Stikkord: Energiverket

Korsegården Brannstasjon gikk for bergvarmepumper

Korsegården Brannstasjon gikk for bergvarmepumper Energiverket

Korsegården Brannstasjon

Korsegården Brannstasjon ble påbegynt i 2000 og annet byggetrinn ble ferdigstilt i 2010. I dag er det en brannstasjon som fremstår med tidsmessige lyse lokaler med høy materialkvalitet. Bygningen inneholder kontorer, soverom, møte- og konferanserom, treningsrom, gymsal og vognhall til både brann- og redningsbiler.

Bygget har en oppvarmet flate på totalt 3000 kvm, fordelt på 1500 kvm med normalt takhøyde og 1500 kvm med 4,5m takhøyde. Fra starten ble det benyttet oljefyr med vannbåren oppvarming i gulvene. Dette er en løsning som gir god varme, men som er veldig kostbar i drift. Og ikke akkurat miljøvennlig. Det har de nå bestemt seg for å gjøre noe med og de forhørte seg rundt hos diverse forhandlere, og valgte til slutt Energiverket.

Energiverket i Råde installerte vinteren 2013/14 to bergvarmepumper på totalt 80kW, med en 500 liters akkumulatortank. Varmepumpene krever et minimum av 1600 meter aktiv energibrønn, men vi valgte å bore 9 brønner a 210 meter. Totalt 1890m, for å ha en god sikkerhet for varmeleveransen.

Meget god faglig forståelse

Den eksisterende oljefyren står nå som reserve for å benyttes som spisslast på de kaldeste dagene, men vi vurderer å fjerne den siden den ikke har vært i drift etter at våre to nye bergvarmepumper ble installert. Den vil da eventuelt byttes ut med en el-kjele.

– Det fine med denne installasjonen er at anlegget er prosjektert for å benytte de eksisterende varmtvannstankene og gulvvarmesystemet, slik at investeringskostnadene ble lavest mulig. Brann- og Redningsetaten er meget godt fornøyd med installasjonen og som byggeier er jeg strålende fornøyd med anlegget og installasjonen vi har fått på plass, sier Per Ove Siggerud i Siggerud Eiendom AS.

Jeg vil særlig fremheve kompetansen til prosjekterings- og montasjepersonellet i Energiverket. De har meget god faglig forståelse, i tillegg som de har utført et særdeles solid og pent utført intallasjonsarbeid. Besparingen ligger så langt bedre an enn forespeilet i beregningene, avslutter Siggerud.

Les om Degernes Konferanse- og misjonssenter som byttet ut oljen med varmepumper!

Ny støtteordning for varmepumper

Ny støtteordning fra Enova

Bytt ut oljefyren og få opptil 40.000 i støtte fra Enovas støtteordning!

– Etter 5. januar lønner det seg mer enn noen gang å investere i energitiltak i bolighus. Du får mer i støtte og slipper å søke Enova på forhånd, sier daglig leder i Energiverket AS i Råde, Richard Granskogli. Totalt er det bevilget 250 millioner kroner over statsbudsjettet til den nye ordningen.

Enova presenterer en liste på 12 punkter som er godkjent for deres støtteordning etter nyttår. Den største uttellingen får du hvis du i dag har oljefyr, men velger å erstatte den med bergvarme. Tidligere var 25 000 kroner maksimal støtte for dette, men nå kan du få hele 40 000 kroner avhengig av tiltakskombinasjonene. Du kan få støtte først for å fjerne den gamle oljefyren, og deretter for å installere bergvarme. Luft-til-vann-varmepumper har også økte støtteordninger. Støtteorningene øker nå på mange områder også for nye boliger. Det som er fint er at flere tiltak kan kombineres og kvalifiserer til støtte. Støtten vil hete Enovatilskuddet og blir rettighetsbasert. Det betyr at man slipper å søke i forkant, det holder at man oppfyller kravene til dokumentasjon i etterkant.

Nye boliger er kommet inn i varmen

Nytt neste år er også at nye boliger får støtte til installasjon av luft til vann og bergvarmepumper. Velger man bergvarmepumpe i sin nye bolig neste år, vil Enova bidra med 30 000 kroner. Støtten til nyhus og varmepumper ble utfaset i 2013, men er nå tilbake til glede for nybyggere. Det er her også flere andre tiltak som kan kvalifisere til støtte.

Vær tidlig ute!

– I 2020 vil det tre i kraft et totalforbud mot oljefyrt varme i både bolighus og næringseiendommer. Det betyr at belønningen man i dag kan hente ut for å fase ut oljefyringen, trolig vil bli gjort om til en pisk når den tid kommer. Det er kun satt av penger i statsbudsjettet for 2015 så langt, så forbrukerne bør investere i 2015. Derfor lønner det seg å være tidlig ute, sier Richard Granskogli.

Energiverket har økt med 744% på 4 år

Energiverket AS har økt omsetningen på varmeanlegg over 4 år på 744%, og ble kåret av Dagens Næringsliv til gasellebedrift, – fjerdeplass av alle berdifter i Østfold uansett bransje. Vi ser for oss at vi kan fortsette denne utviklingen både fra våre kontorer i Østfold og Vestfold med de nye støtteordningene. Selskapet monterer pr idag ca 50/50 av bergvarme og luft til vann men tror at den nye ordningen vi åpne opp for at flere velger bergvarmeløsninger.

Detaljene rundt Enovas støtteordning legges frem etter nyttår.

Ytterligere kommentarer:
Daglig leder Richard Granskogli
Energiverket AS
Mobiltlf: 474 62 088

Se hele artikkelen og de 12 punktene fra Enova her

Enda bedre ytelse med nytt kompressordesign

Kent Willen i ABK viser stolt frem F2120 som har en ytelse som sprenger grenser

NIBE utvider arbeidsrommet innen luft-vann og bryter samtidig en grense med årsvarmefaktor på fem blank. Større bergvarmepumper bygget over testvinner-lest er også lansert.

Fantastisk ytelse

Da NIBE for noen få år siden lanserte luft-til-vann varmepumper effektive ned til -25  ?C, ble det regnet som et viktig steg framover. Nå har de svenske ingeniørene igjen lagt sine hoder i bløt og kommet opp med en ny luft-vann varmepumpe som kan skilte med svært høye tur-temperaturer og som dessuten leverer varene når det er skikkelig kaldt ute. En helt rå ytelse.

– Modell F2120 får meg til å tenke på Juha Mieto, den finske skiløperen. Ekstrem tilpasning til nordisk klima og mye krefter. De nye luft-vann varmepumpene er solid bygget, og de står distansen ut, de yter og yter. Dette takket være et helt nytt kompressordesign, forteller Steinar Raastad ved ABK til VVSforum.

Hete tokter

Ifølge Raastad kan akkurat denne (F2120) varmepumpen levere vann på 63 grader på tursiden. Noe som åpner for en mer variert utnyttelse, som både til radiatorer og mer aktuelt enn noen gang til forhåndsvarming av tappevann.
– Den nye modellen er utviklet for å levere under svært tøffe driftsforhold, hvor kravene til avriming og bortføring av kondensvann er høye. At varmepumpen har en SCOP på mer enn 5,0 betyr at den leverer fem ganger så mye energi som den bruker, det er helt vilt, sier Raastad.

To i spann

Både F2120 og lillebror F2040 gir ikke bare veldig høy energibesparelse, de har ifølge Kent Willén hos ABK et eksepsjonelt lavt lydnivå.
– Vi vet alle at inverterstyring sparer energi og gir mindre slitasje. For første gang er inverterstyringen kombinert med EVI (Economized Vapour Injection). EVI senker hetgasstemperaturen og øker samtidig den avgitte effekten. Dette er en viktig fordel, spesielt i næringsbygg med større effektbehov og i områder med lave utetemperaturer, sier Willén.

Saken fortsetter under bildet:

Kent Willén ved ABK viser Modell F2040
Kent Willén ved ABK viser Modell F2040

Ørkenvandring

NIBE F2120 har vært gjennom tøffe tester i NIBE sin testlab hvor den over tid har blitt kjørt i temperaturer ned til -25 ?C, i regnstorm og ørkenhete for avdekke hvordan varmepumpens ytelse reagerer under ekstreme værforhold. Det er takket være disse testene man eksempelvis har greid å utvikle så gode resultater for avising.

– NIBE F2120 viser at utviklingen av luft-vann varmepumper går raskt fremover. F2120 kommer i både 8, 12, 16 og 20 kW utgave, mens 2040 kommer i 8,12, og 16 kW, forteller Willén.

Mer fra berget

Bergvarmepumpen F1255 fikk toppresultat i Den Svenske Energimyndighetens test av varmepumper. Nylig presenterte man en større modell bygget over samme lest. NIBE F1345, som er en bergvarmepumpe for næringsbygg og større boliger, og er en velegnet løsning for bygninger med stort varme- eller kjølebehov. Bergvarmepumpen er svært stillegående, stor ytelse, har et elegant og tidløst design og er tilpasset et stort antall systemløsninger.
– Den har også høy COP (Coefficient Of Performance), som angir forholdet mellom avgitt energi og effekt, kontra tilført energi og effekt, forklarer Willén.

 

Artikkelen er publisert på vvsforum.no

Varmepumpe-skeptiker spør: Hva hvis strømmen går?

Hva hvis strømmen går og varmepumpe er det eneste jeg har å varme boligen med?

En gjenganger når vi snakker om varmepumpe som erstatter for oljefyren er “Hva hvis strømmen går?”. Et betimelig spørsmål all den tid ingen ønsker å fryse. Og strømbrudd er en helt reell hendelse, det så vi nylig da uværet raste rundt om i landet.

Dersom man har en oljefyr som er koblet til et vannbårent varmeanlegg med gulvvarme, radiatorer og/eller viftekonvektor drives ikke anlegget av olje alene. For å få sirkulasjon i systemet må man ha en sirkulasjonspumpe. Denne sørger for at varmtvannet sirkulerer fra oljefyren og varmtvannstanken, ut gjennom rørsystemet og deretter tilbake igjen. Uten en sirkulasjonspumpe vil ikke vannet sirkulere til elementene som varmer boligen (radiator, gulvvarme, viftekonvektor), og den blir dermed kald.

Om strømmen går, hvor lang tid tar det før boligen blir kald?

– Dette vil variere fra bolig til bolig med tanke på blant annet byggeår, isolasjonsgrad og hvilket type varmeanlegg man har, sier serviceleder i Energiverket, Wolfgang Granskogli. Dersom strømmen går vil sirkulasjonspumpen stoppe slik at vannet i rørene også stopper og gradvis blir avkjølt. Tregheten på varmen i gulvet, og da spesielt betonggulv, er større enn hva den vil være i en radiator. En bolig med kun radiatorer og viftekonvektorer vil dermed i utgangspunktet merke dette tidligere enn en bolig som også har gulvvarme. Men, vi snakker om bortimot et halvt døgn før man begynner å merke dette selvom det er minusgrader ute.

Kan nye boliger oppvarmes med kun elektrisitet?

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier at en bygning med oppvarmet bruksareal (BRA)under 1000 m2, har mulighet til å bruke kun elektrisk oppvarming. Dersom bygget er et “småhus” er det normalt et krav om skorstein, men ikke dersom du installerer vannbåren varme. Dette er nærmere forklart i § 14-4 fjerde ledd (Krav til løsninger for energiforsyninger):

– Krav om skorstein gjelder kun for småhus (se egen definisjon over) som ikke har vannbåren varme og heller ikke for småhus som bygges etter passivhusstandarden (NS 3700). En stålpipe kan oppfylle kravet, og det forutsettes at pipa står klar for montering av et ildsted. Det er ikke krav om at ildstedet (f.eks. vedovn) er montert.

Her kan du lese mer om kravene til løsninger for energiforsyninger i Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Når hadde du sist et strømbrudd som varte i et døgn?

I følge Jan-Arthur Saupstad i Statnett, har det norske strømnettet en leveringspålitelighet på 99,99 prosent i et normalår. Statnett har ansvaret for og drifter sentralnettet, som er hovedveiene i det norske strømnettet. Det er sjelden utfall i dette nettet som er bygd opp slik at det skal finnes alternative forsyningsveier hvis det oppstår en feil.

Statnett er godt i gang med å fornye sentralnettet, som skal gjøre strømforsyningen enda tryggere. De neste fem årene skal Statnett investere 35-45 milliarder kroner.

– Flere store anlegg er ferdigbygd og satt i drift nå før høst- og vinterstormene kommer. Det gjelder anlegg over Oslofjorden, samt i Midt-Norge og Nord-Norge. Det gjør oss bedre rustet til uværet som venter oss i månedene som kommer, uttalte Saupstad til banett.no i høsten 2017.