Har du en hastesak?

Energiverket AS har åpningstider fra 09.30 – 14.30 mandag til fredag.
Har du en hastesak som gjelder varmeanlegget ditt ber vi deg sende oss en mail om hva det gjelder og hvilken type varmepumpe du har og ett feilkode:

service@energiverket.no 

Vår servicesjef vil ta kontakt med deg så snart som mulig.