SOLFANGERE

NIBE Solar Solfanger
SOLFANGER

Nå kan du bruke solenergi både for å få varmt tappevann og oppvarming av din bolig. Energiverket leverer solfangerpakker perfekt tilpasset i kombinasjon med Varmesentralen og bergvarme- eller luft/vann-varmepumper.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Produktinformasjon solfangerpanel

Solfangeren benytter solenergien til å varme opp vann som kan brukes oppvarming av bolig eller varmt tappevann. Solfangeren vil ikke være nok til å drifte en hel bolig gjennom året, men kan levere store mengder spesielt i perioden mars-oktober. Solfangeren vil alltid prioriteres foran andre kilder så lenge den genererer nok varme. Solfangeren kan kombineres med bortimot alle mulig andre varmekilder.

Om du har vannbåren varmepumpe som samkjøres med solfangere, kan driften av varmepumpen reduseres eller stoppes helt når solenergi alene er tilstrekkelig for anlegget. Varmepumpen får da forlenget levetid og mindre slitasje når den kan hvile store deler av året – og energibesparelsen blir større.

Våre solfangerpanel

Vi benytter solfangere fra en av de største produsentene i Europa, Hewalex, som er blant de ledende på effektivitet og utnyttelse av energi fra fangerne. Hele solfangeren blir produsert av roboter og har svært lang levetid på minimum 30 år. Solfangeren har størrelse på enten 2,1 eller 2,6 kvm, kan enten ligge utenpå eller integreres på taket. Solfangerne leverer 3-5 ganger bedre enn solceller pr kvm, og for Varmesentralen på 500L holder det med 3-4 panel. Det er også de to panelpakkene vi tilbyr som standard. For få solfangere betyr at man må drifte på strøm store deler av tiden, mens for stor kapasitet vil gjøre at man må stoppe produksjonen i lengre perioder.

Vi benytter Varmesentralen 500L som standard løsning på våre installasjoner. Varmesentralen lagrer og produserer varmtvann for boligoppvarming og tappevann, og fungerer som et blått batteri hvor du lagrer energi over tid. Med 10 cm isolasjon er varmetapet svært lavt og effektivitet svært høy.

Er solfanger noe for deg? Kontakt oss for gratis befaring.

NIBE Solar Solfanger
SOLFANGER

Nå kan du bruke solenergi både for å få varmt tappevann og oppvarming av din bolig. Energiverket leverer solfangerpakker perfekt tilpasset i kombinasjon med Varmesentralen og bergvarme- eller luft/vann-varmepumper.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Praktisk tips

Et solfangeranlegg i et tappevannssystem dimensjoneres gjerne til å dekke rundt 40–60 prosent av det årlige tappevannsbehovet. Et anlegg som leverer både tappevann og rom-oppvarming vil typisk kunne dekke rundt 25–50 prosent av det totale varmebehovet. For større systemer dimensjoneres akkumulator-tanken gjerne slik at det er 50–75 liter vann per kvm solfangerareal. 

God dimensjonering av akkumulatortanken, tilkoblingen og styringssystemet er viktig, det samme gjelder god sjikting i akkumulatortanken, slik at det varme vannet i toppen av tanken ikke blandes med det kalde vannet i bunnen av tanken. 

Solenergi skal ha prioritet før elektrisitet. Man bør måle energiproduksjonen fra sol-fangerne og det totale varmesystemet, slik at en kan følge med på om dette fungerer som forventet. 

Planlegg plassering av solfangere i forhold til teknisk rom, slik at rørføringen blir så kort som mulig. Dette reduserer både installasjons-kostnader og varmetap. 

Fordeler med våre solfangere

– Enkel og rask installasjon
– Lav vekt
– Lang levetid
– Gratis energi på alle soldager
– Elegant design

Drift og vedlikehold av solfangeranlegg

Solfangeranlegg har automatiske styringssystemer og krever derfor lite tilsyn. Anleggene krever også generelt svært lite vedlikehold, men ulike solfangere og systemløsninger kan ha noe ulike behov på dette området. Det er viktig å få informasjon om et spesifikt anlegg fra leverandøren eller produsenten. 

Dersom anlegget har glykolblanding må man påse at varmemediet har rett pH-verdi (pH=9,5). pH må måles etter en eventuell koking for å sjekke at væsken ikke har blitt sur. En for lav pH-verdi kan gi korrosjon i anlegget. I trykksatte anlegg bør man se over skjøter for lekkasje da de utsettes for store temperatursvingninger. Dette kan også fanges opp ved å følge med på manometeret for å se at trykket holder seg stabilt over tid. I trykkløse systemer så er det behov for å kontrollere dreneringsfunksjonen før vintersesongen, samt kontrollere vannstanden i varmesentralen. Videre så bør man, for alle solfangersystemer, måle energiproduksjonen fra solfangerne og det totale varmesystemet, slik at man kan følge med på om dette fungerer som forventet. 

Er solfanger en aktuell løsning for deg? Få en gratis befaring

NIBE Solar Solfanger
SOLFANGER

Nå kan du bruke solenergi både for å få varmt tappevann og oppvarming av din bolig. Energiverket leverer solfangerpakker perfekt tilpasset i kombinasjon med Varmesentralen og bergvarme- eller luft/vann-varmepumper.

Kontakt oss for
gratis befaring og tilbud

Få støtte fra Enova

Skal du installere solfanger, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Dette er en statlig støtteordning som skal gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

FÅ STØTTE PÅ OPPTIL 15.000 KR

Du kan få støtte fra Enova til å installere solfanger. Du har få tilbake maksimalt 10.000 kr for et solfangeranlegg, pluss 200 kr per m² oppad begrenset til 25 m². Det vil si at dersom du installerer 25 m² med solfangere, kan du få opptil 15.000 kr totalt.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert solfanger eller annen ny og miljøvennlig oppvarming.

Prosessen er enkel, du

– installerer solfangeren
– registrerer kvittering/faktura på Enova.no
– mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Energiverket har fagfolk som installerer solfangeren for deg.