Måned: august 2020

Nå byttes de siste oljefyrene og parafinovnene ut

Nedgravd oljetanr - ofte stilte spørsmål

Fra 1.januar 2020 var det ikke lenger lov for boligeiere å varme opp boliger med fossil olje eller parafin, gjerne ved med oljefyr eller parafinkamin. Ettersom endel av disse eierne fortsatt hadde fyringsolje vinteren den ble forbudt, ser vi nå en klar stigning i henvendelser fra eiere som vil konvertere.

Det var mange som rynket på nesen over tidspunktet som forbudet skulle trå i kraft, nemlig 1.januar. Dette er tradisjonelt sett en kald periode på året hvilket gjør at man enten burde bytte før vinteren 2019/20 satte inn, eller vente til vinteren 2020/21. Ut i fra mange tilbakemeldinger erfarte vi at en del av eierne ville, naturlig nok, fyre opp det de hadde igjen før de konverterte til en fornybar energikilde. Nå derimot hopper mange ned fra gjerdet og gjør seg klar før kuldesesongen setter inn.

Hvem følger opp forbudet?

Vi har tidligere skrevet om oppfølgingen av forbudet og hvem som har ansvaret for dette. Det er den enkelte eier som skal påse at boligen driftes innenfor det gjeldende lovverket, dernest er det kommunens ansvar å følge opp. I de fleste kommuner er det praktisk og enkelt at feiervesenet avdekker de tilfellene hvor man fortsatt fyrer med fossil olje eller parafin. Det er også gitt enkelte dispensasjoner i tilfeller hvor det har vært nødvendig.

Vannbåren varmepumpe som alternativ

Har du en oljefyr i huset så er sannsynligheten stor for at du også har vannbåren varme. Det vil si at du har radiatorer eller vannbåren gulvvarme som sprer varmen rundt i boligen. Dette er den desidert beste måten å varme en bolig på, og med en vannbåren varmepumpe vil du øke komforten ytterligere.

I tillegg til god komfort er det også en betydelig oppside med tanke på besparelsen. En bergvarmepumpe vil gjerne redusere fyringskostnadene med 60-80%, noe som betyr svært mange tusenlapper gjennom de kaldeste vintermånedene hvor strømprisene er som høyest.

Ønsker du en prat – kontakt oss for gratis befaring

Status på Enovastøtte per august 2020

Enova støtter en rekke tiltak som privatpersoner kan søke om for å få en mer energieffektiv og miljøvennlig bolig. Grunnet Korona-situasjonen har Enova utsatt flere varslede endringer, noe som kommer deg til gode. Her finner du oppdatert oversikt.

I 2019 varslet Enova at både støtte for luft/vann-varmepumpe ?og avtrekksvarmepumpe? avvikles 1. april og at flere andre støttesatser reduseres samtidig. På grunn av ?koronasituasjonen ?har Enova nå valgt å utsette disse endringene ytterligere, til 1. januar 2021.

Her er de mest relevante energitiltakene innen vannbårne varmepumper:

  • Luft/vann-varmepumpe, kr 5.000,-
  • Avtrekksvarmepumpe, kr 5.000,-
  • Væske/vann-varmepumpe, kr 10.000,-
  • Akkumulatortank, kr 5.000,-
  • Vannbåren varme, kr 10.000,-

Forbud mot fossil olje og parafin

Til tross for enkelte endringer og utsettelser, ble det fra og med 1.januar forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje og parafin. Samtidig med forbudet forsvant også Enova-støtten man tidligere fikk til å fjerne oljefyr- og tank. Det er fortsatt mange som valgte å fyre opp siste rest med olje og parafin foregående vinter, for så å konvertere til fornybar energi før vinteren 2020-21.

Forlenger fristen for gjennomføring

Enova opprettholder også den forlengede fristen for gjennomføring av tiltak. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette gjelder frem til 1. januar 2021 og for alle de 13 tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

For å få gjeldende støttesatser må arbeidet ha blitt gjennomført i løpet av de siste 20 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.

Tiltakene må også være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i Enovas elektroniske søknadsportal senest 31. desember 2020.

Ønsker du en prat – kontakt oss for gratis befaring

Kjøp komplett anlegg i august – få premium varmetank til en verdi av 34.500,-

Kjøp et komplett varmepumpeanlegg fra Energiverket i løpet av august og få med vår råeste varmetank til en verdi av hele 34.500,- på kjøpet! Alle som signerer et varmeanlegg for luft/vann eller bergvarme i løpet av august måned vil få med premiumløsningen vår som heter Varmesentralen 500.

Tanken som tilfører varmeanlegget en ekstra dimensjon

Varmesentralen sørger for optimal drift av det vannbårne varmeanlegget ditt og lar deg utnytte langt mer av energien som produseres. Med langt større kapasitet enn vanlige varmtvannsberedere, svært lavt varmetap og frie tilkoblingsmuligheter til den energikilden du ønsker å bruke slik som varmepumpe, strøm, bio, pellets, ved eller solenergi har du alle muligheter for fremtiden.

Kombinert med vannbåren varmepumpe gir Varmesentralen bedre driftsbetingelser for varmepumpen, ved at den får et større volum å jobbe mot. Dette betyr færre start/stopp for pumpa, som igjen fører til bedre forutsetninger for at levetiden dens forlenges.

Er du interessert i å se nærmere på tanken er du velkommen til vårt showroom, i tillegg til at du kan lese om den her.

Ønsker du en prat – kontakt oss for gratis befaring

Betingelser for kampanjen:

Kampanjen forutsetter signering av et komplett luft/vann eller bergvarmeanlegg i løpet av august 2020. Dersom Varmesentralen ikke passer i teknisk rom vil vi installere en av våre standardløsninger, samtidig som vi tilbyr du vil få med kampanjen vår «gratis oppvarming det første året». Det betyr at vi estimerer hvor mye den nye varmepumpen din vil bruke i strøm i løpet av et driftsår, og den summen slår vi av på innkjøpsprisen din. Tilbudet vil være begrenset oppad til 10.000 kWt, hvor vi har satt strømprisen til å være 1 krone per kWt. Altså totalt 10.000,-.

BESTILL GRATIS BEFARING