Nå byttes de siste oljefyrene og parafinovnene ut

Fra 1.januar 2020 var det ikke lenger lov for boligeiere å varme opp boliger med fossil olje eller parafin, gjerne ved med oljefyr eller parafinkamin. Ettersom endel av disse eierne fortsatt hadde fyringsolje vinteren den ble forbudt, ser vi nå en klar stigning i henvendelser fra eiere som vil konvertere.

Det var mange som rynket på nesen over tidspunktet som forbudet skulle trå i kraft, nemlig 1.januar. Dette er tradisjonelt sett en kald periode på året hvilket gjør at man enten burde bytte før vinteren 2019/20 satte inn, eller vente til vinteren 2020/21. Ut i fra mange tilbakemeldinger erfarte vi at en del av eierne ville, naturlig nok, fyre opp det de hadde igjen før de konverterte til en fornybar energikilde. Nå derimot hopper mange ned fra gjerdet og gjør seg klar før kuldesesongen setter inn.

Hvem følger opp forbudet?

Vi har tidligere skrevet om oppfølgingen av forbudet og hvem som har ansvaret for dette. Det er den enkelte eier som skal påse at boligen driftes innenfor det gjeldende lovverket, dernest er det kommunens ansvar å følge opp. I de fleste kommuner er det praktisk og enkelt at feiervesenet avdekker de tilfellene hvor man fortsatt fyrer med fossil olje eller parafin. Det er også gitt enkelte dispensasjoner i tilfeller hvor det har vært nødvendig.

Vannbåren varmepumpe som alternativ

Har du en oljefyr i huset så er sannsynligheten stor for at du også har vannbåren varme. Det vil si at du har radiatorer eller vannbåren gulvvarme som sprer varmen rundt i boligen. Dette er den desidert beste måten å varme en bolig på, og med en vannbåren varmepumpe vil du øke komforten ytterligere.

I tillegg til god komfort er det også en betydelig oppside med tanke på besparelsen. En bergvarmepumpe vil gjerne redusere fyringskostnadene med 60-80%, noe som betyr svært mange tusenlapper gjennom de kaldeste vintermånedene hvor strømprisene er som høyest.

Ønsker du en prat – kontakt oss for gratis befaring