Solcellepaneler

Ved hjelp av solcellepaneler kan man bruke solenergi til å produsere strøm til egen bolig. Energien brukes til å drifte en varmepumpe, eget forbruk eller man kan med plusskundeavtale selge overskytende energi til nettleverandør.

Bakgrunn – solenergi

Da de første solpanelene kom handlet det om å varme opp vann i en stor akkumulatortank som leverte varme og tappevann til husholdningen. Systemet kalles solvarme eller termisk solenergi. I takt med varmepumpeteknologiens utvikling og det faktum at vi behøver mest varme i den delen av året hvor solinnstrålingen er liten, har solvarme blitt mindre aktuelt. Derfor har vi i dag bare et fåtall solvarmprodukter i sortimentet.

I dag er det solstrøm fra solceller som gjelder

Også solstrøm har solpaneler på taket, men fremfor å varme vann produserer solcellepanel strøm som benyttes direkte i huset. Et eventuelt overskudd sendes tilbake til strømnettet.

Med solstrøm blir du mikroprodusent av grønn strøm. Solstrøm fra solceller gir alltid et betydelig tilskudd uansett hvilken oppvarming du allerede har, -vedfyring, panelovner, eller fjernvarme. Den aller beste løsningen er i kombinasjon med en varmepumpe.

Å være mikroprodusent av egen solstrøm er en god følelse. I tillegg til at du gjør en innsats for miljøet når du produserer fornybar energi uten noen utslipp, så slipper du å bekymre deg for de stigene strømprisene.

Økt etterspørsel på solcellepaneler har redusert prisen

Prisen på solcellepakker er redusert de senere årene. Etterspørselen på verdensmarkedet har økt markant, og produksjonen av solcellepaneler er blitt mer effektiv. I Europa er det først og fremst Tyskland og Danmark med sine høye strømpriser som har drevet utviklingen av solcellepaneler. Av den grunn har prisen på solcellepakkene blitt redusert og dermed en interessant løsning også for det norske markedet.

Vurderer du å få installert solcellepanel? Kontakt oss for en hyggelig prat.

Solcellepaneler – slik fungerer det

Solstrålene treffer solcellene som genererer energi i form elektrisitet (likestrøm) som via en likeretter endres til vekselstrøm. Likeretteren er den eneste komponenten i solcellepakken som ikke er plassert på taket. Den plasseres på et egnet sted, og tilknyttes husets sikringsskap. Et solstrømsystem er ikke avhengig av et vannbårent varmeanlegg, og dermed ingen akkumulatortanke eller pumpestasjon.

Elektrisiteten som solcellene produserer tar alltid den letteste veien til brukerstedet. Det betyr at det er huset som først og fremst benytter strømmen som produseres. Et eventuelt produksjonsoverskudd er pr. i dag ikke lønnsomt å lagre, men selges videre tilbake til strømnettet.

Solcellepaneler kan være et lurt valg for deg og boligen din

Hvor passer det med solcellepanel?

Hvor mange kWh som kan produseres er avhengig av geografisk plassering, antall solcellepaneler, takvinkel, lokal skyggepåvirkning, og klimaforhold. Solcellepanelene monteres på taket med hjelp av takfester og aluminiumskinner. Våre solcellepakker passer til taksteintak, plateslått tak, og papptak.

Selge og kjøpe strøm

Et generelt anslag er at solcelleproduksjonen er ca. 1000 kWh pr. kW solcellepakke. Dog skinner solen ulikt over døgnet og året mens strømforbruket i huset følger sitt eget mønster.

Den delen av solcelleproduksjonen som benyttes direkte i huset er «gratis». Besparingen tilsvarer summen av: nettleie, strømpris (kWh prisen), og avgifter. Den strømmen du ikke bruker selv føres tilbake til nettet, og blir i stedet til inntekt. Din nettleverandør betaler deg Norpool spot-pris.

Testresultat forsterker fremtidstroen

Den Svenske Energimyndigheten har testet solcellepaneler og resultatet viser at de klarer svensk klima bra. Solcellepanelene presterer selv etter at de ble utsatt for «påskyndet aldring» gjennom kraftige variasjoner i temperatur og luftfuktighet. For å kunne se hvor bra de klarer den svenske vinteren ble de også utsatt for en intensiv snø og is test. Testen viser også at likeretterne generelt er effektive og produserer strøm av god kvalitet.

Vedlikehold og garantier

Din solcellepakke fra NIBE beregnes å leve i minst 25-30 år som er omtrent det samme som for teglstein. Blir det nødvendig å bytte taket før dette kan solcellepanelene løftes av og monteres tilbake.

Minimalt vedlikehold – trygt med lange garantier

Solpanelene skal ikke rengjøres, da det er risiko for at det blir riper i glasset. La regn og vind gjøre jobben. La snøen ligge, den glir ned av seg selv. NIBE’s solcellepaneler har høy kvalitet som betyr at vi kan gi en lang effektgaranti: etter 25 år er det fortsatt ca 80% ytelse fra solcellepanelene.

Få støtte til å installere el-produksjon fra solceller

Skal du ha el-produksjon fra solceller, må du ikke gå glipp av Enovatilskuddet. Dette er en statlig støtteordning som skal gjøre oppvarming av hus mer miljøvennlig.

EL-PRODUKSJON FRA SOLCELLER – FÅ STØTTE PÅ OPPTIL 28.750 KR

Du kan få støtte fra Enova til el-produksjon fra for eksempel solceller. Skal du installere solcellepaneler kan du få opptil 28.750 kr i støtte.

HVORDAN KAN JEG FÅ ENOVA-STØTTE?

Enovatilskuddet blir utbetalt etter at du har installert løsningen. Energiverket leverte flest søknader til Enova i fjor, en av flere grunner til at vi vant klimaprisen fra Enova.

Prosessen er enkel, du

  • installerer løsningen
  • registrerer kvittering/faktura på Enova.no
  • mottar utbetaling

Merk: Enova krever at du får arbeidet utført av fagfolk. Energiverket har spesialister som installerer solcellepanel for deg.