Måned: juni 2022

Kr 40.000,- i støtte til vannbårent anlegg

Du risikerer å tape mye penger om Enova-tilskuddet forsvinner

Vurderer du å investere i en væske-til-vannvarmepumpe? Da bør du vurdere å samtidig installere en akkumulatortank samt installere vannbåren varme. Du får en bonus og det gir boligen din et godt inneklima og du kan redusere strømregningen.

Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vannvarmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i støtte.

Gode grunner til å velge vannbårent anlegg

Et vannbårent anlegg er en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning som gir et godt inneklima. Ved rehabilitering og oppgradering er det ofte mulig å etablere et vannbårent anlegg. Et anlegg hvor både varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme inngår, bidrar til energibesparelser og jevnere belastning på kraftnettet. Å installere de tre løsningene samtidig gir økt nytte og raskere besparelser. Les mer på Enova.no

De fleste velger Bergvarme!

Energiverket AS monterte en NIBE 1155 bergvarmepumpe i kombinasjon med Varmesentralen.

Antallet husstander som har valgt å installere bergvarme har økt den siste tiden. Lang levetid, stabil drift og den typen varmepumpe som gir best besparelse med tanke på strømregningen er nok en del av årsaken til økningen. Med de energiprisene vi har i dag og utsiktene for høye energipriser i årene som kommer vil nok denne trenden bare fortsette.

  • 33 % økning for luft-til-vann-varmepumper
  • 53 % økning for væske-til-vann-varmepumper

KLIKK HER for å lese mer

 

Informasjonsmøte: Strømsparing med varmepumper for vannbåren varme

Informasjonsmøte om strømsparing med
varmepumper for vannbåren varme

Energiverket AS arrangerer gratis informasjonsmøte om varmepumper for vannbåren varme. Fyrer du med el-kassett, har du et hus rom skal renoveres, skal du bygge nytt eller har fortsatt en oljefyr du ønsker å fjerne?

Reduser strømregningen med inntil 75% – installer varmepumpe for vannbåren varme:

Ved et forbruk til oppvarming og varmt- tappevann på ca. 30.000kWt pr. år. sparer du
inntil kr 45.000,- med en strømpris på kr 2,- pr kWt

INFORMASJONSMØTE:

Støtteordninger, varmepumper og vannbåren varme

Dato 14. juni kl 18.00 : Energiverket AS, Mosseveien 60, 1640 Råde

Dato 14. juni kl 20.00 : Thon Hotels, Jernbaneveien 8, 1400 Ski

Det har aldri vært mer lønnsomt å installere bergvarme eller luft vann varmepumpe!
Har du et forestående prosjekt som nevnt ovenfor, er det viktig at du kjenner til hvilke varmeløsninger du har å velge mellom og hvordan disse løsningene vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis av kroner å hente i støtte og besparelse, vi hjelper deg på vei.

Hva skal du velge og hvilke løsninger finnes der ute
På informasjonsmøtet informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, hvordan du kan utnytte solenergi i boligen din og hvilken støtte du kan få fra Enova. Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Påmelding:
Meld deg på infomøte: post@energiverket.no eller bestill gratis befaring på energiverket.no

Tore Bekken
Mobil: 973 43 573
E-post: tb@energiverket.no

Her kan du lese om noen av våre installasjoner
https://www.energiverket.no/referanser/

 

Forventer kraftig prisøkning

Rørleggere søkes til ledig stilling hos Energiverket

Prisene på VVS-varer har gått til himmels, men i juli kommer kanskje den kraftigste prisjusteringen så langt. Det frykter innkjøpsdirektør i VVS Norge, Vanjeet Chatwal.

Les mer om hva Chatwal mener ved å klikke her