Måned: desember 2017

God jul og godt nytt år fra oss i Energiverket!

God jul og godt nytt år fra alle oss i Energiverket

Et innholdsrikt år er snart omme

Nå som 2018 står for tur har vi tatt et lite tilbakeblikk på året som har vært. Et år preget av stort tempo, ekspansjon, prisdryss, Norgespremiere på Snømannen og endrede kjøreregler fra både regjeringen med oljefyringsforbudet og fra Enova med nye premisser for støtte. Vi har hatt en omsetningsvekst på over 50% i inneværende år og rigger oss for oljefyrbølgen og det grønne skiftet.

Året startet med gjeve priser

Vi rakk så vidt å starte 2017 før vi fikk den gledelige nyheten om at Energiverket AS hadde blitt NIBEs største forhandler i Norge i 2016. Det svenske konsernet har en markedsandel i Norge på ca 50 %. Som største NIBE-forhandler betyr det at vi også er den største aktøren i Norge.

I mars fikk storfint besøk fra Enova, fylkesordfører, Råde-ordfører og Klima Østfold med flere. Anledningen var at Energiverket vant klimaprisen Årets Tilskuddbedrift fra Enova basert på ulike kriterier. Blant annet antall registrerte Enova-søknader, fjernede oljefyrer og opplysnings- og informasjonsarbeidet vårt i markedsføringssammenheng.

Nye avdelinger i Drammen og Follo

Vi har store ambisjoner og i september var vi inne i nye lokaler i både Drammen og Follo. Avdelingene våre dekker nå området fra Skien, gjennom hele Vestfold og rundt hele Oslofjorden og deretter videre til svenskegrensa i Øst. Nå som kontorene er godt i gang ser vi at vi trenger enda flere kolleger. Både rørleggere, montører og selgere. Er du interessert, eller kjenner du noen som dette vil være perfekt for, oppfordrer vi til å søke innen fristen 15.januar.

300 møtte opp til miniseminar og Norgespremiere

Vi liker å gå nye veier og gjøre ting som er litt annerledes. Da vi så muligheten for å arrangere et miniseminar om varmepumper og Enovas støtteordninger i kombinasjon med Norgespremiere på Snømannen, bestemte vi oss for å slå til. Fredag 13.oktober var en perfekt anledning til å fylle den største kinosalen på Fredrikstad Kino med 300 gjester fra fjern og nær. Et av høydepunktene var da vi fikk høre om Geir som valgte bergvarme og solfanger da han skulle kaste ut oljefyren i eneboligen sin.

Oljefyringsforbud og dobbel støtte fra Enova

Det var fint å få det varslede oljefyringsforbudet bekreftet da regjeringen kom med kunngjøringen i juni. Vi ser at mange av våre kunder også trengte dette for å sette i gang prosessen. Og, det må sies, vi har fortsatt etter alle anleggene vi har solgt til gode å møte kunder som sier de savner både oljefyren og den store regningen de pleide å få før fyringssesongen. Det er en investering å ta der og da, men man får redusert energikostnadene drastisk, et bedre inneklima og sparer ikke minst miljøet for store utslipp.

Enova slapp i oktober nyheten om at de dobler støtten til alle som fjerner oljefyr og oljetank. Doblingen varer ut 2018, før den går tilbake på dagens nivå i 2019 og deretter forsvinner fra 1.januar 2020. Det vil med andre ord bli dyrere jo lenger man sitter på gjerdet og venter.

God jul og godt nytt år fra alle oss i Energiverket

2017 har vært et veldig spennende år for oss, og vi ser lyst på fremtiden. Nå som vi straks går inn i julehøytiden vil vi takke alle kunder og samarbeidspartnere for året som har vært, og med ønske om alt godt for året vi har i vente. God jul og godt nytt år til deg og dine!

Ønsker du deg en pengepresse i kjelleren?

Pengepresse i kjelleren er noe mange av oss drømmer om

Nå som vinteren er her, merker de fleste av oss at utgiftene til oppvarming øker. Dette gjelder både for de med strøm- og oljebasert oppvarming av bolig og varmtvann gjennom vinteren. Tenk om du kunne løst problemet ved å installere en pengepresse i kjelleren?

Oppvarming av hus og tappevann står for 80% av energikostnadene

Det er ingen tvil om at det er både fint og kaldt her til lands i vinterhalvåret. Men, en kald vinter betyr en dyr vinter. Årsaken til at energikostnadene øker på vinterstid er at 60 % av forbruket går til oppvarming av boligen og 20 % til oppvarming av tappevann. De resterende 20 % står for alt annet elektrisk forbruk. Jo kaldere vinter, dårligere isolering og flere i husstanden som dusjer og bader daglig påvirker dermed utgiftene dine vesentlig.

Hvor mye varme får du igjen for pengene?

Energiforbruket til boligen din styres av en rekke faktorer slik som boligens størrelse, energiforbruk, isoleringsgrad, bosted, strømavtale/strømpris, innkjøpspris på ved, type vedovn, type varmepumpe og eventuelle andre varmekilder.

Når det gjelder varmepumper er det laget en egen måleenhet slik at man kan sammenligne pumpe mot pumpe. Den heter Årsvarmefaktor, gjerne forkortet SCOP (Seasonal Coefficient of Performance), og angir forholdet mellom tilført energi i form av elektrisitet fra strømnettet og avgitt varmeenergi fra varmepumpen gjennom et helt år, hvor det er tatt hensyn til årets temperatursvingninger.

En høyere årsvarmefaktor betyr lavere strømforbruk og lavere strømregning. Eksempelvis har luft/vann-varmepumpen NIBE F2120 en SCOP-verdi på over 5 og bergvarmepumpen NIBE F1255 en SCOP på 5,5. Dette klassifiserer begge to til den høyeste energiklassen A+++. På varmepumper med høy SCOP-verdi vil du kunne også spare mer og den er mer miljøvennlig. Det er viktig å undersøke hvilken SCOP-verdi varmepumpen har før du kjøper den.

Sparer tusenvis av kroner på varmepumpe

I snitt sparer kundene våre mellom 20.000 – 30.000,- per år ved å installere i varmepumpe for vannbåren varme. Før installasjonen vil man få en beregning av både nåværende og fremtidige energikostnader, slik at man vet hva man vil forholde seg til. Avhengig av de ulike faktorene vil noen ligge både under og over dette snittet så klart. En av dem som kom godt over var Trond Lunde som sparte fantastiske 60.000,- per år ved å gå over til bergvarmepumpe. Når man ser hvor mye energi varmepumpen kan generere i forhold til forbruk så er faktisk en pengepresse et godt sammenligningsgrunnlag.

[maxbutton id=”3″ ]

 

Derfor er solfangere langt mer effektive enn solceller

Utnytt solenergien med solfangere kombinert med varmepumpen

Ulike typer varmepumper kan kombineres med solenergi på flere måter. Det kan være økonomisk gunstig, men krever spesialkompetanse.

Vi kan aktivt høste energi direkte fra sola på to måter: Enten med solceller som produserer strøm, eller med solfangere som produserer varme. Solfangere er mest effektive; de høster en større andel av solenergien som stråler inn på et solfangerpanel. Virkningsgraden er over tre ganger større enn for solceller. For solfangere er virkningsgraden 50 til 70 %, for solceller 15 til 20%.

Slik høstes varme fra sola

Den vanligste metoden for å utnytte solvarme aktivt, er med solfangere som overfører varmen til et lukket væskesystem. Solfangerne plasseres på tak eller vegger, og har absorbatorer (kollektorer) som ofte er laget av kobberrør. Inni disse rørene sirkulerer væske som blir varmet opp når sola har varmet opp metallet.

Energien i den oppvarmede væsken kan brukes til å forsyne et vannbårent varmeanlegg på flere måter: Til romoppvarming, til varmt tappevann eller både til romoppvarming og varmt tappevann. For å utnytte energien fra solfangere trenger du en akkumulatortank som kan lagre varmtvann i løpet av døgnet. Slik sikrer du deg varme når du trenger det – ikke bare når sola skinner.

LES OGSÅ: Geir varmer opp boligen med bergvarme og solfangere.

Sol går alltid foran varmepumpe

Solfangere kan kombineres med varmepumper, og til sammen vil dette dekke en stor andel av varmebehovet i en bolig. Kombinasjonene kan gjøres på flere måter, og er aktuelt for luft-til-vann-, væske-til-vann-varmepumper eller avtrekksvarmepumper. Det viktigste er at varme fra sola alltid skal prioriteres – den er praktisk talt gratis. Når sola leverer nok varme, trenger ikke varmepumpen gå. Slik forlenger den levetiden. På de aller kaldeste dagene trenger du uansett litt ekstra varme, som elektrisitet. Den skal alltid ha tredjeprioritet etter solvarme og varmepumpe.

Tre kombinasjoner

Den vanligste kombinasjonsløsningen er at både solfangere og varmepumpe leverer varme til varmt tappevann og romoppvarming. Varmepumpen leverer bare varme når det ikke er nok sol, og kan ellers være slått av. Det gjelder spesielt om sommeren. Dette forlenger levetiden til varmepumpen.

Når solfangerne ikke leverer høy nok temperatur til at varmen kan brukes direkte (i akkumulatortanken), kan solvarmen brukes til å forvarme kaldt tappevann inn på akkumulatortanken. Solvarmen kan også brukes til å supplere varmepumpens energikilde. Da kommer den i tillegg til uteluft, bergvarme, jordvarme eller sjøvarme. Solvarmen vil øke temperaturen på varmekilden inn til varmepumpen, som dermed får høyere effektfaktor. Slike kombinasjoner er kompliserte, og krever veldig god kontroll på temperaturene i anlegget.

Varme fra solfangerne kan også brukes til å lade energibrønnen med varme om sommeren. Da er solfangerne på sitt mest produktive, og kan levere mer enn du trenger i en bolig. Dette overskuddet fra solfangerne kan sendes ned i bakken. På denne måten kan gjennomsnittstemperaturen i brønnen øke, men det avhenger av grunnforholdene på stedet.

Solstrøm for å drive varmepumper

Energi fra sola kan også brukes til å forsyne varmepumper med strøm. Dette er mer vanlig i land med høy fossilandel i elektrisitetsforsyningen. En kilowatt solstrøm kan omdannes til tre til fire kilowatt varme i en varmepumpe. I Norge har vi i all hovedsak fornybar elektrisitet. Siden virkningsgraden til solfangere er tre til fire ganger høyere enn for solceller, er det mer kostnadseffektivt å produsere varmen direkte fra solfangere.

 

Sol og varmepumpe

Fordeler med å kombinere solfangere og varmepumper

  • Når solfangere leverer nok varme, kan varmepumpen stå stille – og slik forlenger den levetiden.
  • Solfangere kan også brukes til å effektivisere varmepumpen ved å supplere varmepumpens energikilde. Samtidig kan solfangerne da bidra til oppvarming en større del av året. (Sesongen blir lengre).
  • Du kan få støtte fra Enovas tilskuddsordning for boliger, Enovatilskuddet.

Ulemper med å kombinere solfangere og varmepumper

  • For noen er det visuelle ulemper å ha solfangere og/eller solceller montert på taket.
  • Monteringskostnadene er relativt høye (men disse er på vei ned).
  • Varmetilskuddet er i motfase med behovet – du får mest energi når du trenger det minst.
  • Selv med lagring trenger du andre varmekilder i tillegg til sol og varmepumpe på de kaldeste dagene.

Plassering

En varmepumpe som er kombinert med solfangere består av varmepumpesystemet i tillegg til solfangere som er montert på boligens tak eller fasade. Sol- og varmepumpesystemet er tilknyttet en varmtvannsbereder og en akkumuleringstank, som avgir varme via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Innedel og utedel

Innedelen til varmepumpen har ofte samme størrelse som et høyt kjøleskap og har et design som passer godt inn på bad, teknisk rom eller sammen med varmtvannsbereder. Solfangere har gjerne en egen styringsenhet og en pumpe som jobber sammen med resten av varmepumpesystemet. Solfangere krever ofte en relativt stor akkumuleringstank.

Mer informasjon om utedelen til varmepumpen finner du her, avhengig av den spesifikke varmepumpetypen du ønsker å kombinere solfangere med.

God prosjektering er viktig for å få et godt anlegg

Varmepumpeteknikk er et spesialfelt som krever høy kompetanse hos den som skal planlegge et varmepumpeanlegg, og den som skal installere det. Når varmepumper kombineres med solfangere, er det viktig at anlegget styres optimalt slik at solenergien alltid prioriteres. Dette krever at den som prosjekterer har god forståelse av hele anlegget. Det gjelder særlig hvis varme fra solfangere skal brukes som energikilde for varmepumpen. Det er også viktig at solfangeren er tilpasset nordeuropeisk klima (noe alle anleggene fra Energiverket AS er). De skal være isolerte og ha antirefleksglass slik at solstrålene ikke slipper ut igjen.

Velg en kompetent installatør

Installatører må kjenne produktet godt for å kunne utføre korrekt installasjon og service. Alle varmepumper skal kobles til en jordet kurs med jordfeilbryter. Seriøse varmepumpeleverandører samarbeider med elektroinstallatører og får installert jordet uttak der dette ikke finnes. De som installerer varmepumper kombinert med solvarme, må ha god kontroll på hvordan anlegget styres, og god kontroll på temperaturene ut i anlegget. (Når solfangerne er på sitt mest effektive, blir temperaturen så høy at den må blandes ut før den kan sendes ut i varmeanlegget). Hvis solfangere kombineres med luft til vann-varmepumpe, må installatøren være f-gass-sertifisert og firmaet f-gass-godkjent. Du bør alltid sjekke at din installatør har god kompetanse og gode referanser.

Energiverket AS har både kunnskap og erfaring, i tillegg til alle sertifiseringene. Klikk her for å lese mer om våre sertifiseringer og godkjenninger.

Energi og miljø

Anlegg til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og tappevannoppvarming, slik som gass- eller oljefyrte kjeler, elektrokjeler og varmepumper skal energimerkes. Et varmepumpesystem kombinert med solfangere kan ofte oppnå energiklasse A+ til A+++, mens for eksempel en elektrokjel som bruker elektrisitet direkte vil oppnå energiklasse D. Varmepumper som leverer varme til et vannbårent distribusjonssystem skal energimerkes ut fra hvordan varmen leveres. (Ved hvilke temperaturer, og for tappevann hvilke mengder).

Innsparingspotensialet med en varmepumpe kombinert med solfanger

Hvor mye energi du kan spare med varmepumpe kombinert med solfanger, avhenger av hvor presist anlegget er dimensjonert, om det er korrekt installert og hvordan det brukes.

  • Et solfangeranlegg for tappevann koster ca. 30 000 kroner og oppover, avhengig av dimensjonering, utforming og drift av anlegget.
  • Et solfangeranlegg for tappevann og romoppvarming varierer ut fra størrelse på anlegg og lokale markedsforhold. Typisk kostnad vil ligge på ca. 60 000 kroner og oppover.

Dette kommer i tillegg til kostnaden for selve varmepumpen.

Kilde: Varmepumpeinfo.no

En veldig god investering

Anders Willstedt synes bergvarmepumpen fra Energiverket var en veldig god investering

Anders Willstedt fra Langhus er veldig fornøyd med varmepumpen han har anskaffet. Han mener dette er mye bedre enn den gamle oljefyren, og er strålende fornøyd med hvordan sin nye investering har redusert oppvarmingsutgiftene.

Varmepumpen er effektiv og billig i drift

– Vi valgte investering i varmepumpe fra Energiverket fordi vi hadde muligheten. Jeg ville ha noe som er bedre enn den gamle oljefyren, forteller Willstedt. En varmepumpe er en effektiv måte å varme opp et hus på, og han legger ikke skjul på at den gamle oljefyren var mye dyrere i drift enn den nye investeringen.

Vi gikk fra det dyreste til det billigste, og vi er veldig fornøyd fastslår han. Kontrasten er veldig stor fra hvordan det var før, og lydnivået er selvfølgelig også en stor fordel. Bergvarmepumpen lager bortimot ingen lyd i motsetning til oljefyren. Willstedt forteller også at Energiverket er en dyktig bedrift som imponerte ham, da han aldri hadde vært borte i dem før.

Påvirket av nettsiden

– Jeg søkte opp ulike firmaer på nettet, og jeg synes Energiverket sine nettsider var veldig flotte. Jeg synes også at den skilte seg veldig ut ifra de andre jeg fant. Mange bedrifter har jo ikke peiling, så jeg gikk etter den jeg synes så bra ut, forteller ham, før han utdyper: – Jeg hadde en lang og god prat med daglig leder Richard Granskogli hos Energiverket, og synes han var tillitsvekkende i form av å være både veldig hyggelig og ikke minst kunnskapsrik. Vi snakket sammen om forskjellige varmepumpeløsninger, og løsningen vi gikk for passet oss helt perfekt. De har gitt meg et godt inntrykk, sier han.

Montøren er den beste fagpersonen jeg har møtt

Willstedt synes også montøren var flink. – Han har gjort alt helt selv, og jeg har ikke ord. Han var supertrivelig og dyktig i faget sitt, konstanterer han. Faktisk ble han så imponert at han utpeker montøren fra Energiverket til å være den beste fagpersonen de har hatt i huset sitt noen gang. Dette har fungert veldig bra og vi er kjempefornøyde med jobben de har gjort. Vi angrer absolutt ikke, for å si det sånn!