Status på Enovastøtte per august 2020

Enova støtter en rekke tiltak som privatpersoner kan søke om for å få en mer energieffektiv og miljøvennlig bolig. Grunnet Korona-situasjonen har Enova utsatt flere varslede endringer, noe som kommer deg til gode. Her finner du oppdatert oversikt.

I 2019 varslet Enova at både støtte for luft/vann-varmepumpe ?og avtrekksvarmepumpe? avvikles 1. april og at flere andre støttesatser reduseres samtidig. På grunn av ?koronasituasjonen ?har Enova nå valgt å utsette disse endringene ytterligere, til 1. januar 2021.

Her er de mest relevante energitiltakene innen vannbårne varmepumper:

  • Luft/vann-varmepumpe, kr 5.000,-
  • Avtrekksvarmepumpe, kr 5.000,-
  • Væske/vann-varmepumpe, kr 10.000,-
  • Akkumulatortank, kr 5.000,-
  • Vannbåren varme, kr 10.000,-

Forbud mot fossil olje og parafin

Til tross for enkelte endringer og utsettelser, ble det fra og med 1.januar forbud mot oppvarming av boliger med fossil olje og parafin. Samtidig med forbudet forsvant også Enova-støtten man tidligere fikk til å fjerne oljefyr- og tank. Det er fortsatt mange som valgte å fyre opp siste rest med olje og parafin foregående vinter, for så å konvertere til fornybar energi før vinteren 2020-21.

Forlenger fristen for gjennomføring

Enova opprettholder også den forlengede fristen for gjennomføring av tiltak. Tidligere måtte tiltaket være ferdigstilt, og all fakturadokumentasjon være datert i løpet av de siste 18 månedene før søknadsdato. Fra og med 24. mars ble denne perioden utvidet til 20 måneder. Dette gjelder frem til 1. januar 2021 og for alle de 13 tiltakene som støttes gjennom Enovatilskuddet.

For å få gjeldende støttesatser må arbeidet ha blitt gjennomført i løpet av de siste 20 måneder. Dette dokumenteres med faktura datert innenfor de siste 20 månedene før søknadsdato.

Tiltakene må også være ferdig gjennomført, dokumentert med faktura og søknad må være registrert og innsendt i Enovas elektroniske søknadsportal senest 31. desember 2020.

Ønsker du en prat – kontakt oss for gratis befaring