får varmepumper ulike energiklasser avhengig av om det skal benyttes mot lavtemperatur/gulvvarme eller høytemperatur/radiatorer. Her kan du se nærmere på varmepumpene vi leverer.

Energimerket har også et symbol som viser tappevannsvolum – tappevannskran med størrelsesindikasjon, tappeprofil, fra 3XS til XXL, der energimerkeskalaen går opp til A.

Systemmerking

Systemetiketten energimerker hele varmesystemet og tar hensyn til hvordan systemet styres, ekstern tilleggsvarme og eventuell komplementering med solvarme. Siden de fleste varmepumper har integrert styringssystem vil mange varmepumper leveres fra produsent med systemetikett.

Hvis man kompletterer med solfangere eller andre løsninger kan man enkelt lage egen systemetikett i beregningsprogrammet NIBE DIM.

Primærenergi

Effektiviteten som avgjør hvilken energiklasse et produkt får er basert på såkalt primærenergi. Det betyr at produkter som drives av elektrisitet belastes med en faktor på 2,5. Produkter som drives med olje eller gass belastes med en faktor på 1.

Faktoren på 2,5 benyttes i hele Europa selv om Norge og øvrige land i Norden har en betydelig mer miljøvennlig produksjon av elektrisitet. På tross av dette vil varmepumper havne høyt i energimerkeskalaen.

Produkter som elektriske varmtvannsberedere får det tøffere, nettopp på grunn av primærenergifaktoren og vil ofte ikke nå en høyere klasse enn C, på tross av at de i mange tilfeller er godt isolerte.

Produktetikett

Energimerking varmepumper - produktetikett

 1. Leverandørens navn eller merke og modell
 2. Romoppvarming
 3. Energiklasse romoppvarming
 4. Skala for energiklasser
 5. Lydnivå innendørs
 6. Lydnivå utendørs
 7. Tappevannprofil
 8. Energiklasse varmtvann
 9. Nominell avgitt varmeeffekt i ulike klimasoner

Systemetikett

Energimerking varmepumper - systemetikett

 1. Leverandørens navn eller merke og modell
 2. Energiklasse for varmepumpen, oppvarming og varmtvannPunkt 3-6 viser hva som er inkludert i varmesystemet:
 3. Solvarmesystem
 4. Akkumulatortank
 5. Temperaturregulator
 6. Tilleggsvarme (f.eks vedfyring eller panelovner)
 7. Romoppvarming
 8. Energiklasse romoppvarming for systemet
 9. Skala for energiklasser
 10. Tappevannprofil
 11. Energiklasse varmtvann for systemet

5 ting du må vite om varmepumpe-tester

Dette må du vite når du leser test av varmepumper

En varmepumpe som er «best i test» trenger ikke å være det riktige valget for din bolig. Her er fem ting du må tenke på når du leser en varmepumpe-test.

Tester av varmepumper kan være nyttig når du skal kjøpe varmepumpe. Dessverre er det ikke lett for deg som forbruker å finne uavhengige tester av varmepumper, og ofte vurderer testene mange ulike faktorer. Det blir litt som i OL: Jo flere øvelser, jo flere mestere. Derfor kan flere produsenter ut fra samme test fastslå at deres modell er «best i test».

Her er fem spørsmål du bør finne ut av når du leser varmepumpe-tester.

# 1 Er det en fysisk test eller en guide?

Det er forskjell på en faktisk varmepumpe-test og en varmepumpe-guide basert på varmepumpenes energimerker, men disse begrepene blandes ofte. Utfordringen med guider som bruker fabrikkdata fra energimerker, er at de vektlegger noen egenskaper mer enn andre – for eksempel effekt, ytelse når det er skikkelig kaldt eller pris. Guider gir også poeng etter egne kriterier. Det er ikke sikkert kriteriene er relevante for deg, og vektingen gjør det vanskelig å sammenligne resultater fra ulike guider. Svenske Folksam og Forbrukerrådet har de siste årene laget omfattende guider hvor de har vektet data fra energimerkene til mange modeller.

# 2 Hvor mange merker er med?

Tester eller guider dekker sjelden et stort og representativt utvalg av varmepumper. Når utvalget er lite, er det begrenset hvilken nytte du har av resultatene. Du bør sjekke om toppmodellene til de mest kjente produsentene er med, og at testen ikke er flere år gammel.

# 3 Finner du de dataene som er viktigst for deg?

Hvilke tekniske egenskaper du bør lete etter i en test eller guide, avhenger av hva som er viktigst for deg. De tre vanligste egenskapene kjøpere er opptatt av, er:

 • Avgitt effekt: Hvor mye varme varmepumpen leverer ved ulike utetemperaturer. Flere guider har lagt sterk vekt på avgitt varmeeffekt ved lave utetemperaturer. Det du bør sjekke, er effekt ved de temperaturene som er relevante der du bor. (Søker du opp hjemstedet ditt på yr.no og klikker på “Været som var”, får du raskt oversikt over temperaturer for det siste året). Hvor stor varmeeffekt du har behov for, avhenger av hvor godt isolert boligen er, hvor den ligger og hvor store arealer varmepumpen skal varme opp.
 • Årsvarmefaktor (SCOP): Hvor mye mer varme du får fra varmepumpen enn hva den bruker i strøm i løpet av året. SCOP er en teoretisk verdi beregnet fra fabrikkdata. I praksis er det vanskelig å oppnå like høy årsvarmefaktor (SPF, seasonal performance factor). Og merk at dobbelt så høy årsvarmefaktor ikke betyr dobbelt så høy energigevinst. (Årsvarmefaktor på 3 gir i beste fall 67 % energisparing, mens en årsvarmefaktor på 6 ville gitt inntil 83 % energisparing).
 • Lyd: Vær klar over at markedsføring ofte tar utgangspunkt i støy fra varmepumpen når den går i stillemodus. Det du bør sjekke, er hvor mye støy varmepumper lager når den går for fullt. Det er relevant både natt og dag på de kaldeste dagene om vinteren. Husk å sjekke avgitt lyd fra både inne- og utedelen.

En del guider har kombinert flere av disse tre egenskapene sammen med pris for å rangere ulike modeller. Du bør likevel kunne finne hvilke data resultatene er basert på.

# 4 Hvordan er resultatene for klimasonen der du bor?

Vær nøye med å sjekke varmepumpens egenskaper som er relevante for klimasonen der du bor. Det gjelder særlig avgitt effekt og årsvarmefaktor. Energimerket for varmepumper har tre ulike klimasoner:

 • kald klimasone tilsvarer Helsinki
 • middels/temperert tilsvarer Strasbourg
 • varm tilsvarer Athen

Det er bare obligatorisk å oppgi energiklasse for middels klima, så sjekk nøye hvilken klimasone tallene i testen/guiden gjelder for. Varmepumper som omsettes i Norge bør også være energimerket for nordisk klima. Markedsføring som skryter av SCOP på over 5 gjelder til nå for middels klima. I de fleste tilfeller er data for kaldt klima riktig for norske boliger. Bor du nær kysten i Sør-Norge der det sjelden blir skikkelig kaldt, kan du sjekke dataene for middels klimasone. Det er viktig å merke seg at klimasoner gjelder for luft-til-luft- og luft-til-vann-varmepumper der uteluft er varmekilden.

# 5 Har testen annen relevant informasjon?

Egenskapene til luft-til-luft-varmepumper fra kjente produsenter er jevnt over bra, særlig for toppmodellene. Derfor kan det være interessant å vurdere andre ting enn de tekniske ytelsene allerede nevnt, som

 • Finnes varmepumpen både som veggmodell og gulvmodell?
 • Har den avansert luftfilter som kan gi ekstra godt inneklima?
 • Har den innebygget WiFi slik at du kan styre den fra en smarttelefon?
 • Har innedelen et design du liker?
 • Er varmepumpen enkel å bruke?

Uansett hvilken varmepumpe du velger, er det viktig å huske på at installasjonen er minst like viktig som selve produktet. God installasjon er en forutsetning for å oppnå forventet besparelse. Dette gjelder alle typer varmepumper og merker. Alle hus er ulike, og derfor må du sammen med installatøren velge hvilken varmepumpemodell som passer best til boligen.

Sørg for å velge en seriøs installatør som har de sertifiseringene som kreves:
•    F-gass godkjent bedrift
•    F-gass sertifisert installatør

 

Kilde: varmepumpeinfo.no

Dobling av oljefyrstøtten – forsvinner helt etter 2019

Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i oljefyrstøtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte.

Høsten 2017 kom Enova med svært viktige nyheter for deg med oljefyr. Ut 2018 kan du få inntil 50 000 kroner i støtte om du samtidig bytter ut oljefyren med en varmeløsning som kvalifiserer til Enova-støtte. Deretter reduseres den i 2019 før den forsvinner helt når forbudet er gjeldende fra 2020.

– Vi vet at det er titusener av oljefyreiere som fremdeles sitter på gjerdet. Når vi nå hever støtten, er det for å få mange ned fra gjerdet og sette fart på oljeutfasingen, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Støtten tar slutt i 2020

Enova har tidligere gitt 10 000 kroner ekstra i støtte til de som fjerner oljefyr og tank samtidig som de installerer en Enova-støttet varmeløsning. Nå dobles denne støtten til 20 000 kroner ut hele 2018. I 2019 senkes støtten tilbake til 10 000 kroner, og når forbudet er på plass i januar 2020 vil det ikke lenger være noen pengestøtte å hente til oljeutfasing.

I tillegg til støtten for å fjerne oljefyr og tank kommer støtten til ny varmeløsning. Fire alternativ gir rett til støtte fra Enova: Væske/ vann-varmepumpe, luft/vann-varmepumpe, biokjel (f.eks. pellets eller flis) og bio-ovn med vannkappe. Den løsningen som gir mest i støtte, er væske/vann-varmepumpe, hvor du i tillegg til de 20 000 kronene du får for å fjerne oljekjel og tank, kan få tilbake inntil 30 000 kroner.

– Dette gir deg dessuten lavere energiutgifter fra første dag. Det er dyrt å fyre med olje, og med de løsningene vi støtter, vil energiregningen krympe betraktelig. Siden du uansett må bytte varmeløsning innen 2020, taper du derfor penger for hver dag du venter, sier Kvam.

LAST NED GRATIS: Den ultimate Oljefyrguiden

God økonomi i å gjøre tiltaket nå

– Vi vet at kundene våre som bytter ut oljefyren med væske/vann-varmepumpe eller luft/vann-varmepumpe i snitt sparer 25.000,- pr år, sier daglig leder Richard Granskogli i Energiverket. For hvert år man venter vil den tapte besparelsen bare øke, og følgelig utgjøre en betydelig sum. Etter 3 år snakker vi 75.000,-! I tillegg vil man ha en prisstigning på produktet hvert år som, avhengig av lønnsveksten, også vil kunne utgjøre noen tusenlapper.

Til sist i regnestykket har vi Enova-støtten som fra og med 1.januar 2018 og ut året vil være på topp, før den reduseres og forsvinner helt etter 2019. Altså samtidig som oljefyringsforbudet trår inn. Her er det snakk om ytterligere 50.000,- som du går glipp av om du venter for lenge med å bytte.

Allerede etter 3 års gjerdesitting risikerer du dermed å tape nær 130 – 140.000,-. En sum som ville vært et betydelig bidrag for å finansiere varmeanlegget ditt.

Fyldig informasjon

Audhild Kvam i Enova anbefaler at alle gjør en grundig vurdering før de bestemmer seg for hvilken løsning de skal gå for:

– Det er gjerne slik at tiltakene som er dyrest å skaffe gir de største besparelsene i energiutgifter. I tillegg til totalregnestykket anbefaler vi å tenke komfort og hva som passer best for din bolig før du velger løsning. Har du en oljefyr, har du også et vannbårent anlegg, og vi vil sterkt anbefale løsninger som gjør det mulig å utnytte det vannbårne anlegget, siden dette både er mest effektivt og gir den beste varmen.

Størst på vannbårne varmesystemer i Norge

Energiverket AS er Norges største leverandør av varmepumper for vannbåren varme og fikk i mars 2017 Klimaprisen fra Enova for blant annet å ha byttet ut flest oljefyrer i løpet av 2016. Les mer om Energiverket AS på energiverket.no.