Stikkord: vannbårent varmesystem

Tåler alle gulv vannbåren gulvvarme?

Seng på gulv med vannbåren gulvvarme

Vannbåren gulvvarme egner seg godt med de fleste gulvtyper, så lenge visse forutsetninger er fulgt. Unntaket er gulv av lønn og bøk som ikke anbefales å bruke til gulvvarme overhodet.

Stadig flere nordmenn ønsker å installere gulvvarme i boligene sine. Vannbåren varme har blitt den metoden flest velger når hus skal rehabiliteres. I tillegg viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at omtrent hver fjerde nye enebolig bygges med vannbåren gulvvarme. Men er det slik at alle gulv tåler gulvvarme?

Ikke gulvvarme under lønn eller bøk

Selv om gulvvarme generelt passer godt med de aller fleste gulvtyper, er det to tresorter man skal holde seg unna, ifølge Kristine Johnsen, produktsjef hos laminatgulvprodusenten BerryAlloc. På grunn av at tresortene bøk og lønn beveger seg mer enn andre tresorter, passer de dårlig med gulvvarme.

Med bevegelse menes det at treet trekker seg sammen og utvider seg. Gulvvarme bidrar til å tørke ut gulvet, og det fører til mer sammentrekning i treet. 
Om det er kaldt og tørt inne, kan det føre til sprekker mellom staver og bord. Man bør derfor velge en annen tresort eller ta utfordringene på eget ansvar.

Forutsetninger for at andre treslag skal tåle gulvvarme

Utenom lønn og bøk, tåler andre tresorter elektrisk og vannbåren gulvvarme – så lenge man følger visse forutsetninger. Disse er at gulvvarmen ikke må stige over 27 grader, at varmen fordeles jevnt utover gulvet og at man legger en fuktsperre. Om man ikke gjør dette, kan man oppleve problemer også med andre tresorter.

Skader i gulvet over 27 grader

Om man ønsker å benytte seg av elektrisk eller vannbåren gulvvarme, skal ikke temperaturen på gulvet stige over 27 grader. Høyere temperaturer enn dette kan føre til skader i gulvet. Da vil ikke gulvet nødvendigvis falle innenfor akseptable grenser for sprekker, konkavitet og stavslipp.

Denne grensen på 27 grader gjelder også ved bruk av gulvtepper eller dekkende møbler. Med dette i rommet må man være ekstra forsiktige, siden temperaturen under for eksempel gulvtepper fort stiger over det som er akseptable grenser.  For å løse dette kan man bruke ikke-tette tepper. Man bør også sette på en forhåndsinnstilling som gjør at gulvtemperaturen ikke stiger over dette.

Vannbåren gulvvarme gir jevn temperatur

Vannbåren gulvvarme blir ofte anbefalt av eksperter, fremfor elektrisk gulvvarme. Det er fordi sirkulasjonen av vann under gulvet fører til jevn varme. Da unngår man at det blir for varmt på visse områder av gulvet. Med vannbåren varme får man derfor også innfridd til forutsetningen om at varmen må være jevnt fordelt.

Selv om vannbåren gulvvarme altså oftest er anbefalt av fagfolk, poengterer Kristine Johnsen at det ikke er typen gulvvarme man velger som er viktigst. Det viktigste er altså at varmen fordeles jevnt over.

Bevegelse i tregulv og fukt

Man bør også huske et par andre ting når man skal velge gulvvarme. Som nevnt tidligere bør man huske at det ofte er tresorter man velger til gulv, og disse tresortene beveger seg. Tre er et levende materiale som sveller og krymper når luftfuktigheten endrer seg. Uheldigvis blir disse bevegelsene forsterket i et rom med gulvvarme. Man bør derfor ta hensyn til dette ved blant annet å gi gulvet god klaring mot veggen.

Man bør også huske at gulvet kan slå sprekker i vintermånedene når luftfuktigheten faller. Disse månedene kan det lønne seg å installere en måler og tilføre rommet ekstra fuktighet med en luftfukter for å unngå at gulvet sprekker.

Den siste forutsetningen er at man må huske å montere en fuktsperre. Den må på plass for å unngå at fukt trekker opp fra undergulvet og forårsaker skader på gulvet.

 

Gode grunner til å velge væske/vann-varmepumpe

Fordeler ved å velge væske/vann-varmepumpe

Væske-til-vann-varmepumpe

En væske-til-vann-varmepumpe også kalt bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader vil en slik varmepumpe bidra til et godt inneklima gjennom en jevn og god varme i hele huset. Blant annet slipper man at støv virvles opp av panelovner eller sot fra oljefyren som kan plager for allergikere. Les mer om Merete og barna som ble kvitt astma-anfallene når oljefyren forsvant.

Hvem passer væske/vann-varmepumpe godt for?

 • Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
 • Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år.
 • Deg som skal fjerne oljefyren. Visste du at du kan få penger tilbake for fjerning av oljefyren?
 • Boliger med vannbårent varmesystem. Har du ikke dette, kan Enova gi deg støtte.

Gode grunner til å velge væske/vann-varmepumpe

Det er mange gode grunner til å velge en væske/vann-varmepumpe for å varme opp boligen din. Enten du har en eldre enebolig eller skal bygge nytt, vil væske/vann-varmepumpe være et høyaktuelt alternativ. Spesielt mange oljefyr-eiere i eldre boliger velger dette som sin nye oppvarmingskilde.

 • Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
 • Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden.
 • Ingen støybelastning utendørs.
 • Lang levetid.
 • Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
 • Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.
 • Bedre energimerking av boligen som kan gi økt boligverdi.
 • Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

Det finnes flere ulike varianter av væske/vann-varmepumper, men bergvarmepumpen er den desidert mest populære varianten. Jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe vil også fungere godt i enkelte tilfeller, men krever større forutsetninger enn en bergvarmepumpe.

Bergvarmepumpe:

 • Anlegget tar liten plass utendørs.
 • Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
 • Høy og stabil temperatur på opptakskilden gir høy varmefaktor gjennom hele året.
 • Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren. Frostvæsken sirkuleres da til en egen viftekonvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Jordvarmepumpe:

 • De egner seg godt for gårdsbruk og hytter som ofte har store tilgjengelige arealer for legging av rørslynge
 • Kan være aktuelt for nye boliger med lavt energibehov
 • Ofte lavere investeringskostnad enn bergvarme
 • Dersom en tomt likevel skal fylles eller graves opp, kan man få lagt rørslyngen uten de store kostnadene
 • Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Sjøvarmepumpe:

 • Det er vanligvis billigere å legge kollektorslange i sjø enn i borehull.
 • Relativt høy og stabil temperatur på sjøvann gir høy varmefaktor gjennom hele året.