Stikkord: vannbåren gulvvarme

Lavtbyggende vannbåren gulvvarme

vannbåren gulvvarme anlegg blir stadig mer kompakt som gir mindre bygghøyde

Gulvvarme blir stadig mer populært i norske hjem. Gulvvarme er kjent for å være den mest komfortable og helhetlige oppvarmingen man kan ha, og utviklingen i teknologien gjør anleggene mer praktiske å installere og bygge.

Lav bygghøyde og vekt gir nye muligheter for vannbåren varme i alle rom

Det er fremdeles elektrisk gulvvarme som kan legges med den minste bygghøyden, men også gulvvarmeanlegg for vannbåren gulvvarme blir mer kompakt. Det gjør at man også kan få tak i vannbåren gulvvarme i veldig tynne utgaver, noe som er positivt for de stadig flere som ønsker å velge den mindre energikrevende oppvarmingen.

Tidligere har mange bekymret seg for hvor høy bygghøyde man vil få med gulvvarme, og da særlig vannbåren gulvvarme, men takket være noen svært kompakte anlegg kan man på det minste oppnå å bygge bare ca. 1.5cm ekstra i høyden, noe de fleste kan påkoste seg. Anleggene Energiverket selger bygger som regel mellom 1.7 og 3.5 cm.

I tillegg til at de vannbårne anleggende tilbyr stadig mer kompakte anlegg, har anleggene også blitt mye lettere i vekt. På grunn av dette kan man også installere vannbåren gulvvarme i alle etasjer i huset, ikke bare i førsteetasje. Det gjør igjen at flere forbrukere kan ha god nytte av å velge nettopp dette.

Større investering og jobb, men bedre i lengden

Den største bonusen er forøvrig at vannbåren gulvvarme gir den laveste energikostnaden på lang sikt. Det blir altså rimeligere i lengden. Det er nok en grunn til å velge vannbåren gulvvarme, til tross for at det er en noe større investering i kjøpsøyeblikket enn hva elektrisk gulvvarme er. I likhet med andre større investeringer er det viktig at du gjør deg opp en mening om hva som er viktigst; lavest innkjøpskostnad eller lavest driftskostnad.

Det som derimot er viktig å huske på når man velger gulvvarme, er at det bringer med seg en del jobb, enten man ansetter profesjonelle til å installere anlegget eller om man velger å gjøre mesteparten av jobben selv. Installasjon av vannbåren varme krever større inngrep enn hva elektrisk gjør, og på grunn av dette egner vannbåren varme seg best ved nybygg eller når man skal bygge fullstendig om.

Les mer om de mange fordelene med vannbåren gulvvarme

Hva er fordelene ved gulvvarme?

bare føtter på gulv med gulvvarme

At det er behagelig med gulvvarme kan nok de fleste være enig i, men å ha gulvvarme installert i hjemmet har også mange andre helsefordeler.

Gulvvarme blir stadig mer populært i norske hjem. Faktisk installeres det vannbåren gulvvarme i så mye som hver fjerde nybyggede enebolig her i landet. Det er generelt sett vannbåren som anbefales av eksperter, men uansett om man finner ut at elektrisk eller vannbåren gulvvarme passer best for sine behov, er det mange fordeler ved å installere denne oppvarmingsmetoden.

1: Kanskje helhetlig den viktigste varmekilden i huset

For at kroppen skal ha det best mulig, bør varmen som tilføres rommet komme nedenfra. Det kan man oppnå med gulvvarme, og det er kanskje derfor den viktigste varmekilden man kan ha i et hus. Man får også en jevnere varme enn med mange andre oppvarmingsmetoder, fordi den fordeles utover bunnen av rommet. På denne måten blir det samtidig varmere på gulvet der behovet er størst.

Man kan si at «om føttene er varme, blir hele kroppen glad». For mennesker er den ideelle varmefordelingen at man har varme føtter og et svalt hode. Hodet bør helst være i en temperatur på rundt 18-20 grader, mens føttene har godt av 23-24 grader. Denne optimale varmefordelingen kan man kun oppnå ved hjelp av gulvvarme.

2: Gulvvarme er nesten usynlig

Nordmenn er i stor grad opptatt av at det skal være pent i hjemmene sine. Faktisk er det ingen andre i Europa som bruker så mye penger på oppussing som det nordmenn gjør. Da er det en fordel av gulvvarme kan ansees som pen varme, eller usynlig varme. Man slipper nemlig i stor grad elementer og rør som tar opp plass på veggene, fordi mesteparten av oppvarmingen foregår under gulvet.

På grunn av dette slipper man å irritere seg over lite kledelige rør, samtidig som man kan møblere fritt ellers i rommet. Riktignok må man sørge for å bruke møbler som ikke fullstendig dekker deler av gulvflaten. Om man likevel bruker innredning slik som ikke-pustende tepper, kan varmen samles under møblet og føre til skader på gulvet. Dette er derimot et mindre problem med vannbåren gulvvarme enn elektrisk, på grunn av at varmen ikke er statisk. Gulvvarme fungerer dessuten i stillhet, så man behøver ikke irritere seg over lyder fra varmeanlegget.

3: Behagelig varme

Gulvvarme er basert på lav varme, noe man kan merke ut ifra overflatetemperaturen. Et gulv med gulvvarme, vil ha en lavere overflatetemperatur enn hva for eksempel en radiator har. Likevel, fordi varmen i gulvet gjerne fordeles over en stor flate vil man på tross av dette få nok varme i rommet uten at luften blir varm eller brent.

På grunn av at varmen blir så godt fordelt ut over rommet, og passer godt for å innfri til menneskenes optimale varmefordeling, vil man kunne senke varmen ellers i rommet med opptil 2 grader uten at det kjennes noe kaldere. Det betyr at man også kan få et lavere energiforbruk og energikostnad enn hva man ville gjort ellers.

4: Hygienisk og allergivennlig

Gulvvarme er også hygienisk og allergivennlig. Som et resultat av at varmen kommer fra det vi kan kalle «riktig retning», altså nedenfra, sirkulerer luften mindre, noe som fører til at støv ikke farer rundt i rommet slik det gjør med mange andre oppvarmingsmetoder. Det gjør gulvvarme til et rent alternativ, men det bidrar også til et bedre inneklima for de som sliter med allergi. 

Gulvet vil i stor grad også holde seg tørt, noe som gir dårlige vekstvilkår for allergifremkallende organismer eller midd.

 

Tåler alle gulv vannbåren gulvvarme?

Seng på gulv med vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme egner seg godt med de fleste gulvtyper, så lenge visse forutsetninger er fulgt. Unntaket er gulv av lønn og bøk som ikke anbefales å bruke til gulvvarme overhodet.

Stadig flere nordmenn ønsker å installere gulvvarme i boligene sine. Vannbåren varme har blitt den metoden flest velger når hus skal rehabiliteres. I tillegg viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at omtrent hver fjerde nye enebolig bygges med vannbåren gulvvarme. Men er det slik at alle gulv tåler gulvvarme?

Ikke gulvvarme under lønn eller bøk

Selv om gulvvarme generelt passer godt med de aller fleste gulvtyper, er det to tresorter man skal holde seg unna, ifølge Kristine Johnsen, produktsjef hos laminatgulvprodusenten BerryAlloc. På grunn av at tresortene bøk og lønn beveger seg mer enn andre tresorter, passer de dårlig med gulvvarme.

Med bevegelse menes det at treet trekker seg sammen og utvider seg. Gulvvarme bidrar til å tørke ut gulvet, og det fører til mer sammentrekning i treet. 
Om det er kaldt og tørt inne, kan det føre til sprekker mellom staver og bord. Man bør derfor velge en annen tresort eller ta utfordringene på eget ansvar.

Forutsetninger for at andre treslag skal tåle gulvvarme

Utenom lønn og bøk, tåler andre tresorter elektrisk og vannbåren gulvvarme – så lenge man følger visse forutsetninger. Disse er at gulvvarmen ikke må stige over 27 grader, at varmen fordeles jevnt utover gulvet og at man legger en fuktsperre. Om man ikke gjør dette, kan man oppleve problemer også med andre tresorter.

Skader i gulvet over 27 grader

Om man ønsker å benytte seg av elektrisk eller vannbåren gulvvarme, skal ikke temperaturen på gulvet stige over 27 grader. Høyere temperaturer enn dette kan føre til skader i gulvet. Da vil ikke gulvet nødvendigvis falle innenfor akseptable grenser for sprekker, konkavitet og stavslipp.

Denne grensen på 27 grader gjelder også ved bruk av gulvtepper eller dekkende møbler. Med dette i rommet må man være ekstra forsiktige, siden temperaturen under for eksempel gulvtepper fort stiger over det som er akseptable grenser.  For å løse dette kan man bruke ikke-tette tepper. Man bør også sette på en forhåndsinnstilling som gjør at gulvtemperaturen ikke stiger over dette.

Vannbåren gulvvarme gir jevn temperatur

Vannbåren gulvvarme blir ofte anbefalt av eksperter, fremfor elektrisk gulvvarme. Det er fordi sirkulasjonen av vann under gulvet fører til jevn varme. Da unngår man at det blir for varmt på visse områder av gulvet. Med vannbåren varme får man derfor også innfridd til forutsetningen om at varmen må være jevnt fordelt.

Selv om vannbåren gulvvarme altså oftest er anbefalt av fagfolk, poengterer Kristine Johnsen at det ikke er typen gulvvarme man velger som er viktigst. Det viktigste er altså at varmen fordeles jevnt over.

Bevegelse i tregulv og fukt

Man bør også huske et par andre ting når man skal velge gulvvarme. Som nevnt tidligere bør man huske at det ofte er tresorter man velger til gulv, og disse tresortene beveger seg. Tre er et levende materiale som sveller og krymper når luftfuktigheten endrer seg. Uheldigvis blir disse bevegelsene forsterket i et rom med gulvvarme. Man bør derfor ta hensyn til dette ved blant annet å gi gulvet god klaring mot veggen.

Man bør også huske at gulvet kan slå sprekker i vintermånedene når luftfuktigheten faller. Disse månedene kan det lønne seg å installere en måler og tilføre rommet ekstra fuktighet med en luftfukter for å unngå at gulvet sprekker.

Den siste forutsetningen er at man må huske å montere en fuktsperre. Den må på plass for å unngå at fukt trekker opp fra undergulvet og forårsaker skader på gulvet.