Måned: august 2019

Herman kuttet strømregningen med varmepumpe

Herman Aschjem og kona Bjørg har i årevis hatt en gammel oljefyr stående i kjelleren, som ikke hadde blitt brukt siden tidlig på 1980-tallet. I stedet hadde de varmet opp eneboligen på omtrent 120 kvm ved hjelp av peiser og strøm. De var klar over det kommende oljeforbudet, og bestemte seg raskt for å bli kvitt oljefyren da de kom over Enovas forhøyede støtte for 2018.

– I starten av 2018 leste jeg at Enova hadde doblet tilskuddet for å fjerne oljefyren, og da valgte jeg å slå til. Pengene kom relativt automatisk da anlegget her hjemme var ferdig, forteller Herman. Det var derfor en relativt enkel jobb å få tilbake de 40 000 kronene paret hadde krav på i støtte.

Bare godord å si om selger og montør

Da beslutningen om å fjerne oljefyren var tatt, stod valget mellom en luft-vann-varmepumpe og en væske-vann-varmepumpe. Med god hjelp fra selger Bjørn Korsmo falt valget til slutt på en luft-vann, da ekteparet ville få mer enn nok glede med dette, en beslutning Herman fremdeles er godt fornøyd med, og skryter av den ærlige hjelpen de fikk fra Bjørn i valget.

I tillegg til å være storfornøyd med hjelpen fra Bjørn, gikk Herman deretter videre til å også skryte stort av montøren Patrik.

Redusert det totale strømforbruket med 30%.

Han forklarer at han nå har fått testet ut varmepumpesystemet i én vinter, og har erfart et redusert totalt strømforbruk på omtrent 30% i forhold til året før. Ettersom varmepumpen kun gir besparelse på boligoppvarming og varmtvann, ikke husholdningsstrøm generelt som inngår i disse 30%, er dermed besparelsen for ekteparet enda høyere.Da fyrer han ikke noe annet elektrisk enn gulvvarmen på badet. Ellers i huset blir varmen distribuert med radiatorer.

Varmepumpen har blitt stilt inn på 20 grader, og resten supplerer etter eget valg med vedfyring. Med varmepumpen har det blitt både jevnere varme i huset og behageligere varme, også for kona som han spøker med at er mer frysepinn enn han selv.

I tillegg til et helt nytt og automatisk varmepumpesystem, var også trygghet viktig for Herman, som også valgte å kjøpe en serviceavtale og SMS-varsling til mobiltelefonen. På den måten sørger han for at varmepumpen får den beste oppfølgingen, slik at den kan levere gode resultater i mange år fremover.

Vurderer du også en varmepumpe? Vi tilbyr gratis befaring og energiberegning av boligen din.
[maxbutton id=”3″ ]

Legg til rette for solenergi ved takrehabilitering

solfanger

Direktoratet for byggkvalitet anbefaler at folk som skal fikse taket sitt i fremtiden samtidig legger til rette for solceller og solfangere

Nordmenn er blant de i verden som bruker mest penger på bolig og oppussing. Det betyr også at mange norske hus er moderne og holder høy standard. Er du en av de som planlegger å rehabilitere huset i nær fremtid bør du legge til rette for moderne og fremtidsrettede løsninger? Mer spesifikt anbefaler Direktoratet for byggkvalitet nå at huseiere legger til rette for solenergi på taket.

Det koster ikke enorme summer oppgradere boligen for fremtidsrettede løsninger. Da kan du velge om du enten vil få økt bokomfort og redusert energiforbruk med en gang, eller om du bare ønsker å legge til rette for å få det senere.

Solfangere mest effektivt og kan øke boligverdien

Direktoratet for Byggkvalitet anbefaler de som er i gang med rehabilitering av taket, å montere eller eventuelt legge til rette for å installere solceller eller solfangere.

Solfangeranlegg er mindre kjent for allmennheten enn solcelleanlegg, men vil for mange, i alle fall her i Norge, være den mest effektive investeringen av de to, på grunn av mye høyere effektnivå. Et solfangeralegg varmer opp vann gjennom et solfangerpanel som plasseres på taket, veggen eller frittstående. Dette vannet kan brukes til oppvarming av tappevann eller et vannbårent varmeanlegg dersom du har det. Et solfangeranlegg kan monteres både på flate og skrå tak.

En annen fordel du kan få ved å installere solfangere, men som du også kan få med solceller, er at installasjonen kan øke boligverdien. Et solenergianlegg kan nemlig bidra til å gi boligen et bedre energimerke, noe som ofte har positiv innvirkning på boligverdien.

Selg strøm med solceller

Om du investerer i et solcelleanlegg vil det kunne levere strøm i mange år etter at det har spart seg inn/nedskrevet økonomisk. Denne strømmen kan du eventuelt selge videre og tjene penger på det.

Disse panelene er enkle å installere og krever bare noen mindre inngrep i konstruksjonen. Om du ønsker mindre merarbeid kan du også installere anlegget mens taket allerede er åpent. Solceller kan også integreres i takflaten og kan erstatte annen taktekning, og kan monteres både på flate og skrå tak, samt på fasaden.

Hva er F-gass?

Energiverket tilbyr gratis befaring i Østfold, Vestfold, Follo og Drammen for deg som vurderer varmepumpe

En varmepumpe inneholder F-gasser. For å unngå at disse gassene skal  bidra til global oppvarming, om den slipper ut, finnes det en forordning som setter krav til de som monterer en pumpe og arbeider med gassen.

F-gass er en samlebetegnelse for de fluorholdige drivhusgassene HydroFluorKarboner (HFK), PerFluorKarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6). Mens noen drivhusgasser slik som CO2 og metan er naturlig forekommende, fremstilles såkalte F-gasser industrielt. Disse gassene, i likhet med blant annet CO2 kan bidra til global oppvarming om de slipper ut.

F-gasser finnes i mange varmepumper og skifter mellom væskeform og gassform. På den måten kan gassene hente varme utenfra og avgi den inne i boligen.

EUs F-gassforordning

For noen år siden kom EU med en F-gassforordning som Norge har forpliktet seg til. Det viktigste med denne forordningen er at det settes krav til ting som lekkasjekontroll og forsvarlig håndtering av kuldemedier i anlegg som inneholder F-gasser.

Et riktig montert og vedlikeholdt varmepumpeanlegg skal være tett og ikke lekke gass ut i omgivelsene.  Derfor er det nå krav om at alle som skal montere og demontere varmepumper med F-gass må ha gyldig sertifikat for dette. Det må også forhandlerne av varmepumper. Dette er en av grunnene til at det ikke lenger er lov for privatpersoner å selv installere en varmepumpe i egen bolig, slik det tidligere har vært muligheter for.

Skal også redusere bruk av F-gasser

I tillegg til at alt personell som håndterer F-gasser må ha gyldig sertifisering, forplikter Norge også gjennom forordningen til å fase ned bruken av F-gasser. Det gjøres ved at produsenter av produkter som inneholder F-gasser tilpasser seg ved å bruke fluorgasser med lavere potensial for global oppvarming, eller andre alternativer generelt. Noen F-gasser forurenser nemlig mer enn andre. Et eksempel på en F-gass som ofte blir foretrukket på bakgrunn av bedre miljøprofil er R32-gass.

Vil du ha en gratis befaring og energiberegning av huset?

[maxbutton id=”3″ ]

NIBE Smart Price Adaption

Strømmen blir dyrere og dyrere hvert år, og mange ser etter muligheter til å kutte strømkostnadene. For de som har en NIBE varmepumpe finnes det muligheter med NIBE Smart Price Adaption.

Automatiske strømmålere (AMS) rulles inn over hele Norge, noe mange forventer vil ha en innvirkning på prisingen av strøm i elmarkedet. På tross av mye kritikk mot disse endringene er det i virkeligheten positivt for mange. Det blir nemlig gunstigere å styre det daglige elforbruket etter de ulike prisene i løpet av døgnet.

En funksjon som tar nytte av dette er NIBE Smart Price Adaption som er et verktøy utviklet med tanke NIBE varmepumpeeiere som ønsker bedre kontroll på strømforbruket sitt. Har du som varmepumpeeier en timesbasert spotprisavtale hos strømleverandøren kan du spare enda mer penger og gjøre pumpen enda mer miljøvennlig.

Varmepumper som er koblet til internett

NIBE Uplink, som ligger bak Smart Price Adaption-funksjonen, kobler varmepumpen opp mot internett. Deretter sendes el-prisen fra strømbørsen Nord Pool Spot hver time til NIBE Uplink. Slik får varmepumpene tilgang til elprisene for sin region.

Om strømprisene øker den kommende timen, tilpasser varmepumpen seg disse prisene i forkant og senker varmeproduksjonen. Når prisene deretter synker igjen, stiger produksjonen. Dette skjer automatisk, uten at du som kunde trenger å gjøre noe. Siden Smart Price Adaption tilpasser forbruket etter de gunstigste prisene, kan man som varmepumpeeier spare 5-10 prosent av energikostnaden. 

Mister ikke varmekomfort

Selv om varmeproduksjonen senkes ved høyere priser, behøver man ikke bekymre seg for lavere varmekomfort. I tillegg til å lese elprisen, vurderer og kombinerer ulike algoritmer disse prisene opp mot varme- og varmtvannsbehovet i boligen. Varmepumpen styres dermed ikke utelukkende av strømprisene, men styrer produksjonen så optimalt som mulig.

I løpet av døgnet vil varmepumpen fortsatt levere omtrent like mye energi som tidligere, men det vil altså fortsatt være muligheter for å spare litt hver måned.

Informasjonsmøte i Gressvikhallen 22.august 2019

Energiverket AS arrangerer gratis informasjonsmøte for deg som skal erstatte oljefyren med en varmepumpe, har et hus som skal renoveres eller planlegger husbygging. Vi leverer også solenergi for deg som vurderer solceller eller solfangere.

Har du et forestående prosjekt som nevnt ovenfor, er det viktig at du kjenner til hvilke varmeløsninger du har å velge mellom og hvordan disse løsningene vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis av kroner å hente i støtte, vi hjelper deg med søknadsprosessen.

Energiverket inviterer til informasjonsmøte i Gressvikhallen, torsdag 22.aug 2019. 

På informasjonsmøtet informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, hvordan du kan utnytte solenergi i boligen din og hvilken støtte du kan få fra Enova. Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Tid og sted: 
Torsdag 22.aug kl. 18:00 i Gressvikhallen. Besøksadresse Granliveien 18B, 1621 Gressvik.

Kontakt:
Har du noen spørsmål rundt infomøtet, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Bjørn Korsmo
Mobil: 479 27 488
E-post: bk@energiverket.no

Glenn Pettersen
Mobil: 459 63 773
E-post: gp@energiverket.no

Valgte varmepumpe etter 50 år i oljebransjen
I 50 år jobbet Rolf med oljefyrer og utførte påfylling og service på anlegg til bedrift og privat. Nå har han selv blitt varmepumpe-eier. Les Rolfs erfaringer med valg av forhandler.

Lavtbyggende vannbåren gulvvarme

vannbåren gulvvarme anlegg blir stadig mer kompakt som gir mindre bygghøyde

Gulvvarme blir stadig mer populært i norske hjem. Gulvvarme er kjent for å være den mest komfortable og helhetlige oppvarmingen man kan ha, og utviklingen i teknologien gjør anleggene mer praktiske å installere og bygge.

Lav bygghøyde og vekt gir nye muligheter for vannbåren varme i alle rom

Det er fremdeles elektrisk gulvvarme som kan legges med den minste bygghøyden, men også gulvvarmeanlegg for vannbåren gulvvarme blir mer kompakt. Det gjør at man også kan få tak i vannbåren gulvvarme i veldig tynne utgaver, noe som er positivt for de stadig flere som ønsker å velge den mindre energikrevende oppvarmingen.

Tidligere har mange bekymret seg for hvor høy bygghøyde man vil få med gulvvarme, og da særlig vannbåren gulvvarme, men takket være noen svært kompakte anlegg kan man på det minste oppnå å bygge bare ca. 1.5cm ekstra i høyden, noe de fleste kan påkoste seg. Anleggene Energiverket selger bygger som regel mellom 1.7 og 3.5 cm.

I tillegg til at de vannbårne anleggende tilbyr stadig mer kompakte anlegg, har anleggene også blitt mye lettere i vekt. På grunn av dette kan man også installere vannbåren gulvvarme i alle etasjer i huset, ikke bare i førsteetasje. Det gjør igjen at flere forbrukere kan ha god nytte av å velge nettopp dette.

Større investering og jobb, men bedre i lengden

Den største bonusen er forøvrig at vannbåren gulvvarme gir den laveste energikostnaden på lang sikt. Det blir altså rimeligere i lengden. Det er nok en grunn til å velge vannbåren gulvvarme, til tross for at det er en noe større investering i kjøpsøyeblikket enn hva elektrisk gulvvarme er. I likhet med andre større investeringer er det viktig at du gjør deg opp en mening om hva som er viktigst; lavest innkjøpskostnad eller lavest driftskostnad.

Det som derimot er viktig å huske på når man velger gulvvarme, er at det bringer med seg en del jobb, enten man ansetter profesjonelle til å installere anlegget eller om man velger å gjøre mesteparten av jobben selv. Installasjon av vannbåren varme krever større inngrep enn hva elektrisk gjør, og på grunn av dette egner vannbåren varme seg best ved nybygg eller når man skal bygge fullstendig om.

Les mer om de mange fordelene med vannbåren gulvvarme

Informasjonsmøte på Lambertseter Gård 22.august 2019

Energiverket AS arrangerer gratis informasjonsmøte for deg som skal erstatte oljefyren med en varmepumpe, har et hus som skal renoveres eller planlegger husbygging. Vi leverer også solenergi for deg som vurderer solceller eller solfangere.

Har du et forestående prosjekt som nevnt ovenfor, er det viktig at du kjenner til hvilke varmeløsninger du har å velge mellom og hvordan disse løsningene vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis av kroner å hente i støtte, vi hjelper deg med søknadsprosessen.

Energiverket inviterer til informasjonsmøte på Lambertseter Gård, torsdag 22.aug 2019. 

På informasjonsmøtet informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, hvordan du kan utnytte solenergi i boligen din og hvilken støtte du kan få fra Enova. Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Tid og sted: 
Torsdag 22.aug kl. 18:00 på Lambertseter Gård. Besøksadresse Lambertseter Gård, Langbølgen 2C, 1154 Oslo.

Kontakt:
Har du noen spørsmål rundt infomøtet, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Øyvind Søvik
Mobil: 940 83 411
E-post: os@energiverket.no

Tore Bekken
Mobil: 476 71 025
E-post: tb@energiverket.no

Valgte varmepumpe etter 50 år i oljebransjen
I 50 år jobbet Rolf med oljefyrer og utførte påfylling og service på anlegg til bedrift og privat. Nå har han selv blitt varmepumpe-eier. Les Rolfs erfaringer med valg av forhandler.

Kaldras – når vinduer skaper kalde områder i rommet

et kaldt vindu kan føre til kaldras også kalt kulderas

Det er vanlig å oppleve at boligen blir kaldere om vinteren, men hva gjør du om det er ekstra kaldt i visse områder av rommene, og all fyring i verden ikke ser ut til å hjelpe? Alt som skjer når du setter opp temperaturen er at fyringskostnadene flyr til himmels. Ofte oppstår dette problemet som følge av det vi kaller kaldras, også kjent som kulderas, hvor de kaldere områdene er rundt boligens vinduer.

Kaldras oppstår som regel på grunn av vinduer

Så mye som 40% av boligens varmetap kan skyldes vinduene. Kaldras oppstår når den varme luften i rommet treffer det iskalde vindusglasset og blir nedkjølt. Da vil luften synke ned mot gulvet, siden kald luft er tyngre enn varm luft. Som følge av dette vil det bli kaldere nede ved føttene enn hva det er ellers i rommet. Kulderas kan også oppstå som følge av at kald luft siger inn i rommet fra vinduene.

Vet man litt om oppvarming av bolig, og om hvordan menneskekroppen har det best, kan man se at kaldras går imot anbefalingene om hvordan menneskekroppen bør varmes opp. Vi mennesker har det nemlig best når varmen kommer nedenfra (link til artikkel om vannbåren varme og varme føtter) og føttene er den varmeste delen på kroppen. Det er en av mange grunner til at gulvvarme ofte oppfattes som den mest helhetlige oppvarmingen man kan ha i en bolig, og hvorfor den er så anbefalt.

Bedre isolering av vinduer kan stoppe kaldras

Dessverre vil ikke nødvendigvis det å legge inn gulvvarme være nok til å stoppe kulderaset – ei heller å installere en varmeovn under vinduet slik som mange gjør. I stedet lønner det seg som regel å gå rett på kilden til problemet, vinduene. Kaldras skyldes ofte gamle, dårlige vinduer eller dårlig isolasjon eller tetning i overgangen til vinduer. Dette kan kjennes som trekk ved føttene, altså fordi den kalde luften som strømmer til synker mot gulvet. Denne kalde luften kommer enten utefra, eller er luft som har blitt kjølt ned av iskalde glassruter over tid.

Desto større vinduer man har, desto mer alvorlig kulderas kan man oppleve å få. Større vinduer gjør det også vanskeligere å gjøre noe med kaldraset, selv om man velger å etterisolere. Det er nemlig bedre isolering som er den mest effektive løsningen mot kaldras. Enten ved å bedre isoleringen i overgangen til vinduet, eller for eksempel ved å benytte seg av energispareglass. De har et usynlig belegg som reflekterer varmen tilbake inn i rommet. Det burde redusere kulderaset drastisk.

Å bedre isoleringen eller ved å bruke energispareglass bidrar du dessuten til å begrense CO2-utslippet, fremfor å fyre uten noen stor effekt med ulike oppvarmingsmetoder.

 

Her kan du lese mer om hvilke gulv som ikke bør brukes sammen med gulvvarme

 

Informasjonsmøte i Sarpborg 14.august 2019

Energiverket AS arrangerer gratis informasjonsmøte for deg som skal erstatte oljefyren med en varmepumpe, har et hus som skal renoveres eller planlegger husbygging. Vi leverer også solenergi for deg som vurderer solceller eller solfangere.

Har du et forestående prosjekt som nevnt ovenfor, er det viktig at du kjenner til hvilke varmeløsninger du har å velge mellom og hvordan disse løsningene vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis av kroner å hente i støtte, vi hjelper deg med søknadsprosessen.

Energiverket inviterer til informasjonsmøte i Sarpsborg, onsdag 14.aug 2019. 

På informasjonsmøtet informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, hvordan du kan utnytte solenergi i boligen din og hvilken støtte du kan få fra Enova. Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Tid og sted: 
Onsdag 14.aug kl. 18:00 i Sarpsborg. Besøksadresse Fritznerbakken aktivitetssenter. Alfheimsgate 3, 1707 Sarpsborg

Kontakt:
Har du noen spørsmål rundt infomøtet, ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Kamil Bowski
Mobil: 472 90 006
E-post: kb@energiverket.no

Glenn Pettersen
Mobil: 459 63 773
E-post: gp@energiverket.no

Valgte varmepumpe etter 50 år i oljebransjen
I 50 år jobbet Rolf med oljefyrer og utførte påfylling og service på anlegg til bedrift og privat. Nå har han selv blittvarmepumpeeier. Les Rolfs erfaringer med valg av forhandler.

Hva er fordelen med varmepumper når smarte strømmålere kommer?

De smarte strømmålerne (også kalt AMS-målere) har vært varslet lenge, og til kraftige reaksjoner. Noen hater det, andre kunne ikke brydd seg mindre. Men hvordan kan de hjelpe deg som varmepumpeeier?

Det har lenge vært klart at innen 2019 skal det være installert digitale strømmålere i alle norske husholdninger. De skal gi deg som forbruker nye muligheter når det gjelder det å ha nøyaktig oversikt over eget strømforbruk og hvordan du kan styre det. Det kan gjøre det enda bedre å være eier av en varmepumpe.

Hva skal AMS-målerne gjøre?

Hensikten med AMS-målerne er å gi både kjøperne og selgerne av strøm bedre oversikt over forbruket. AMS står for Avanserte Måle- og Styringssystemer. Det skal gi oversikt i sanntid og kan følges med på fra enkle mobilapper og mer avanserte systemer som blant annet kan styre varmtvannsberederen din utifra strømprisene.

En ting mange AMS-motstandere reagerer på, er at de smarte strømmålerne skal gjøre det mulig å ha ulik pris på strømmen på ulike tider av døgnet. Da vil det bli dyrere når det vanligvis brukes mest strøm og billigere når det brukes mindre strøm, slik som om natten. Mange frykter at når man etterhvert vil gå over til timebetaling vil strømutgiftene bli høyere, og at dette er en dårlig løsning. Det mange derimot ikke vet, er at nordmenn har betalt for ulike timepriser i årevis, men de smarte strømmålerne gir mulighet til en mer nøyaktig avlesning av det faktiske forbruket. Strømselskapene slipper derfor å regne ut en gjennomsnittspris ut ifra forbruket.

Hva vil smarte strømmålere ha å si for min varmepumpe?

I dag kommer termostater, panelovner, lyspærer og elbil-ladere med smartfunksjoner som gjør dem mulig å styre slik at strømforbruket blir mindre. Det samme kan man med en varmepumpe. I likhet kan de som har NIBE varmepumper med NIBE Uplink, ha en funksjon kalt “Smart Price Adaption”, som er et verktøy for den som ønsker bedre kontroll på sitt strømforbruk, spare penger og være mer miljøvennlig. Huseiere som har en timesprisavtale med sin strømleverandør får tilgang til det kommende døgnets strømpriser time for time fra strømbørsen Nord Pool Spot. Ved hjelp av smarte algoritmer drar vi nytte av dette.

Om strømprisene øker i kommende time, tilpasser varmepumpen seg i forkant og senker produksjonen. Når prisene går ned igjen, øker varmepumpen produksjonen. Dette håndteres automatisk. Da vil man kraftig kunne redusere strømutgiftene på sikt.

Med andre ord vil de smarte strømmålerne gi varmepumpeeiere enda flere muligheter til å kutte den månedlige strømutgiften, og gjøre pumpene enda mer økonomisk lønnsomme.

Interessert i en varmepumpe? Vi tilbyr gratis befaring og energiberegning

[maxbutton id=”3″ ]