Måned: januar 2019

Er man garantert varme fra energibrønnen?

med bergvarmepumpe er man i prinsippet garantert varme fra energibrønnen

Den kalde vinteren er her for alvor, og mange steder bikker gradestokken over -15grader. Ikke ser det ut til at de kalde dagene er over med det første heller. Da kan det være godt å være eier av en bergvarmepumpe som kan levere god varme, også på de kaldeste dagene. Men er man garantert varme fra energibrønnen?

God varme, også på de kaldeste dagene

En av de store fordelene med en bergvarmepumpe, er at den er mer driftssikker enn varmepumper som bruker uteluften til oppvarming. Der en luft-varmepumpe gjerne ikke klarer å skape nok varme på de kaldeste vinterdagene og man må ty til tilleggsvarme, kan man varme like godt hele året med en bergvarmepumpe.

Det er fordi at denne løsningen henter energi fra bergvarme, også kalt grunnvarme. Langt nede i bakken er det alltid plussgrader, og det kan man utnytte seg av. På grunn av at det er plussgrader hele året, vil man alltid kunne hente opp energi til å skape god innevarme. I prinsippet skal man altså være garantert varme fra energibrønnen.

Ytterst sjeldent med energibrønner som ikke fungerer

Med en bergvarmepumpe kan man spare 60-80% av energien som går til oppvarming av en bolig. Det kan derfor være en flott investering for fremtiden. Da er det bra at man sjelden hører om energibrønner som ikke fungerer i dag. Det finnes derimot noen få tilfeller hvor energibrønnen har sluttet å gi varme. Da er det som regel et resultat av at man har boret for grunn energibrønn. Altså kan et underdimensjonert varmepumpeanlegg føre til at du ikke lenger mottar varme fra energibrønnen.

Da det er disse tilfellene man vet om, er det også det som resten av denne artikkelen vil fokusere på.

For korte energibrønner – et feil utformet anlegg

Selv om grunnvarme er en naturlig ressurs som fornyer seg selv, kan man nemlig «gå tom for bergvarme». Man kan ikke overbelaste stedet man henter opp varme fra over lenger tid. Om et varmepumpeanlegg krever for mye varme fra et for lite område, vil ikke grunnvarmen oppstå raskt nok. Da kan man risikere at anlegget slutter å funke.

Det er vanlig at energibrønnene er boret mellom 80-300 meter ned i bakken. Hvor langt man må bore, avhenger av varmebehovet man har. Eier man et stort hus som er dårlig isolert, vil man trenge en dypere energibrønn enn hva man hadde hatt behov for med en liten leilighet. Problemet oppstår altså om man borer en for kort brønn, noe som fører til et overbelastet behov for varme fra en for liten del av bakken.

Viktig å få hjelp av en varmepumpeforhandler som vet hva han gjør

Når man skal vurdere å gå til innkjøp av en bergvarmepumpe, er det særdeles viktig å få hjelp av en forhandler med stor kunnskap. Ved å booke en befaring vil du få vurdert hvilket behov boligen din har, og få tilbud på et riktig dimensjonert varmeanlegg for din bolig.

Usikker på hvilken varmepumpe som passer for akkurat ditt behov?

[maxbutton id=”3″ ]

Oljefyringsforbudet utvides til å også gjelde norske byggeplasser

Norske byggeplasser står for store CO2-utslipp

Norske byggeplasser står for store CO2-utslipp. Fra 2022 utvides oljefyringsforbudet til å også gjelde byggtørk og byggvarme på norske byggeplasser. Det vil være et viktig steg på veien mot utslippsfrie norske byggeplasser. Oljefyringsforbudet gjelder fossil fyringsolje, parafin og mineralolje.

Vil innlemme bruk av mineralolje til byggtørk og byggvarme i forbud

Den nye firepartiregjeringen utvider nå oljefyringsforbudet til å også gjelde norske byggeplasser. Det kommer frem i Granavolden-plattformen. Disse utslippene har fått liten oppmerksomhet, til tross for at norske byggeplasser er ansvarlig for store miljøgassutslipp. Dette har ført til at unødvendig mange bygg har blitt bygget på fossile byggeplasser.

Det utvidede forbudet som kommer til å gjelde norske byggeplasser, kommer ikke til å starte før i 2022. Det er bestemt for å gi bransjen tilstrekkelig tid til å innrette seg etter forbudet. I motsetning må norske privatpersoner være klare allerede 1.januar neste år.

Norske byggeplasser står for store CO2-utslipp.

En rapport fra 2017 om fossil- og utslippsfrie byggeplasser, viser at norske byggeplasser står for om lag 320.000 tonn CO2-utslipp årlig. Herding, uttørking av materialer og varme i byggefasen står for en betydelig andel av utslippene. Den samme rapporten viser at man kan kutte utslippene med 99%, ved å benytte strøm til oppvarming fra tidlig i byggeprosessen. Man kan også gjøre betydelige kutt i andre utslipp.

Varmebehovet på norske byggeplasser, kan enkelt dekkes av utslippsfrie alternativer, så lenge man planlegger godt. Det er ikke nødvendig å benytte seg av fossil fyringsolje, gass og mineralolje lenger. Strøm og fjernvarme på norske byggeplasser skal uansett på plass når bygget er ferdig.Man kan derfor unngå store utslipp ved å være tidligere ute med å bytte ut fossil diesel  til anleggsmaskiner, transport og byggtørk. Det letteste i dag er å fjerne utslippene til byggtørk.

Får tid på seg til å innfri til forbudet

Norske byggeplasser blir blant de som får utsatt frist før forbudet trer i kraft, i likhet med blant annet bønder og sykehus. For de aller fleste privatpersoner vi derimot forbudet trå i kraft allerede fra neste år. Det betyr at mange begynner å få dårlig tid hvis de vil unngå bøter for å fyre med fossil fyringsolje, parafin og mineralolje. Man må også huske at det ikke holder å bytte til en annen oppvarmingsmetode, man må også rense oljefyrtanken.

For de privatpersonene som har en nedgravd oljetank, er det også nødvendig å grave opp denne. Har man derimot en oljetank som er gravd ned et sted hvor det er vanskelig å grave den opp, slik som under en terrasse, kan man søke om dispansasjon. Selv om man slipper å grave opp tanken, må man likevel få tanken tømt og renset for olje, samt fylle opp tanken med fyllmasse .

[maxbutton id=”1″ ]

Annfrid vant 100 000 kr til boligoppvarming ved å besvare spørsmål

Annfrid Kjelbergsengen vinner av 100 000 kroner fra Energiverket AS

For andre år på rad arrangerte Energiverket AS, Norges ledende aktør innen varmepumper for vannbåren varme, en konkurranse hvor premien er en gavesjekk på 100 000 kroner til en bergvarme- eller luft/vann-varmepumpe. Vinneren er nå trukket og den heldige ble Annfrid Kjelbergsengen fra Hobøl.

– Da Energiverket ringte meg for å fortelle at jeg vant, trodde jeg de ringte for en standard oppfølgingssamtale om hvordan det gikk med anlegget mitt. Jeg hadde helt glemt at jeg meldte meg på konkurransen, sier Kjelbergsengen.

Å bli ringt opp med beskjed om at man har vunnet, førte naturlig nok til en bra start på helgen. Bra ble det også da hun nok en gang fikk bekreftet at det var hun som hadde vunnet, ved å se videoen av trekningen på Facebook. Blant over 5000 lodd ble hun den heldige.

Vil gi god varme til hele storfamilien

Annfrid hadde allerede installert en NIBE varmepumpe fra Energiverket, men ville uansett prøve lykken ettersom konkurransen er åpen for alle. Med gavesjekken i hånda, åpnet muligheten seg for å utvide varmesystemet ytterligere. I utgangspunktet skulle familien pusse opp kjøkkenet, men hun og samboeren har nå lagt om planene etter å ha vurdert boligens beste og hvordan de kan utnytte premien best mulig.

Nå skal de bygge ut varmeanlegget og legge vannbåren gulvvarme fra Energiverket på kjøkkenet og i forstuen. På den måten får boligen en enda større andel som varmes opp av behagelig og fornybar vannbåren varme, og som vil kombineres med radiatorene i resten av huset. Det vil resultere i god varme for hele storfamilien som også inkluderer hund, katter, øgler og over hundre marsvin. Noe for alle, med andre ord.

Så langt svært fornøyd med anlegget

Selv uten å vinne den fantastiske premien var Kjelbergsengen svært fornøyd med varmeanlegget hun har fått installert av Energiverket. De hadde tidligere en oljetank og oljefyr, som ble erstattet med bergvarmepumpe, akkumulatortank og 300 liters varmtvannstank som gir rikelig med varmtvann til storfamilien.

Om Energiverket AS

Energiverket er Norges største forhandler av vannbåren varme og har de to siste årene blitt tildelt Klimaprisen fra Enova. Bedriften forhandler og installerer NIBE varmepumper for vannbåren varme. Våre avdelingskontor i Østfold, Vestfold, Follo og Drammen dekker hele området langs Oslofjorden. Energiverket leverer varmepumper både til privat og bedrift.

Hull i en nedgravd oljetank?

nedgravd oljetank som må behandles for å innfri til vedtak om oljefyringsforbud og unngå lekkasje

Har du hull i en nedgravd oljetank? Det er kun et knapt år igjen før oljefyringsforbudet trer i kraft. Til stor frustrasjon vil noen oppdage at det har vært lekkasje av olje på tomten, som følge av hull i sin nedgravde tank. En lekkasje kan føre til enorme erstatningskrav, og ja, det er ditt ansvar som oljefyreier.

Spørsmål om å bytte fra oljefyring? – Last ned vår oljefyringsguide

Oljefyreier ansvarlig ved hull i en nedgravd oljetank

Ved en lekkasje fra et hull i en nedgravd oljetank, kan én liter olje forurense så mye som 100 000 liter grunnvann. Mineralolje faller også under kategorien “særlig alvorlig forurensende stoffer i grunnvann“. Oljen kan også gjøre enorme skader på huset, og Vi i Villa advarer om at skadene på huset kan bli så store at man risikerer å måtte rive. Sprer lekkasjen seg over til naboens tomt, står du også økonomisk ansvarlig for dette.

Regningen for rensing av hage og grunnvann kan komme på flere hundretusener, og den er det du som blir sittende igjen med.  I de fleste tilfeller vil nemlig ikke forsikringen dekke annet enn skader på huset.

Fortsatt 270 000 nedgravde tanker

Det ble i fjor anslått at det ligger omtrent 270 000 oljetanker nedgravd i Norge. Mange av disse har ligget og rustet over flere tiår, noe som øker sjansen for ødeleggelse og lekkasje. Ikke alle huseiere er klar over at det ligger en nedgravd oljetank på tomten deres. Er du usikker eller ønsker å forsikre deg om dette, skal det gå ann å sjekke hos kommunen. Hver kommune skal ha oversikt over nedgravde tanker.

I utgangspunktet skal man fjerne oljetanken nå som forbudet trer i kraft, men om den er plassert slik at det er vanskelig å få den opp, kan man søke om å slippe. Likevel er man pliktig til å tømme og rense tanken og tilhørende rør, for å unngå fremtidige utslipp av olje. Det holder altså ikke å bare bytte til en annen oppvarmingsmetode for å innfri til oljefyringsforbudets krav.

Bidrar til å kutte klimagassutslipp

Oljefyringsforbudet vil være et viktig bidrag til å kutte deler av Norges klimagassutslipp. I 2016 stod oppvarming for så mye utslipp som 1,2 millioner tonn CO2. Det er altså mye å spare. At man skal tømme oljetankene for olje, bidrar altså også til å unngå en ødeleggede lekkasje i fremtiden. Dette kan hindre enorme skader på naturen.

Har du en oljetank og fremdeles lurer på diverse ting om forbudet, eller hvordan man fjerner tanken? Da kan du laste ned vår oljeguide.

[maxbutton id=”1″ ]

Å utnytte bergvarme er ingen ny metode

forhistoriske mennesker bodde i huler for å utnytte bergvarme

Den første bergvarmepumpen ble patentert i 1912, og er en relativt ny oppfinnelse. Ideen om en varmepumpe begynte med en oppfinnelse som kunne skape kunstig kjøling, men praksisen ved å bruke varmen i jorden til å skape varme for mennesker er noe vi har hatt siden menneskenes opprinnelse.

Interessert i varmepumpe? – Bestill gratis befaring fra oss

Brukte varme huler til varme boliger

Allerede i forhistoriske tider begynte menneskene å dra nytte av den stødige, varme temperaturen inne under jordens overflate. Denne varmen, kalt termovarme eller bergvarme som i prinsippet er uendelig, bruker vi i dag til våre varmepumper. Men ikke overraskende var menneskene allerede da klar over at man kunne bruke jordvarmen enten til praktiske formål eller for komfort.

Et eksempel på hvordan man benyttet jordvarmen for å gjøre ens levemåter bedre, var ved å bygge huler i fjellene for å bo i. I områder av verden hvor geologien gjorde det mulig, ble hele byer bygget inn i stein, noe man kan se ruiner og rester av fremdeles.

Bergvarme også brukt til matlaging og helse

I tillegg til å bo i grotter eller huler, kunne man også benytte seg av varmen ved å oppbevare mat i hull i bakken for å holde det varmt. Andre kreative løsninger på utnyttelse av varmen fra jordens indre, kan man fremdeles se blant annet på restauranten El Diablo på Lanzarote, hvor maten grilles på en rist over en levende vulkan.

Man kunne naturlig nok også lage mat ved hjelp av varmt vann, slik man fremdeles gjør i dag. Eller bade i varmt vann, både for komfort og av helsemessige grunner. Også dette er en metode som har blitt benyttet av oss mennesker i lange tider. Island er et godt eksempel på nettopp dette. Navnet Reykjavik betyr bokstavelig talt «Dampende bukt», et navn byen fikk av vikingene på grunn av de synlig, dampende varme kildene som man i dag kan besøke for avslapning.

Varmepumpen er et verktøy for å manipulere den naturlige temperaturen

Selv om de fleste i dag ikke lenger bor i huler i fjellene, eller koker mat med vann i bakken, bruker vi fremdeles noe av den samme varmen. Likevel har vi funnet ut hvordan vi mer aktivt kan benytte oss av dette termiske energireservoaret, ved hjelp av verktøy som gjør det mulig for oss å manipulere og endre temperaturen, ikke bare utnytte de plussgradene som naturlig er i jorden. Nemlig ved hjelp av varmepumpen.

[maxbutton id=”3″ ]

Siste år med lovlig oljefyring og økonomisk støtte

oljefyring med oljefyr

2019 er siste året du som oljefyreier får støtte til fjerning av oljefyr og oljetank. Allerede er støtten kuttet, og om under et år blir det ulovlig å bruke mineralolje, fossil fyringsolje og parafin til oppvarming. 

Vi er noen dager inn i 2019, og det betyr at det er under ett år igjen før oljefyringsforbudet trer i kraft. Det betyr at du som fremdeles fyrer med en oljetank virkelig må begynne å tenke på alternativ oppvarming for å innfri til kravene før forbudet trår i kraft.

Her kommer en oppsummering av hvem oljefyringsforbudet gjelder, hvordan det vil følges opp og hva du bør gjøre før forbudet trår i kraft.

Gjelder alle boliger og næringsbygg

Oljefyringsforbudet ble fastsatt i 2018, og vil tre i kraft fra 1.januar 2020. Fra og med denne datoen vil det altså bli straffbart for boliger og næringsbygg å bruke mineralolje, fossil fyringsolje eller parafin til oppvarming. Dette gjelder ikke bare oppvarming av rom, men også av varmtvann og ventilasjonsluft.

Det finnes riktignok noen unntak. I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være lovlig med fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger. Driftsbygninger i landbruk og sykehus får en forlenget frist på å fullføre tiltakene. Kommunen kan også i noen tilfeller gi dispensasjon.

Hvordan vil forbudet følges opp?

Det er du som oljefyreier som er ansvarlig for at forskriftene blir fulgt, og dermed innrette deg etter forbudet. Det betyr at både bytte til annen oppvarming, rens og fjerning av oljefyren er enhver oljefyreiers ansvar. Det er mange som lurer på hvordan staten skal følge opp forbudet de har fastsatt. Mest sannsynlig blir det kommunen som får ansvaret for å kontrollere at ingen bryter forbudet.

For å sjekke opp i dette vil kommunen kunne få utlevert lister over kjøpere av fossil fyringsolje eller parafin fra aktører som selger dette. Slik vil kommunen få oversikt over hvilke innbyggere som kan rammes av forbudet. Ved brudd vil kommunen kunne kreve inn et gebyr. Prisen på gebyret vil det trolig være opp til hver enkelt kommune å bestemme.

Naturlig nok vil det bli lettere for kommunen å følge med på hvem som bryter forbudet etterhvert som det blir færre som ikke følger vedtaket.

Hva bør jeg gjøre før 2020?

For å sikre at du har gjort de nødvendige tiltakene for å unngå å bli rammet av oljefyringsforbudet, bør du sette deg inn i hva forbudet innebærer. På regjeringens nettsider kan du lese hele forskriften om oljefyringsforbudet. Du bør også sette deg inn i hvilke alternativer du har, samt hvilken økonomisk støtte du har rett til å søke om. Enova støtter en rekke private tiltak, men disse fordelene varer ikke evig.

Blant annet halverte Enova støtten for rens og fjerning av oljetanker fra 20 000 til 10 000 ved årsskiftet 2018-2019. Det betyr at du ikke lenger får like mye økonomisk hjelp til å bytte oppvarmingsmetode, som det du ville gjort i fjor. 1.januar 2020 når forbudet trår i kraft, fjernes den økonomiske støtten til dette helt.

[maxbutton id=”1″ ]

Hvilken innetemperatur gir best konsentrasjon?

innetemperatur er viktig for konsentrasjon

Forskning viser at konsentrasjonen er høyest ved operative temperaturer på mellom 20 og 22 grader. Likevel er det viktig å ta hensyn til hva en selv synes er behagelig.

Juleferien er nå over, noe som betyr at voksne og barn er tilbake på skole eller jobb. Da øker også behovet for konsentrasjon. Forskning viser at temperaturen på rommet man sitter i, kan bidra til dårligere konsentrasjon. Med denne kunnskapen kan det være lurt å prøve seg frem, dersom rommet du sitter i er for kaldt eller varmt.

20-22 grader optimalt for konsentrasjon

Vi har tidligere skrevet om at den optimale innetemperaturen for nordmenn er mellom 20 og 22 grader. Innenfor dette området vil kroppen fungere så godt som mulig. Med disse temperaturene slipper man i større grad unna plager som astma, hodepine og trøtthet.

For lave eller for høye temperaturer kan virke negativt på prestasjon og arbeidsevne. Man kan altså få en bedre konsentrasjon med riktig temperatur inne der man arbeider. Norges astma- og allergiforbund bruker ofte uttrykket «Tjue er bra for hue» – altså at man tenker bedre. De påpeker også at ved oppvarmingsbehov på vinterhalvåret bør temperaturen holdes under 22 grader.

Mindre romkomfort er ikke eneste grunn til konsentrasjonsvansker i feiltempererte rom

Det er ikke kun mangelen på romkomfort som kan bidra til dårligere konsentrasjon i for kalde eller for varme rom. Ved feil temperaturer må nemlig kroppen bruke energi på å regulere kroppstemperaturen. Det vil si at energi du kunne brukt på å konsentrere deg om viktige oppgaver eller å lære, heller går med til å sørge for at kroppstemperaturen er optimal.

Varme rom kan derfor gjøre deg trøtt eller sliten. I kalde rom kan det være lettere å holde seg våken, men kroppen må uansett bruke energi på å holde deg varm i stedet.

Det er den operative temperaturen som teller

Når man sier at temperaturen i rommet man skal konsentrere seg i burde være på mellom 20 og 22 grader, er det den operative temperaturen som teller. Det vil si at man skal unngå spesielt kalde eller varme strålingskilder i nærheten av der du skal oppholde deg. Eksempler på dette er vinduer eller panelovner, hvor temperaturen vil variere fra ellers i rommet. For å oppnå den optimale romtemperaturen bør altså varmen være fordelt jevnt utover rommet.

Selvfølgelig vil hvilken temperatur man selv fungerer best i variere noe, og det kan derfor være lurt å ta på en ekstra genser eller å bruke en liten vifte for å regulere temperaturen. Dessuten kan også andre faktorer bidra til dårligere konsentrasjon, slik som støy eller lyssetting. Men det KAN i alle fall være en ide å forsøke ulike temperaturer og se hva som passer best for deg.

Vinneren av “Vinn Varme 2018” er trukket!

Vinner av Vinn varme

Vi har kommet noen dager inn i 2019, noe som betyr at det var på tide å trekke vinneren av vår konkurranse “Vinn Varme”.

Konkurransen gikk ut på å svare på noen enkle spørmål på vår konkurranseside på nettet. Og premien var en gavesjekk på hele 100 000 kroner, som vinneren kan bruke på en vannbåren varmepumpe. Til slutt var det så mange som 5000 som hadde et lodd i vår trekning.

Nå er vinneren altså trukket, og det ble ….

Gratulerer!