Strømkostnader ved installering av varmepumpe

Skal du installere varmepumpe vil det også innebære noen strømkostnader til elektriker. Kostnadene avhenger følgelig av hvilken type løsning man velger på varmepumpen. Her er de ulike variablene som vil påvirke prisen.

For det første så har man avstanden fra sikringsskapet og inn til varmepumpen. Denne vil variere fra bolig til bolig. Erfaringsmessig ligger dette normalt sett mellom 20.000 – 35.000,- for det som omhandler varmepumpen. Noen velger å gjøre andre oppgraderinger samtidig når man først har en elektriker på stedet, men det går jo da på et annet budsjett enn “varmepumpebudsjettet”.

Mange varmepumper krever 3-fas

De fleste luft/vann-varmepumper og bergvarmepumper i dag, krever 3-fas til hele eller deler av anlegget. Er du usikker på om du har 3-fas eller ikke, kan du som oftest se dette i sikringsskapet ved at det er 2 eller 3 faser på inntakssikringen. Dersom man må inn med 3-fas må man kontakte den lokale nettleverandøren, da det er de som har ansvaret for dette. Normalt sett er dette samme selskapet som du betaler nettleien til, ikke nødvendigvis strømselskapet ditt. Her kan du søke opp netteiere i kommunen.

Fordel med elektriker som har erfaring

De fleste har 3-fas lagt inn til boligen per idag, derfor er dette som oftest en smidig prosess. Det vil være en fordel å benytte en elektriker som har god erfaring med opplegg til varmepumper. Energiverket AS har flere gode samarbeidspartnere som vi kan sette deg i kontakt med. Vi vil også koordinere prosessen sammen med elektriker underveis. Det betyr ikke at vi har ansvaret for elektriker, men at vi vil bistå med spørsmål, deler etc som elektriker trenger. Har du noen spørsmål rundt strømkostnader i forkant av installasjonen, ta kontakt med oss for en prat.

Skal du fjerne tanken, har vi også gode samarbeidspartnere på dette området. Kontakt oss for mer informasjon.