Kontaktinformasjon for Energiverket AS

Østfold, Vestfold og Follo:

Mosseveien 60
1640 Råde
Telefon: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Glenn Pettersen
Mobil: 459 63 773
E-post: gp@energiverket.no

Salgskontakter:
Tore Bekken
Mobil: 476 71 025
E-post: tb@energiverket.no

Bjørn Korsmo
Mobil: 479 27 488
E-post: bk@energiverket.no

Kamil Bowski
Mobil: 472 90 006
E-post: kb@energiverket.no

Finn Petter Olsen
Mobil: 940 88 474
E-post: fpo@energiverket.no

Service/support:
E-post: serviceostfold@energiverket.no

Drammen og Asker:

Ilebergveien 3
3011 Drammen
Telefon: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Daglig leder:
Kjetil Skogheim
Mobil: 928 53 637
E-post: ks@energiverket.no

Salgskontakter:
Ole-Henrik Ackenhausen
Mobil: 907 16 791
E-post: oh@energiverket.no

Service/support:
E-post: servicedrammen@energiverket.no

Hovedkontor:

 

Stortorvet 1-3
1607 Fredrikstad
Telefon: 915 09 345
E-post: post@energiverket.no
Mandag – Fredag 08.00 – 16.00

Salgsavd:
E-post: salg@energiverket.no

Adm. Direktør Richard Granskogli:
Mobil: 474 62 088
E-post: rg@energiverket.no

Markedssjef Rune Solbrekke:
Mobil: 971 16 737
E-post: rs@energiverket.no