Måned: januar 2019

Å utnytte bergvarme er ingen ny metode

forhistoriske mennesker bodde i huler for å utnytte bergvarme

Den første bergvarmepumpen ble patentert i 1912, og er en relativt ny oppfinnelse. Ideen om en varmepumpe begynte med en oppfinnelse som kunne skape kunstig kjøling, men praksisen ved å bruke varmen i jorden til å skape varme for mennesker er noe vi har hatt siden menneskenes opprinnelse.

Brukte varme huler til varme boliger

Allerede i forhistoriske tider begynte menneskene å dra nytte av den stødige, varme temperaturen inne under jordens overflate. Denne varmen, kalt termovarme eller bergvarme som i prinsippet er uendelig, bruker vi i dag til våre varmepumper. Men ikke overraskende var menneskene allerede da klar over at man kunne bruke jordvarmen enten til praktiske formål eller for komfort.

Et eksempel på hvordan man benyttet jordvarmen for å gjøre ens levemåter bedre, var ved å bygge huler i fjellene for å bo i. I områder av verden hvor geologien gjorde det mulig, ble hele byer bygget inn i stein, noe man kan se ruiner og rester av fremdeles.

Bergvarme også brukt til matlaging og helse

I tillegg til å bo i grotter eller huler, kunne man også benytte seg av varmen ved å oppbevare mat i hull i bakken for å holde det varmt. Andre kreative løsninger på utnyttelse av varmen fra jordens indre, kan man fremdeles se blant annet på restauranten El Diablo på Lanzarote, hvor maten grilles på en rist over en levende vulkan.

Man kunne naturlig nok også lage mat ved hjelp av varmt vann, slik man fremdeles gjør i dag. Eller bade i varmt vann, både for komfort og av helsemessige grunner. Også dette er en metode som har blitt benyttet av oss mennesker i lange tider. Island er et godt eksempel på nettopp dette. Navnet Reykjavik betyr bokstavelig talt «Dampende bukt», et navn byen fikk av vikingene på grunn av de synlig, dampende varme kildene som man i dag kan besøke for avslapning.

Varmepumpen er et verktøy for å manipulere den naturlige temperaturen

Selv om de fleste i dag ikke lenger bor i huler i fjellene, eller koker mat med vann i bakken, bruker vi fremdeles noe av den samme varmen. Likevel har vi funnet ut hvordan vi mer aktivt kan benytte oss av dette termiske energireservoaret, ved hjelp av verktøy som gjør det mulig for oss å manipulere og endre temperaturen, ikke bare utnytte de plussgradene som naturlig er i jorden. Nemlig ved hjelp av varmepumpen.

Siste år med lovlig oljefyring og økonomisk støtte

oljefyring med oljefyr

2019 er siste året du som oljefyreier får støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Allerede er støtten kuttet, og om under et år blir det ulovlig å bruke mineralolje, fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. 

Vi er noen dager inn i 2019, og det betyr at det er under ett år igjen før oljefyringsforbudet trer i kraft. Det betyr at du som fremdeles fyrer med en oljetank virkelig må begynne å tenke på alternativ oppvarming for å innfri til kravene før forbudet trår i kraft.

Her kommer en oppsummering av hvem oljefyringsforbudet gjelder, hvordan det vil følges opp og hva du bør gjøre før forbudet trår i kraft.

Gjelder alle boliger og næringsbygg

Oljefyringsforbudet ble fastsatt i 2018, og vil tre i kraft fra 1.januar 2020. Fra og med denne datoen vil det altså bli straffbart for boliger og næringsbygg å bruke mineralolje, fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming. Dette gjelder ikke bare oppvarming av rom, men også av varmtvann og ventilasjonsluft.

Det finnes riktignok noen unntak. I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være lovlig med fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger. Driftsbygninger i landbruk og sykehus får en forlenget frist på å fullføre tiltakene. Kommunen kan også i noen tilfeller gi dispensasjon.

Hvordan vil forbudet følges opp?

Det er du som oljefyreier som er ansvarlig for at forskriftene blir fulgt, og dermed innrette deg etter forbudet. Det betyr at både bytte til annen oppvarming, rens og fjerning av oljefyren er enhver oljefyreiers ansvar. Det er mange som lurer på hvordan staten skal følge opp forbudet de har fastsatt. Mest sannsynlig blir det kommunen som får ansvaret for å kontrollere at ingen bryter forbudet.

For å sjekke opp i dette vil kommunen kunne få utlevert lister over kjøpere av fossil fyringsolje eller parafin fra aktører som selger dette. Slik vil kommunen få oversikt over hvilke innbyggere som kan rammes av forbudet. Ved brudd vil kommunen kunne kreve inn et gebyr. Prisen på gebyret vil det trolig være opp til hver enkelt kommune å bestemme.

Naturlig nok vil det bli lettere for kommunen å følge med på hvem som bryter forbudet etterhvert som det blir færre som ikke følger vedtaket.

Hva bør jeg gjøre før 2020?

For å sikre at du har gjort de nødvendige tiltakene for å unngå å bli rammet av oljefyringsforbudet, bør du sette deg inn i hva forbudet innebærer. På regjeringens nettsider kan du lese hele forskriften om oljefyringsforbudet. Du bør også sette deg inn i hvilke alternativer du har, samt hvilken økonomisk støtte du har rett til å søke om. Enova støtter en rekke private tiltak, men disse fordelene varer ikke evig.

Blant annet halverte Enova støtten for rens og fjerning av oljetanker fra 20 000 til 10 000 ved årsskiftet 2018-2019. Det betyr at du ikke lenger får like mye økonomisk hjelp til å bytte oppvarmingsmetode, som det du ville gjort i fjor. 1.januar 2020 når forbudet trår i kraft, fjernes den økonomiske støtten til dette helt.

Last ned oljefyrguidenBestill gratis befaring

Hvilken innetemperatur gir best konsentrasjon?

innetemperatur er viktig for konsentrasjon

Forskning viser at konsentrasjonen er høyest ved operative temperaturer på mellom 20 og 22 grader. Likevel er det viktig å ta hensyn til hva en selv synes er behagelig.

Juleferien er nå over, noe som betyr at voksne og barn er tilbake på skole eller jobb. Da øker også behovet for konsentrasjon. Forskning viser at temperaturen på rommet man sitter i, kan bidra til dårligere konsentrasjon. Med denne kunnskapen kan det være lurt å prøve seg frem, dersom rommet du sitter i er for kaldt eller varmt.

20-22 grader optimalt for konsentrasjon

Vi har tidligere skrevet om at den optimale innetemperaturen for nordmenn er mellom 20 og 22 grader. Innenfor dette området vil kroppen fungere så godt som mulig. Med disse temperaturene slipper man i større grad unna plager som astma, hodepine og trøtthet.

For lave eller for høye temperaturer kan virke negativt på prestasjon og arbeidsevne. Man kan altså få en bedre konsentrasjon med riktig temperatur inne der man arbeider. Norges astma- og allergiforbund bruker ofte uttrykket «Tjue er bra for hue» – altså at man tenker bedre. De påpeker også at ved oppvarmingsbehov på vinterhalvåret bør temperaturen holdes under 22 grader.

Mindre romkomfort er ikke eneste grunn til konsentrasjonsvansker i feiltempererte rom

Det er ikke kun mangelen på romkomfort som kan bidra til dårligere konsentrasjon i for kalde eller for varme rom. Ved feil temperaturer må nemlig kroppen bruke energi på å regulere kroppstemperaturen. Det vil si at energi du kunne brukt på å konsentrere deg om viktige oppgaver eller å lære, heller går med til å sørge for at kroppstemperaturen er optimal.

Varme rom kan derfor gjøre deg trøtt eller sliten. I kalde rom kan det være lettere å holde seg våken, men kroppen må uansett bruke energi på å holde deg varm i stedet.

Det er den operative temperaturen som teller

Når man sier at temperaturen i rommet man skal konsentrere seg i burde være på mellom 20 og 22 grader, er det den operative temperaturen som teller. Det vil si at man skal unngå spesielt kalde eller varme strålingskilder i nærheten av der du skal oppholde deg. Eksempler på dette er vinduer eller panelovner, hvor temperaturen vil variere fra ellers i rommet. For å oppnå den optimale romtemperaturen bør altså varmen være fordelt jevnt utover rommet.

Selvfølgelig vil hvilken temperatur man selv fungerer best i variere noe, og det kan derfor være lurt å ta på en ekstra genser eller å bruke en liten vifte for å regulere temperaturen. Dessuten kan også andre faktorer bidra til dårligere konsentrasjon, slik som støy eller lyssetting. Men det KAN i alle fall være en ide å forsøke ulike temperaturer og se hva som passer best for deg.

Vinneren av «Vinn Varme 2018» er trukket!

Vinner av Vinn varme

Vi har kommet noen dager inn i 2019, noe som betyr at det var på tide å trekke vinneren av vår konkurranse «Vinn Varme».

Konkurransen gikk ut på å svare på noen enkle spørmål på vår konkurranseside på nettet. Og premien var en gavesjekk på hele 100 000 kroner, som vinneren kan bruke på en vannbåren varmepumpe. Til slutt var det så mange som 5000 som hadde et lodd i vår trekning.

Nå er vinneren altså trukket, og det ble ….

Gratulerer!