Stikkord: Oljefri

Informasjonsmøte på Lambertseter Gård 28.mai 2019

Energiverket AS arrangerer gratis informasjonsmøte for deg som skal erstatte oljefyren med en varmepumpe, har et hus som skal renoveres eller planlegger husbygging. 

Har du et forestående prosjekt som nevnt ovenfor, er det viktig at du kjenner til hvilke varmeløsninger du har å velge mellom og hvordan disse løsningene vil kunne gi deg store besparelser i årene fremover. I tillegg er det gode støtteordninger du kan få fra Enova i forbindelse med varmeanlegget du planlegger i boligen din. Her er det tusenvis å hente i støtte frem mot 2020.

Energiverket inviterer til informasjonsmøte på Energiverket avd. Follo, tirsdag 28. mai 2019. 

På informasjonsmøtet informerer vi deg om hvilke løsninger for vannbåren varme og varmepumper som finnes, og hvilken støtte du kan få fra Enova. Vår erfaring og kunnskap gjør at prosjektet ditt er i trygge hender.

Tid og sted: 
Tirsdag 28. mai kl. 18:00 på Lambertseter Gård. Besøksadresse Langbølgen 2c, 1154 Oslo.

Kontakt & Påmelding:
Vil du melde deg på informasjonsmøtet eller har du noen spørsmål? Ta kontakt med en av våre kontaktpersoner.

Øyvind Søvik
Mobil: 940 83 411
E-post: os@energiverket.no

Tore Bekken
Mobil: 476 71 025
E-post: tb@energiverket.no

Valgte varmepumpe etter 50 år i oljebransjen
I 50 år jobbet Rolf med oljefyrer og utførte påfylling og service på anlegg til bedrift og privat. Nå har han selv blittvarmepumpeeier. Les Rolfs erfaringer med valg av forhandler.

Er bioolje et godt alternativ til fossil fyringsolje?

Er bioolje er godt alternativ til fossil fyringsolje

Med et nærstående forbud mot å varme opp boliger med fossil fyringsolje står oljefyreierne ovenfor flere alternativer. Ett alternativ som trekkes frem er bioolje, men hvor godt alternativ er det egentlig? Informasjonsportalen Oljefri.no har forfattet en oppklarende artikkel om dette.

Hva er bioolje?

Bioolje er en betegnelse på ulike oljer basert på biologiske råstoff. Bioolje er i hovedsak et fornybart produkt og kan høres ut som et forlokkende alternativ til fossil fyringsolje. Ved å gå over til et slikt brennstoff kan oljefyren beholdes ved noen mindre modifikasjoner på anlegget. Ved bruk av biooljer basert på fiskefett, frityroljer m.m. utnyttes et avfallsprodukt som gir små klimagassutslipp. Men det er mer komplisert enn som så.

Praktiske utfordringer

Først noen praktiske innvendinger. Vi må huske på at bioolje består av organisk materiale, som begynner å råtne når det er varmt. Den som velger å gå over til å bruke bioolje, må sørge for at tanken er tømt før sommeren setter inn. Samtidig er det fare for at produktet fryser om vinteren, som gjør det nødvendig at tanken plasseres innendørs.

Klimahensyn må være styrende

Ut fra et klimaperspektiv er likevel det store ankepunktet at mengdene tilgjengelig bioolje basert på slike avfallsressurser er små. Det er et stort behov for å fase ut fossil energi i alle samfunnssektorer. Skal det produseres bioolje både til oppvarming av bygninger, til bruk i tunge kjøretøy og skip og til bruk industrien, må det tas i bruk andre energikilder enn bare avfallsressursene. I Norge framstår bruk av biomasse fra planter og trær som høyrelevant. Men også her er det begrensninger i hvor mye energi som er tilgjengelig. Ved hogst må en ta hensyn til naturverdiene og friluftslivet, noe som setter begrensninger. I tillegg krever prosessen med å omdanne biomasse fra planter og trær til olje mye energi. Omtrent halvparten av energien i biomassen vil gå til spille når den omdannes til bioolje!

Derfor er det mye bedre å bruke biomassen direkte, i form av ved-, flis- og/eller pelletsfyring, eller å bruke andre energiløsninger som varmepumper og solfangere, når formålet er å varme opp bygninger. Biooljer basert på fiskefett, frityrolje m.m. bør primært brukes til formål der vi har få gode alternativ til flytende drivstoff eller drivstoff i gassform, som f.eks. drift av motorer i store kjøretøy og skip.

Det er også mulig å produsere bioolje fra importerte råstoff som mais, palmeolje etc. Bruk av slike råstoff reiser imidlertid flere etiske og miljømessige spørsmål. Energiproduksjon basert på slike vekster kan fortrenge matproduksjon og bidra til høyere matvarepriser. Bruk av slike råstoff kan også resultere i at nye arealer må dyrkes opp. Dersom karbonrik skog må fjernes for å få til dette, kan både klimakonsekvensene og virkningene på naturmangfoldet bli svært negative.

Gode oppvarmingssystem avgjørende

Målet med å kutte ut fossil olje til oppvarming er å redusere våre klimagassutslipp og minimere andre miljøproblemer. Nå som tusenvis av byggeiere må kutte ut fossil olje til oppvarming før 31.desember 2019, må vi sørge for målet faktisk blir nådd – og at vi ikke skaper nye problemer. Derfor bør oppvarmingsløsningene legges om, bort fra flytende brensel og over på andre energieffektive og klimavennlige løsninger. Dette poenget forsterkes av at mange eldre oljefyringsanlegg (fra 1960–70-tallet) er så ineffektive at de bør skrotes, uavhengig av om de fyres med fossil olje eller bioolje.

Akseptabelt for å dekke topplastbehovet

I noen spesielle tilfeller brukes oljefyring kun til å dekke varmebehovet ved topplast, dvs. på de kaldeste timene, noen få dager i året, som et supplement til andre energikilder som dekker grunnbehovet. I slike tilfeller kan det bli svært kostbart å erstatte oljefyren med en annen energiløsning. Når forbudet mot bruk av fossil olje til oppvarming inntrer, kan det være akseptabelt å bruke bioolje i anlegg som er svært kostbare å bygge om, til å dekke topplastbehovet. Da bør det stilles krav til at anlegget har en virkningsgrad på minst 80 prosent.

Oppsummering av bioolje

Bruk av bioolje til oppvarmingsformål er ingen langsiktig løsning i stor skala. Det kan likevel være fornuftig å bruke bioolje i spesielle tilfeller, særlig for å dekke topplastbehovet, dvs. på de kaldeste timene, noen få dager i året, som et supplement til andre energikilder. Det bør da stilles følgende krav:

  • Det må bare benyttes oljer som beviselig er avfallsprodukter
  • Det må ikke benyttes oljer som kan brukes som drivstoff i motorer
  • Olje må bare benyttes i nyere og effektive anlegg med virkningsgrad på over 80 prosent

 

Uten oljefyren er det blitt stille i huset

Ragnar Solli kvittet seg med oljefyren, og alt bråket den medførte. Nå er det endelig stille og rolig i huset.

Ragnar Solli hadde hørt at fossilt brensel skulle utfases, og ønsket å være tidlig ute. Valget med å fjerne oljefyren angrer han ikke på.

Tidligere hadde Sandefjordmannen en stor oljefyr i kjelleren, og en komposittank nedgravd i hagen med olje.

– Jeg var jo litt skeptisk og følte meg bortskjemt med oljefyr som ga konstant varme, men ønsket å være føre var, siden jeg hadde hørt at oljefyren skulle utfases. Det har jeg ikke angret på. Jeg er veldig fornøyd, og nå er det helt stille i huset. Oljefyren vi hadde både bråket og var en del plunder med. Det måtte feies og jeg plundret mye med ventilen, forteller Solli.

Effektivt, sikkert, miljøvennlig og ikke minst stille – gående

Sommeren 2016 fikk han installert en bergvarmepumpe for boring i fjell. Selv er han overbevist om at dette pr. i dag er den beste løsningen og ville ikke nølt med å anbefale det videre til naboer og kjente. – Jeg tror det er mer effektivt med jordvarme, og det er viktig å spare miljøet. Det er vedlikeholdsfritt, det kommer noen fra Energiverket nå i høst for å gjøre årlig service på den, og jeg slipper å tenke på det. Antagelig er det nok sikrere og, det brant jo tross alt en flamme i oljefyren. Med bergvarmepumpe har man ingen utedel som durer, og innedelen er like stille som et kjøleskap.

Tilskudd fra Enova

Alle som installerer miljøvennlige bergvarmepumper kan søke om tilskudd hos ENOVA. Både for selve installering og fjerning av gamle oljefyrer og -tanker. Det har også Solli gjort. – Jeg søkte, og fikk full pakke av tilskudd. Oljetanken som er nedgravd i hagen var ikke så gammel og laget av kompositt. Dermed trengte vi ikke å grave den opp, men fikk den fyllt med lecakuler.

Som en datamaskin

Solli har ikke regnet på hvor mye han sparer i året eller fått sammenlignet med tidligere år, siden han ikke har hatt varmepumpen ett år en gang. I tillegg ble ingen riktig vinter dette året. Men det nye anlegget følger han fascinert med på og har blitt godt kjent med allerede. – Det er nesten som å bruke en datamaskin. Det er en måler ute og en inne, som termostaten stiller seg inn etter. Det eneste jeg har gjort i denne tiden er å forandre innetemperaturen med en grad eller to innimellom.

Oljefri Sandefjord

Energiverket AS, med kontorer både i Østfold, Vestfold, Follo og Drammen er kåret til landets beste til å fremme energi- og klimavennlige løsninger i norske boliger. I mars 2017 mottok vi prisen “Årets Enovatilskudds-bedrift”. Sammen med aktivt arbeid fra blant annet Sandefjord Kommune jobber vi for et bedre klima i Sandefjord.

Sandefjord kommune har ambisiøse mål i sin klimaplan for å redusere utslippet av klimagasser. Et av de aktuelle tiltakene for å nå målene er nettopp å fjerne eldre oljefyrer og erstatte disse med miljøvennlig oppvarming. Sandefjord kommune arbeider også aktivt med erstatte gamle oljefyrer med miljøvennlig oppvarming i egne bygg.

– Sandefjord kommune kan gjøre en del for å redusere klimagassutslippene. Vi er imidlertid avhengig av at hele samfunnet, både enkeltpersoner og bedrifter, også tar tak for å bidra til utslippsnedgang. Det er derfor gledelig at firmaer som Energiverket med lokal forankring i Sandefjord bidrar til at vi kan nå våre mål gjennom målrettet arbeid, og prisen som er vunnet viser at det gjør Energiverket på en god måte, uttalte Bjørn Ole Gleditsch, ordfører i Sandefjord kommune.