SOLCELLEPANEL

Solcellepanel SE-PV3031-thumb
SOLCELLEPANEL

Vi har ferdige solcellepakker i ulike størrelser avhengig av hvor mye strøm du vil produsere, og på hvor stort takareal du har. Våre solcellepaneler finnes i pakker på 3 kW, 6 kW eller 9 kW.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Produktinformasjon Solcellepanel

Vi har ferdige solcellepakker i ulike størrelser avhengig av hvor mye strøm du vil produsere, og på hvor stort takareal du har. Våre solcellepaneler finnes i pakker på 3 kW, 6 kW eller 9 kW. Ønsker du andre varianter så leverer vi dette også etter eget ønske.

– Polykrystallinske silisiumcellepaneler
– Panelets ramme er laget i eloksert aluminium og oppfyller høyeste krav til stabilitet og korrosjonsbeskyttelse
– 3 kW i 230 V, 6 og 9 kW i 400 V
– Dekker 19,5 m², 36,5 m² eller 58,5 m²

Panelene er bygget opp av silisiumkrystaller dekket av et spesialglass. Når solen lyser på solcellepanelene tar de vare på sollyset og omformer det til elektrisitet.

Er solcellepanel noe for deg? Kontakt oss for gratis befaring.

Solcellepanel SE-PV3031-thumb
SOLCELLEPANEL

Vi har ferdige solcellepakker i ulike størrelser avhengig av hvor mye strøm du vil produsere, og på hvor stort takareal du har. Våre solcellepaneler finnes i pakker på 3 kW, 6 kW eller 9 kW.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Ved hjelp av solcellepaneler kan man bruke solenergi til å produsere strøm til egen bolig. Energien brukes til å drifte en varmepumpe, eget forbruk eller man kan med plusskundeavtale selge overskytende energi til nettleverandør.

BAKGRUNN – SOLENERGI

Da de første solpanelene kom handlet det om å varme opp vann i en stor akkumulatortank som leverte varme og tappevann til husholdningen. Systemet kalles solvarme eller termisk solenergi. I takt med varmepumpeteknologiens utvikling og det faktum at vi behøver mest varme i den delen av året hvor solinnstrålingen er liten, har solvarme blitt mindre aktuelt. Derfor har vi i dag bare et fåtall solvarmprodukter i sortimentet.

I DAG ER DET SOLSTRØM FRA SOLCELLER SOM GJELDER

Også solstrøm har solpaneler på taket, men fremfor å varme vann produserer solcellepanel strøm som benyttes direkte i huset. Et eventuelt overskudd sendes tilbake til strømnettet.

Med solstrøm blir du mikroprodusent av grønn strøm. Solstrøm fra solceller gir alltid et betydelig tilskudd uansett hvilken oppvarming du allerede har, -vedfyring, panelovner, eller fjernvarme. Den aller beste løsningen er i kombinasjon med en varmepumpe.

Å være mikroprodusent av egen solstrøm er en god følelse. I tillegg til at du gjør en innsats for miljøet når du produserer fornybar energi uten noen utslipp, så slipper du å bekymre deg for de stigene strømprisene.

ØKT ETTERSPØRSEL REDUSERER PRISEN

Prisen på solcellepakker er redusert de senere årene. Etterspørselen på verdensmarkedet har økt markant, og produksjonen av solcellepaneler er blitt mer effektiv. I Europa er det først og fremst Tyskland og Danmark med sine høye strømpriser som har drevet utviklingen av solcellepaneler. Av den grunn har prisen på solcellepakkene blitt redusert og dermed en interessant løsning også for det norske markedet.

Solcellepanel SE-PV3031-thumb
SOLCELLEPANEL

Vi har ferdige solcellepakker i ulike størrelser avhengig av hvor mye strøm du vil produsere, og på hvor stort takareal du har. Våre solcellepaneler finnes i pakker på 3 kW, 6 kW eller 9 kW.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Skygger vil redusere effekten 
Skygge på solcelleanlegget fra terreng, vegetasjon, bygninger og andre elementer (lyktestolper, piper, osv.) bør unngås, da dette vil redusere den avgitte effekten.

Takets tilstand er viktig
Før man installerer solcelleanlegget, må man sjekke restlevetiden på taket eller fasaden hvor anlegget skal monteres. Dersom restlevetiden er kort, bør man vurdere å skifte taket/fasaden før anlegget monteres, eventuelt utsette anskaffelsen av solcelleanlegget. Det er også viktig å sjekke at taket/fasaden vil tåle vekten av solcellepanelene. En profesjonell leverandør eller taktekker/tømrer kan bidra med en slik vurdering. En slik beregning skal også ta høyde for vind- og snøbelastning. Et alternativ til ordinære solcellepaneler, er at man velger bygningsintegrerte solceller som erstatning for andre byggematerialer.

Vedlikehold av solcellene
Et solcelleanlegg har en antatt levetid på rundt 30 år. Etter at solcelleanlegget er installert er det moderate drift og vedlikeholdskostnader i løpet av levetiden. En god regnskyll fjerner normalt det meste av støv og skitt, men vasking av solcellepanelene kan av og til være nødvendig. Fjerning av snø har som regel lite for seg ettersom strømproduksjonen fra solceller uansett er minimal i månedene november til februar.

Lang levetid
Den største driftskostnaden er knyttet til vekselrettere – det er vanlig å kalkulere med ett bytte av vekselretter i løpet av solcelleanleggets levetid. Med kostnadene raskt på vei nedover for denne teknologien, kan man gå ut i fra at vekselrettere vil være billigere ca. 15 år frem i tid når et slikt bytte vil finne sted. For solcelleanlegg på bolig anbefales en kontroll av anlegget i løpet av det første året ettersom potensielle defekter som regel manifesterer seg ganske raskt. For større anlegg på næringsbygg anbefales en årlig kontroll.

Solcellepanel SE-PV3031-thumb
SOLCELLEPANEL

Vi har ferdige solcellepakker i ulike størrelser avhengig av hvor mye strøm du vil produsere, og på hvor stort takareal du har. Våre solcellepaneler finnes i pakker på 3 kW, 6 kW eller 9 kW.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Du får inntil 28.750 kroner i støtte når du begynner å produsere din egen elektrisitet.

El-produksjon betyr at du dekker noe av ditt eget behov for strøm med fornybare energikilder som sol eller vind. Strømmen du selv ikke bruker kan selges til nettselskapet når produksjonsanlegget er tilkoblet strømnettet gjennom en plusskundeavtale.

El-produksjon med solceller egner seg godt for deg som:

– Ønsker å produsere egen strøm.
– Har en plusskundeavtale med nettselskapet om produksjon av strøm.
– Er interessert i ta i bruk ny, grønn teknologi.
– Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Kan jeg få støtte?

Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et solcelleanlegg eller et lite vindkraftverk i din egen helårsbolig i Norge. Anlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Energiverket har fagfolk som installerer solfangeren for deg.. Du kan få støtte til el-produksjon også når du bygger nytt.

Hva får jeg i støtte?

Selve installasjonen av anlegget gir deg 10.000 kroner i støtte. Resten av støtten avhenger av hvor stor kapasitet anlegget har. Du får 1.250 kroner per kW installert effekt, opptil 15 kW. Det betyr at du kan få inntil 28.750 kroner totalt. Du kan få mer penger tilbake hvis du kombinerer el-produksjon med andre energitiltak, som solfangere eller et varmestyringssystem.

Hvordan får jeg støtte?

Når anlegget er installert og betalt, registrerer du kostnadene hos Enova. Legg ved alle relevante fakturaer som dokumentasjon. Du kan velge å få pengene utbetalt med en gang, eller som en del av skatteoppgjøret ditt.