Måned: juli 2019

Lasse Kopperud gikk fra bioolje til bergvarmepumpe

Da advokat Lasse Kopperud kjøpte sin bolig i Fredrikstad, stod det en biokjel plassert i kjelleren. Biokjelen hadde blitt tidligere blitt konvertert fra en gammel oljefyr, og stod for det meste av oppvarmingen i huset.

Lasse Kopperud hadde allerede vært i kontakt med Energiverket over et par år da han bestemte seg for å fjerne den konverterte oljefyren og heller gå for et mer miljøvennlig oppvarmingsalternativ. Samtidig ønsket han å fjerne den nedgravde oljetanken og fyren som stod for oppvarmingen av kontorbygningen han eier en kort spasertur unna familiehjemmet.

Boligen er en ærverdig og flott enebolig fra tidlig 1900-tall, på hele 480m2. Ikke overraskende hadde boligen da også et større oljebehov enn hva en gjennomsnittlig familie har, og det var et stort besparingspotensiale. Enda viktigere var likevel miljøperspektivet for Kopperud.

– Selv om en biokjel forurenser mindre enn en oljefyr, forurenser den fortsatt litt. Jeg ville ha det perfekt, forteller Kopperud om grunnen til at han ønsket å bytte fra biofyring til noe mer miljøvennlig.

Gikk fra oljefyrer til miljøvennlig bergvarmepumper

For å innfri ønsket om mer miljøvennlig oppvarming, falt valget til slutt på to bergvarmepumpeanlegg, én for hans private bolig og den andre til kontorkomplekset. I boligen ble det installert en NIBE 15kW bergvarmepumpe. Det ble boret to energibrønner for å tilføre energi til varmepumpen i familiehjemmet. Med unntak av noen eksterne utfordringer som dukket opp på grunn av området det skulle bores i, gikk installasjonsprosessen som smurt og var ferdig i løpet av en ukes tid.

Nå kan Kopperud varme opp boligen med god samvittighet, ved hjelp av et miljøvennlig bergvarmeanlegg som gir varme fra fornybar energi.

– Nå føler jeg at jeg i alle fall har gjort min del, avslutter Kopperud.

Store årlige besparelser på strøm og olje

Energiberegningen på boligen da den hadde biokjel, fortalte at huset normalt hadde et energibehov på omtrent 90.000 kWt/år. Strømforbruk på den nye bergvarmepumpen er beregnet til ca 33.000 kwt/år- som gir en besparelse på ca. 57.000 kWt/år. I tillegg forteller Kopperud at han fylte bioolje for omtrent 45,000 kroner per år, en stor utgift som nå er fjernet fullstendig.

Er du også interessert i å installere en varmepumpe?

[maxbutton id=”3″ ]

Energiverket Østfold er blitt Miljøfyrtårn

Energiverket AS har vært gjennom en omfattende sertifiseringsprosess for å innfri kravene som stilles for å bli Miljøfyrtårn. Nå blir også avdelingskontorene sertifisert, og i dag hadde Østfoldavdelingen hyggelig besøk av Rådes ordfører Renè Rafshol.

Ordfører Rafshol var full av lovord om viktigheten av at bedrifter i kommunen tar tak, går foran og blir sertifisert. Han kunne under utdelingen dessuten opplyse om at Energiverket Østfold bare er den fjerde bedriften i Råde som er blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Jeg har sagt det tidligere at Energiverket er et Klimafyrtårn på Østlandet, i Østfold og i Råde. Så det er ikke en stor overraskelse at dere nå er et Miljøfyrtårn. Dere tar et stort ansvar både ved å hjelpe andre med å bli klimavennlige og dere tar på alvor å arbeide systematisk med miljøtiltak. 

Forpliktelser ved å være Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Denne sertifiseringen har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Varmepumper gir god inneluft

I anledning Verdens Miljødag i juni skrev vi om årets tema, luftforurensning. Det er et stadig økede problem rundt i verden. Selv om luften i Norge heldigvis er bedre enn hva den var på 1990-tallet er det fremdeles flere hundre mennesker i året i Norge som før av helseproblemer som kan knyttes opp mot luftforurensning.

Stadig flere nordmenn investerer i dag i en varmepumpe. Det er en lønnsom investering, og gir mange fordeler i tillegg til den økonomiske. Den er miljøvennlig, enkel å bruke og kan kjøle boligen om sommeren. I tillegg gir varmepumpen et betraktelig bedre inneklima. Forurensning er et stadig økende problem både lokalt og globalt, og behovet for rensing går oppover. Særlig for de som sliter med helseproblemer slik som astma og allergi.

Godt inneklima viktig for folks helse

Inneluft i norske hjem inneholder ofte store mengder partikler slik som støv, pollen og bakterier. Dette er usunt for alle, men spesielt for de som allerede plages av astma og allergi. Disse problemene kan gjøres verre av «feil» valg av oppvarmingsmetoder i hjemmet.

Blant annet kan varme basert på elektrisitet by på utfordringer. Panelovner, blant annet, brenner støvet i huset noe som fører til at det deles inn i mindre partikler som kan komme ned i folks luftveier og skape alvorlige eller plagsomme helseproblemer.

Hvem sliter mest med dårlig inneklima

Det er gjerne barn og voksne som sliter med luftveisproblemer, og hjerte- og karsykdommer som merker de akutte nivåene av luftforurensning. Heldigvis er periodene hvor luftforurensningen er kritisk høy i Norge korte, men tidligere har man sett en økning i antall tilfeller av lungebetennelse som også varer lengre når luften er på sitt verste.

Luftforurensning kan også føre til mer alvorlige infarkt, noe som er en sykdom som kan forkorte livet.

Hjemmet bør og kan være et fristed fra luftforurensning

Når man til daglig blir utsatt for luftforurensning, slik som blant annet fra trafikk, bør hjemmet være et sted man kan søke tilflukt. For å kunne opprettholde dette fristedet bør man altså velge riktig type oppvarming over lengre tid. Det innebærer blant annet å unngå å ha for mange panelovner drevet på strøm, men man bør blant annet også kutte ned på vedfyringen.

Selv om det kan være hyggelig å fyre med ved om kvelden, står vedfyring for store deler av det årlige utslippet av svevestøv som byr på problemer for mange. Dette gjelder eldre ikke-rentbrennende vedovner som det finnes veldig mange av i Norge. I stedet kan det lønne seg å investere i en varmepumpe som fjerner mye av denne luftforurensningen i rommene som man ellers ville blitt utsatt for. Moderne varmepumper har nemlig effektive filtre som renser luften og fjerner irriterende partikler som støv og pollen. Den utgjør derfor en flott måte å bedre hjemmets inneklima.

Interessert i en varmepumpe?
[maxbutton id=”3″ ]