All time high for Energiverket

Stor etterspørsel etter varmepumper – all time high

Interessen for varmepumper og vannbåren varme handler ikke lenger bare om de store besparelsene de medfører. Det dreier seg også om den langsiktige gevinsten for miljøet. Og ikke minst komforten man oppnår med behagelig, jevn temperatur. Her har vi listet opp de 5 største fordelene ved å velge varmepumpe for væske/vann eller luft/vann.

Gledelig for oss i Energiverket er det ingen tvil om at produktene våre er i vinden om dagen og etterspørselen er jevnt økende. Som en konsekvens av dette ansatte vi nylig to selgere i Linda Nilsen og Casper Martens Larsen. Hittil i år har vi opplevd en kjempevekst på salg av varmepumper og hadde per juli en omsetningsvekst på hele 63% opp fra fjoråret. Ettersom fjoråret også var bra, er dette all time high. Flere av de nye kundene våre har kommet på bakgrunn av fornøyde eksisterende kunder som anbefaler oss videre. Gode kundeambassadører er verdens beste markedsføring.

Oljeforbudet ble en realitet – første land i verden

Nå som vi nærmer oss 2020 merker vi en stigende etterspørsel på bakgrunn av forbudet mot bruk av fossil olje og parafin til oppvarming av boliger. Dette forbudet kom på plass i juni, men har vært ventet i lenger tid. Så langt vi kjenner til, er dette første gang et land forbyr oljefyring til oppvarming i eksisterende bygg. Flere land har allerede lagt ned forbud mot å installere nye oljefyrer, slik Norge også har gjort i de nyeste byggtekniske forskriftene. Det er dristig, men skal Norge nå klimamålene som er satt er dette et av flere viktige grep som må gjøres.

Nye avdelingskontor på plass i Drammen og Ski

For oss i Energiverket er det spennende tider på flere områder. Ikke bare er det gledelig med økt etterspørsel og fokus på miljøvennlige løsninger, men vi åpner i september de nye avdelingene våre i Drammen og Ski. Som tidligere omtalt skal vi ansette totalt 15 nye kolleger. Dette fordelt på disse to, samt til de eksisterende avdelingene våre i Råde og Sandefjord. Er dette en bransje du kunne tenke deg å tilbringe årene fremover i, er du velkommen til å legge inn en søknad her. Vi tar også i mot åpne søknader på stillinger som foreløpig er dekket opp.