Måned: januar 2018

Per Åge og Anne Bye fra Ski valgte varmepumpe fra Energiverket

Per Åge og Anne Bye fra Ski valgte Energiverket da de skulle installere ny varmepumpe

Ekteparet Per Åge og Anne Bye fra Ski valgte Energiverket da de skulle installere ny luft/vann-varmepumpe. Prosessen var rask og smidig. Allerede en måned etter befaringen var det nye anlegget ferdig installert og huset var godt og varmt igjen.

Kan du fortelle litt om din situasjon før du gjorde tiltaket med å installere ny varmepumpe?

– Vi valgte Energiverket etter mange år med en annen leverandør av varmepumpe som ikke klarte å få tilført nok varme i huset, sier Per Åge. De hadde underdimensjonert antall kWt for vårt hus og det ble i den sammenheng større forbruk av kWt enn forventet for å opp varmen.

ERSTATTE OLJEFYR MED VARMEPUMPE? Last ned gratis Oljefyrguide

Hvilken løsning valgte du å gå for og hvordan synes du installasjonsprosessen var?

– Vi hadde som nevnt en varmepumpe fra tidligere, men måtte ha inn en ny da den forrige ikke leverte som den skulle. Vårt valg denne gang ble en NIBE-varmepumpe av typen F2040 luft/vann-varmepumpe. Denne er da riktig dimensjonert for vår forbruk selvfølgelig. Installasjonen ble utført etter avtale og Energiverket fikk ryddet opp i alle rør som ikke var til nytte. I tillegg til at alt var ryddet og fjernet av installatørene når de var ferdig med installasjonen.

Hva regner du med å spare i året på den nye varmepumpen?

Før installasjonen var vi oppe i ca 42.000 kWt i året totalt for hele boligen, hvorav 33.600 kWt (80% av totalt forbruk) går til oppvarming av bolig og varmtvann. Estimert forbruk til oppvarming av bolig og varmtvann med den nye varmepumpen er ca 13.000 kWt i året. Dette gir oss en besparelse på over 20.000 kWt i året.

Alt i alt, hvor fornøyd du er med Energiverkets luft/vann varmepumpe og vil du anbefale andre å velge Energiverket som leverandør?

Etter installasjonen har vi så langt ikke noe å utsette på vår NIBE varmepumpe. Vi har fått god og jevn varme i hele huset. Vi kan trygt anbefale Energiverket til alle som ønsker å bytte ut fra olje til varmepumpe for vannbåren varme. Energiverket har fulgt opp etter avtale og er seriøse, avslutter ekteparet fra Ski.

Kontakt oss for en prat om hvordan vi best kan erstatte din oljefyr

Overtar ansvaret for Enova

Overtar ansvaret for Enova som også flyttes fra olje til klima og miljø.

I ekstraordinært statsråd 24.januar ble Erna Solbergs utvidede regjering utnevnt av Kongen. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen overtar også ansvaret for Enova.

Enova flyttes fra olje til klima og miljø

I forlengelsen av regjeringskabalen har også Enova vært et tema. Det er nå besluttet at eierskapet til Enova flyttes fra Olje- og energidepartementet til det sektorovergripende Klima- og miljødepartementet som skal ledes av Ola Elvestuen (50) fra Venstre. Endringen i eierskapet vil tre i kraft i løpet av et halvt års tid.

– Vi ser frem til å bidra til en god og konstruktiv prosess i forbindelse med skifte av departement og videreutvikle Norges offensive satsing på omstillingen til lavutslippssamfunnet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Byggenæringens Landsforeningen hilser endringen velkommen:
– BNL har ved flere anledninger anbefalt å flytte Enova fra OED – spesielt Enovas arbeid med energieffektivisering av bygg, fordi vi har erfart at OED har produksjonsfokus når det gjelder energi i mye større grad enn energieffektivisering, sier Rannveig R. Landet, direktør for energi og miljø i BNL.

BNL har store forhåpninger til at Klima- og miljødepartementet vil se muligheter til å realisere det store potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse.

Ønsker seg mer grønt

Klima- og miljøministeren har ansvaret for regjerings klima- og miljøpolitikk. I plattformen for den nye regjeringen slås det fast at klima og miljø er en av de største utfordringene Norge står overfor. Regjeringen vil arbeide for at Norge oppfyller våre klimaforpliktelser og tar bedre vare på naturen.

– For å få ned klimagassutslippene raskt nok, må vi ha folk og næringsliv med på laget. Arbeidslivet må være grønt, smart og nyskapende. Ved å ta lederskap og klimaansvar, har norsk næringsliv gode muligheter til å bli vinnere i nye, store markeder. For å styrke mulighetene må det satses mer på ny, grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser for å gjennomføre den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Elvestuen.

Kjenner fagfeltet

Elvestuen har jobbet med klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere, og var leder av Stortingets energi- og miljøkomité i forrige periode. Han har også vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011. Elvestuen fikk som følge av sitt langvarige engasjement for naturvern en vepseart, Aphelinus elvestueni, oppkalt etter seg i 2013.

Derfor ble Kenneth rørlegger hos Energiverket

Kenneth ble rørlegger hos Energiverket og er i dag leder for montørene i Vestfold

Kenneth Rimstad er en av Energiverkets mange dyktige rørleggere og jobber i dag som avdelingsleder for montasje og service. Nå som vi trenger flere rørleggere og montører har vi spurt om ikke Kenneth kan fortelle litt mer om sin bakgrunn, hvorfor han valgte å søke seg til Energiverket og hva man kan forvente seg hos oss.

Først av alt Kenneth, hva er bakgrunnen din?

– Jeg gikk vanlig yrkesutdannelse som rørlegger, deretter ble jeg lærling i et lite rørleggerfirma der jeg senere tok svennebrev som rørlegger og jobbet med varierte arbeidsoppgaver. Det innebærte alt fra staking av avløp, sanitærarbeider i nye og eldre boliger, sprinkler, trykkluft og ikke minst vannbårne varmeanlegg, som jeg synes var det mest interessante. Jeg begynte deretter på mesterutdannelse på kveldstid etter 10 års arbeidserfaring, fordi jeg ønsket nye utfordinger.

Hvorfor valgte du å begynne hos Energiverket?

– Et halvt år etter jeg hadde begynt på mesterutdanningen så jeg en stillingsannonse på Facebook der det var et firma som het «ENERGIVERKET» som søkte etter  nye rørleggere. Beskrivelsen var at man skulle være en rørlegger som var selvstendig, ryddig og ikke minst interessert i å arbeide med varmepumper til vannbårne varmeanlegg. Dette var et tilbud jeg nærmest hadde ventet på, så jeg tok kontakt, skrev CV (for første gang), dro på jobbintervju (for første gang) og fikk meg deretter ny jobb. Jeg begynte i Energiverket den 01.04.2017, som nærmer seg et år siden og har i løpet av denne tiden hatt en utrolig positiv læringskurve.

Hva er det beste med jobben din synes du?

– Det beste med jobben min er det at man må tenke seg om for å finne ut av den beste løsningen for hvert enkelt anlegg. Ingen anlegg er like og man må se for seg ferdig resultat før man begynner å plassere utstyr og legge opp rør til de forskjellige komponentene. Man møter også mange engasjerte kunder som er veldig interessert i hvordan anlegget virker. Og når man da kan svare på alle spørsmålene de kommer med, for så å se at de nærmest blir imponert, sitter man igjen med en god følelse.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke som rørlegger hos Energiverket?

– Hvis du har lyst til å jobbe i en bedrift som er i vekst og som både satser på egne ansatte og jobber med produkter i toppsjiktet er dette den riktige bedriften for deg. Å jobbe med varmepumper og vannbårne varmeanlegg er fremtidsrettet, miljøvennlig og ikke minst interessant. Man har en variert hverdag, man er selvstendig, man får gode kollegaer, tillit og ikke minst får man sykt god peiling på varmepumper.

Er du lysten på å jobbe med vannbåren varme i Norges ledende bedrift sammen med Kenneth og resten av gjengen?

NIBEs største varmeanlegg for boliger

NIBEs foreløpig største varmeanlegg finner man hos Thulehem i Sverige

Hos Thulehem, i Lund i Sverige, finner man NIBEs hittil største varmeanlegg med bergvarmepumper. Her blir 270 leiligheter nå oppvarmet med ikke mindre enn 19 NIBE F1330 bergvarmepumper.

Thulehem i Lund er fine serviceboliger som mange drømmer om å bo i på sine eldre dager. Her finner man et helt boligområde med mindre leiligheter i rekke, plassert i grønne områder med restaurant, helsesenter, bibliotek og annet. Fritidsaktiviteter og som biljard, boccia og vinsmaking er bare noe av det som tilbys.

Problemer med eksisterende varmeanlegg

Totalt er det over 300 personer i 270 leiligheter. Hele leilighetskomplekset ble bygget i perioden 1962-67 og ble opprinnelig oppvarmet fra en stor, sentralt plassert oljekjele, men i flere år har det vært fjernvarme. Det har i løpet av de siste årene blitt stadig flere problemer knyttet til kulvert-systemene i forbindelse med lekkasjer, og det var ingen tvil om at noe måtte gjøres, sier konsernsjef Gunilla Wachtmeister.

– Thulehemfondet har en omsetning på ca 25 millioner, og vi har oppvarmingskostnader på ca 4 millioner, i følge Wachtmeister. Vi bestemte oss for å se nærmere på bergvarme, noe som også ble løsningen man gikk for. Ganske snart ble det tydelig at man ikke ville samle hele oppvarmingssystemet på ett sted, men i stedet tenke nytt. Ved å la hver leilighetsrekke være utstyrt med et eget kjelerom, ble problemene med kulvertene løst.

Store bergvarmepumper gir trygghet og mengder av varmtvann

Når anskaffelsen ble gjort, var det klart at NIBE F1330 var det mest passende produktet. Ikke minst for den lave mengden kuldemedie det er behov for. Takket være det faktum at hver enkelt varmepumpe inneholder to kompressorer hver på under 3 kg, slipper vi den årlige tilsynsskontrollen. Med 19 varmepumper og totalt 38 kompressorer ville det ha kostet opptil 100.000 kroner, som vi nå slipper å tenke på.

– Det er en veldig stor installasjon, sier Fredrik Snygg på NIBE. Med eldre er det også viktig å ha stor kapasitet på varmtvannet. Hvert kjelerom er utstyrt med en NIBE F1330 og to varmtvannsakkumulatorer som totalt kan avgi inntil 2000 liter dusjvann hver. For å sikre full varme også i kuldeperioder, har de også overdimensjonert med en 40 kW varmekjele for spissvarme.

Testet ut i småskala før alt ble bygget ut

Den første installasjonen ble gjort som en test i en av leilighetsrekke og ble bestilt i slutten av september 2009. Thulehem er svært fornøyd med alt. – Vi er kvitt mange problemer, og i tillegg er vi ikke lenger bundet opp til en fjernvarmeleverandør. Og sist men ikke minst, vi regner med å ha betalt ned hele anlegget om 10 år. Da begynner vi virkelig å tjene penger på oppvarmingen!

 

Kilde: nibe.se

Informasjonsmøte om varmepumper og Enovas støtteordninger – Rakkestad

Energiverket var på plass på Boligmessa i Drammen

Energiverket AS inviterer til informasjonsmøte på Kulturhuset i Rakkestad, onsdag 24.januar fra kl. 18.00.

Har du en oljefyr som skal byttes, et hus som skal renoveres eller kanskje du skal bygge nytt? Da er det viktig at du kjenner til hvilke løsninger du kan velge mellom og hvordan disse vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis å hente i støtte frem mot 2020, og høyest vil støttebeløpet være i 2018!

På vårt informasjonsmøte informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, og hvilken støtte du kan få. Vi fikk nylig klimaprisen fra Enova for å ha fjernet flest oljefyrer og for å stå bak flest registrerte søknader. Til nå har vi installert over 1.000 anlegg.

Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Les også: Raksting vant varme for 100.000,-

Dato:
Onsdag 24.januar kl. 18:00

Sted:
Kulturhuset i Rakkestad, Formannskapssalen. Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad.

Kontakt:
Har du noen spørsmål rundt infomøtet, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Salgssjef Glenn Pettersen på Energiverkets avdeling i Råde

Glenn Pettersen, 459 63 773
gp@energiverket.no

Kamil Bowski treffer du på infomøtet på Kråkerøy 22.november.

Kamil Bowski, 47 29 00 06
kb@energiverket.no

Bjørn Korsmo, 479 27 488
bk@energiverket.no

Visste du at romerne oppfant sentralfyring og gulvvarme?

Slik oppfant romerne sentralfyring og gulvvarme for tusenvis av år siden

Den gode følelsen av å gå på varme gulv, spesielt på vinterstid når man kan være litt uggen i kroppen, er veldig behagelig. Men, visste du at romerne var blant de første til å lage boliger med sentralfyring og gulvvarme for flere tusen år siden?

Hypokaust, eller hypocaustum på latinsk, var et antikt romersk system for oppvarming av hus med varmluft fra rørsystem under gulvet. Systemet er basert på at gulvet er løftet opp fra bakken med pilarer, og at varmluft fra en ovn sirkulerte i hulrommene under gulvet. Man planla huset slik at rommene som trengte mest varme ble plassert nærmest ovnen. Begrepet er fra det greske ordet hypokauston, som er satt sammen de to ordene hypo- i betydning «under», og -kaust, «brent».

Den romerske ingeniøren og arkitekten Vitruvius, som skrev mot slutten av 100-tallet f.Kr., tilskrev oppfinnelsen av sentralfyring og gulvvarme til Sergius Orata. Orata var forøvrig den første til utvikle østersfarmer for masseproduksjon slik at romerne kunne få livretten sin når de ønsket. Driftig type det der med andre ord.

Oppvarming av boligen gjennom kanaler i vegger og gulv

Hypokaust ble benyttet for oppvarming av bad, hus og andre bygninger, enten de var offentlige eller private. Gulvet ble løftet opp fra bakken på søyler, kalt for pilæ, ved at et lag med steinplater ble lagt oppå hverandre. Deretter la de et lag med betong før enda et lag med steinplater på toppen. Og gjennom kanaler i veggene kunne man frakte varm luft og damp fra ovnen. Rett og slett forløperen til sentralfyring.

Den varme luften fra ilstedet ble fraktet gjennom de avlukkede områdene og ut gjennom røykkanaler i taket. Dermed fikk de til god oppvarming uten å røyklegge rommene og kvele de som bodde der. Rommene krevde at det meste av varmen ble plassert nærmest ovnen, slik at man enkelt kunne øke varmen  ved å fyre litt hardere.

Illustrasjon av hvordan hypokaust fungerte i praksis

Illustrasjon av hvordan hypokaust fungerte i praksis. Kilde: curriculumvisions.com

ERSTATTE OLJEFYR MED VARMEPUMPE? Last ned gratis Oljefyrguide

Effektiv varme til boliger og offentlige bad

Vitruvius beskrev deres konstruksjon og funksjon i sitt verk De architectura en gang rundt 15 f.Kr. Her la han til detaljer om hvordan brensel kunne bli spart ved å designe og bygge varmerommet/svetterommet, forøvrig kalt caldarium, for menn og kvinner ved siden av hverandre. På den måten kunne man drifte offentlig bad mest effektive. Han beskrev også en anordning for å regulere varmen ved hjelp av en ventilator av bronse i taket.

Bedret hygienen og levestandarden over hele verden

Mange levninger av romerske hypokauster har overlevd over hele Europa, vestlige Asia, og nordlige Afrika. Hypokaust var en oppfinnelse som bedret både hygienen og leveforholdene for borgerne, og var en forløper til moderne sentraloppvarming.

Her kan du lese flere artige fakta om varmepumper og oppvarming av boliger.

Kilde: Wikipedia og store Norske leksikon

Auksjon for barna i Syria

Auksjon for å hjelpe barna i Syria gjennom vinteren

Energiverket AS har gjennom høsten og vinteren delt ut sitteunderlag til kunder og kontakter. Det er hyggelig og noe folk setter pris på. Nå har vi igjen 250 stk og ønsker å gjøre noe ekstra med disse som kan hjelpe andre. Mer spesifikt barna i Syria, gjennom Unicef.

Sammen kan vi hjelpe mange av barna i Syria

Lidelsene mange her står ovenfor er umenneskelige og bortimot umulig å fatte for oss her til lands. I stedet for å gi dem bort, vil vi derfor selge dem til privatpersoner og bedrifter og det er du som bestemmer prisen. Alle pengene går direkte til Unicef og ved å bruke Unicefs betalingsløsning på denne innsamlingssiden er alt i trygge hender. For å komme i gang kjøper vi det første selv for kr 2 000 og det skal gå til ordføreren i Råde, Renè Rafshol, som har et bredt nettverk og kan sende stafettpinnen videre til andre bedrifter. Renè er en flott person med stort engasjement for både lokalsamfunnet, miljøet og enkeltmennesket.

I tillegg kjøper vi 5 stk til kr 300 pr stk som gis til Varmestua i Fredrikstad. Vi håper dette initiativet høres spennende ut og gjør at du også vil være med å hjelpe en god sak som kan gjøre tilværelsen litt bedre. Sitteunderlagene kan hentes på kontorene våre i Drammen, Sandefjord, Ski eller Råde. Evt så sender vi dem mot at du betaler frakten.

Slik går du frem for å gi din støtte

For å være med og hjelpe besøker du denne kampanjesiden på Unicef sin hjemmeside  hvor det står forklart hvordan vi går frem og hvordan du kan bidra. Du kan betale både med kort og med faktura. Vi setter pris på alle små og store bidrag og ser frem til å se hva vi ender opp med til slutt!

Ved spørsmål, kontakt Rune Solbrekke på rs@energiverket.no.

Energiverket vant prestisjetung pris fra Enova

Energiverket vant prestisjetung pris fra Enova

Av i alt 6400 registrerte energitiltak for 2016 gikk Energiverket helt til topps i antall registrerte søknader. Nå har Enova kåret Energiverket AS til Årets Enovatilskudd-bedrift 2016 for klimainnsatsen.

– Dette er en stor anerkjennelse for oss. Vi brenner for det vi driver med, og alle som jobber i Energiverket har virkelig stått på for å få folk til å velge energivennlige løsninger. Da er det veldig hyggelig å bli lagt merke til. For oss er det veldig spesielt å vinne den tyngste prisen vi kan få i vår bransje i Norge, – sier daglig leder Richard Granskogli.

Gratulasjoner

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. De deler derfor ut prisen Årets Enovatilskudd-bedrift til det firmaet de mener har gjort størst innsats for å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. Bedriftene vurderes både etter hvor mange tiltak de har gjennomført, hvor fornøyde kundene er og hvordan de skaper oppmerksomhet om energi- og klimatiltak boligeierne kan gjøre.

– I lavutslippssamfunnet bor vi klimanøytralt og bruker minst mulig strøm til oppvarming. Gjennom den rettighetsbaserte ordningen ”Enovatilskuddet” stimulerer vi folk til å gjøre energitiltak hjemme. Dermed bidrar vi til at flere gode løsninger kommer ut i markedet. Dette klarer vi ikke alene. Vi er helt avhengig av gode samarbeidspartnere som Energiverket. Konkurransen om å bli Årets Enovatilskudd-bedrift var hard i år. – Men Energiverket skåret høyt på alle punkter, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Det er ikke bare fra Enova det vanker gratulasjoner. Også fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold verdsetter prisen.
– Jeg blir både stolt og glad når Østfold-bedrifter utmerker seg og blir lagt merke til på nasjonalt plan. Spesielt er det gledelig at en av våre bedrifter får utmerkelser innenfor miljø- og klimaområdet. Østfold har tatt mål av seg til å bli ledende innenfor det grønne skiftet og å utnytte dette til å utvikle ny næring. Det er derfor med stor glede jeg vil gratulere Energiverket med utmerkelsen «Årets Enovatilskudd-bedrift, sier fylkesordføreren.

Fornøyde kunder

Daglig leder Richard Granskogli i Energiverket trekker fram flere årsaker til at de har lyktes så godt i dette markedet. – For det første har vi mange gode samarbeidspartnere som eksempelvis Norges Varmepumpeforening, Klima Østfold og Enova. For det andre har vi satset mye på både på digital og tradisjonell markedsføring. Vi har blant annet annonsert både på kinoer og fotballstadioner, i tillegg til aviser og på nett. Vi har også laget en egen brosjyre med informasjon om produktene våre og Enovatilskuddet. Bare i fjor delte vi ut 13 000 eksemplarer av denne, forteller han.

Om Granskogli skal trekke fram den aller viktigste suksessfaktoren, er svaret likevel klart:
– Det vi virkelig har lykkes med, og som har gitt oss desidert flest nye kunder, er naturlig nok våre eksisterende kunder. Via disse får vi navn på nye potensielle kunder, og selvfølgelig er en anbefaling fra en fornøyd kunde verdt mer enn all verdens markedsføring.

Økning

Granskogli tror framtiden til firmaet er minst like lys. Det finnes mange oljefyrer der ute som skal erstattes. I tillegg ser vi en økende tendens mot klimariktige løsninger hos de som bygger nytt. I fjor økte varmepumpesalget i Norge med 12 % fra 2015. Det lover godt, sier den daglige lederen for firmaet som i dag er ledende i Norge på dette området.

Markedsdirektør Kvam i Enova tror også på en god framtid for leverandører som tar energi og klima på alvor. – Om vi ser på utbetalingene gjennom Enovatilskuddet støttet vi 70 prosent flere bolig-energitiltak i 2016 enn 2015. Grønne tjenester er noe som nordmenn bare vil etterspørre mer og mer av på ferden mot lavutslippssamfunnet, sier hun.

For mer info om Energiverket, gå inn på www.energiverket.no.

 

Raksting vant varme for 100.000,-

Finn-Roald Schie fra Rakkestad ble vinneren av konkurransen vår Vinnvarme.no, og vant med det et gavekort på 100.000,- fra Energiverket, det er mye god varme.

Energiverket AS, Norges største aktør på varmepumper for vannbåren varme, trakk nylig vinneren av konkurransen de har hatt gående i høst. Premien var et gavekort på bergvarmepumpe eller luft/vann-varmepumpe på hele 100.000 kroner. Med Rådes ordfører, Rene Rafshol, som loddtrekker var det Finn-Roald Schie fra Rakkestad som ble den heldige og vant varme fra oss.

SE OGSÅ: Her trekkes vinneren opp av bollen!

Hva tenkte du da du fikk telefonen om at du var vinneren av premien?

– Jeg skjønte først ikke hva som hadde skjedd da jeg fikk telefonen fra Energiverket, fordi jeg satt opptatt i et møte og med tankene et helt annet sted. Etter møtet derimot fikk jeg ringt dem opp igjen og gleden var selvfølgelig stor over å ha blitt den heldige. Jeg måtte si til dem at jeg tror jeg glemte å takke da jeg ble oppringt første gang, sier Schie mens han ler godt.

Med en sønn som har bergvarmepumpe og nabo med luft/vann-varmepumpe, har han gode erfaringer og hørt veldig mye positivt om varmepumper for vannbåren varme. Selv har han en oljefyr som uansett skal skiftes ut, derfor kommer en premie som dette fantastisk godt med.

MELD DEG PÅ ÅRETS KONKURRANSE: Vinn gavekort på 100.000,-

Ikke for vane å ha flaks med konkurranser

Det meste jeg har vunnet i Lotto er vel 45 kroner, men ellers har det aldri vært noe i nærheten av dette her. Jeg pleier sjeldent å delta på slike konkurranser også, men dette var noe som fristet og var veldig relevant for meg. – Og jammen vant jeg ikke, tenk å ha sånn flaks!

God stemning da Finn-Roald fikk både kake og en gavesjekk på 100.000,-

God stemning da Finn-Roald fikk både kake og en gavesjekk på 100.000,-

Hvilken boligtype og varmeløsning har du i dag?

Vi bygde enebolig i Seljeveien i Rakkestad sentrum i 1970, og der bor jeg fortsatt. Den har en grunnflate på ca 140 kvm og har halvannen etasje. Til oppvarming er det en oljefyr tilkoblet radiatorer som varmer huset.

Etter å ha vært i en tankeprosess angående oljefyren over lenger tid, fikk han for under to år siden installert en luft/luft-varmepumpe. – Men, det fungerte ikke slik jeg ønsket så nå har jeg gått over til oljefyren igjen. Oljefyren står i kjelleren med oljetanken som nærmeste nabo. Det vil frigjøre mye plass når disse to forsvinner og erstattes med en innedelen til en varmepumpe for vannbåren varme.

Hvor mye har du brukt på oppvarming av bolig og varmtvann i året?

Vi har årlig fylt på ca 4000 liter olje, noe som tilsier ca 40.000,- i året. Da har oljefyren vært i bruk hele året for oppvarming av bolig og varmtvann. Bio-olje er ikke aktuelt da den er både dyrere enn oljen og har dårligere forbrenningseffekt.

Med dette som utgangspunkt vil Finn-Roald, etter at oljefyren er kastet ut og varmepumpen er installert, spare over kr 30.000,- hvert eneste år fremover.

Hva kommer du til å velge av bergvarme og luft/vann?

– Jeg har ikke rukket å ta stilling til om jeg skal velge bergvarme eller luft/vann enda. Tidligere har jeg tenkt på luft/vann, men nå er det interessant å se nærmere på bergvarme også. Planen for hvordan jeg skal kvitte meg med oljefyren og sette inn den nye varmepumpen er derimot klar. Det skal bli topp å få byttet ut oljefyren til fordel for en varmepumpe.

Hva er rådet ditt til andre oljefyreiere?

Det går fort mot oljefyringsforbudet i 2020 så jeg anbefaler at man ikke bare skal begynne å tenke på det, men faktisk gjøre noe med det. Økonomien i det er såpass bra at man kan eventuelt låne seg de siste kronene som mangler nå som renten er så lav, det vil fortsatt lønne seg ettersom energikostnadene vil gå ned med 60-80%.

Daglig leder på Energiverket Østfold, Glenn Pettersen, skyter inn at Enova har doblet støtten til fjerning av oljefyr for 2018. Denne vil derimot reduseres igjen for 2019 og forsvinne helt fra 2020. Tar man også med prisoppgang og tapt innsparing vil man tape mye penger ved å sitte for lenge på gjerdet.

Store besparelser på å velge vannbåren varme

Det er store besparelser på å velge varmepumpe når oljefyren skal ut, med besparelsen blir mindre jo lenger du venter

Har du en oljefyr i dag og skal erstatte den med en bergvarmepumpe, kan du vente deg store besparelser årlig. På befaringen vil vi utføre en energiberegning som viser et godt anslag på hvor stor besparelsen vil være. Her går vi gjennom regnestykket for oppvarming av bolig og varmtvann som du må ta for deg.

Energiverket AS har de siste årene vært den aktøren som har erstattet flest oljefyrer her til lands, til fordel for varmepumpe for vannbåren varme. Dette var et av kriteriene for at vi vant klimaprisen fra Enova i 2017. Vi har med andre ord lang og god erfaring på området.

Hvordan blir regnestykket ditt – hvor store besparelser kan du vente deg?

Vi tar utgangspunkt i at du har en oljefyr i dag og fyller på 2000 liter olje per sesong. Med anslått kostnad på 10 kroner per liter vil det si 20.000,- i oljekostnader. Videre vil det være noen strømkostnader i bildet, anslagsvis 10.000 kWt i året som tilsier kr 10.000,- (1 kWt koster 1 krone). Totalt vil denne boligen ha utgifter på 30.000,- i året. Av disse 30.000,- er det 80% som brukes til oppvarming av bolig og varmtvann, totalt 24.000,-. Resten vil være strømforbruk til andre elektriske artikler.

En bergvarmepumpe, altså en varmepumpe som henter varme fra en energibrønn utenfor huset ditt, gir besparelser på opp i mot 80% av oppvarmingsutgiftene. Ut i fra eksempelet vårt vil denne boligen med bergvarmepumpe fremover ha 6.000,- i utgifter til oppvarming av bolig og varmtvann. 80% besparelse av 24.000,- i oppvarmingsutgifter er 18.000,-, hvilket gir oss summen på 6.000,- i fremtidige oppvarmingsutgifter.

Her kan du lese om Bjørn som fikk en strømregning som var 79,4% lavere i januarmåned året etter at ny varmepumpe var installert.

Hvor lang nedbetalingstid snakker vi?

Et gjennomsnittlig bergvarmeanlegg ligger på rundt 200.000,- etter støtte fra Enova. Dersom man ikke går for en varmepumpe vil man måtte ha et alternativ. Estimerte kostnader ved et alternativt anlegg som inkluderer el-kjel, bereder og elektrikerarbeid ligger muligens fra 50.000 – 80.000 kroner. Her vil det selvfølgelig være store variasjoner og muligheter for hvordan et alternativt anlegg settes opp.

Men, poenget er at mange ser bort i fra dette regnestykket. Og dersom det viser seg at du på et alternativt anlegg vil ha utgifter på 80.000,- så vil merkostnaden til en bergvarmepumpe bare være 120.000,-. Når du da tenker på at den store besparelsen du vil få årlig, er ikke nedbetalingstiden mer enn 6-8 år.

Tapt besparelse skyter i været ved å vente for lenge

Jo lenger du venter, jo mer besparelse vil man gå glipp av. Fra og med 2020 er det ikke lenger lov med oppvarming av boligen med fossil olje. Venter du frem til dette med å gjøre noe, vil tapt besparelse i 2018 og 2019 utgjøre totalt 36.000,- (18.000 pr år x 2 år). I tillegg får du støtte fra Enova, men denne støtten ble redusert i Juni 2019, og støtten til fjerning og rensing av oljefyr blir totalt fjernet fra 2020. Hva om du går glipp av hele potten? I tillegg er det en årlig prisstigning på mellom 3-10% på de ulike elementene i en bergvarmepumpe, noe som gjør summen enda større.

Det er med andre ord snakk om store summer dersom du venter for lenge med å gjøre et tiltak du uansett skal gjøre.