Har du en hastesak?

Energiverket AS har åpningstider fra 07.00 – 16.00 mandag til fredag.
Har du en hastesak som gjelder varmeanlegget ditt, og som er utenom våre åpningstider, ber vi deg sende oss en mail om hva det gjelder:

service@energiverket.no 

Vår servicesjef vil ta kontakt med deg så snart som mulig.