Stikkord: Wolfgang Granskogli

Trond sparer 60.000,- i året med bergvarmepumpe

Med 400 kvadratmeter bolig med åpen løsning var Trond Lundes bolig et pengesluk, der strømregningen kom på 14.000 i måneden. Nå sikter han mot et nullenergihus, blant annet ved hjelp av bergvarmepumpe.

Lunde bor med sin familie i et flott arkitekttegnet hus på 400 kvadratmeter ved Fuglevik i Rygge, med spektakulær utsikt utover Oslofjorden gjennom store vindusflater. Huset har fem åpne peiser, men de brukes kun for kosens skyld. Frem til familien flyttet inn for to år siden ble huset varmet opp av vannbåren varme på strøm.

– Det var jo skyhøy strømregning her, så det handlet om å få ned den, og samtidig øke boligens verdi. Men selvfølgelig er det viktig å redusere energiforbruket for oss alle, og ønsket er etterhvert at dette blir et nullenergihus. Jeg synes det er viktig at vi kompenserer for det vi bruker.

Trond sparer masse penger med bergvarmepumepe fra Energiverket

Trond sparer masse penger med bergvarmepumpe fra Energiverket

Strenge krav

Lunde gjør ingenting tilfeldig. Han setter seg godt inn i det som skal gjøres, og er nøye på at det gjøres ordentlig. Han fikk inn tre anbud, og hadde strenge krav på hva han ønsket. Valget ble likevel avgjort på det personlige plan.

– Valget falt på Energiverket på grunn av Wolfgang Granskogli. Han er veldig faglig dyktig, utviste klart mest kompetanse og ikke minst erfaring med NIBE. Det har også vist seg i ettertid med god oppfølging, og en god person og sparre med i forhold til videre planlegging.

Det er flere nye planer på blokka, ny garasje skal oppføres og et svømmebasseng skal legges i hagen. Sistnevnte skal varmes opp av bergvarmen. Les mer om bergvarmepumper.

– Jeg vurderte vannbåren varme ut til garasjen, men kom til at det kom til å koste mer enn det smakte. Biler ruster mer om den står inne i varmen hele vinteren og. Men varmepumpen er allerede dimensjonert for svømmebassenget.

Balansert varme

Varmen i gulvene står på hele året, og det er en god grunn til det. Det er gjort en stor og nøyaktig jobb, også det av Wolfgang, med å balansere sløyfene der vannet går i gulvene. Slår man av vannet, ødelegger man balansen. Alt reguleres av termostaten, som også kan slå varmen helt av. Vi lufter sjelden og har en balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Og siden gulvvarme varmer på en annen måte, har vi nok og en lavere innetemperatur enn gjennomsnittet.

Trond Lunde er veldig fornøyd med sin nye varmepumpe, og ser allerede resultater av det. Den verste regningen i vinter var på 3.500, det er over 10.000 mindre enn før. Jeg har ingen problemer med å anbefale Energiverket videre, og har allerede gjort det til fler. Jeg kommer også til å bruke dem fremover til flere nye prosjekter, blant annet når svømmebassenget skal på plass.

Kontakt oss for gratis befaring om du også vil spare mye penger med bergvarmepumpe.

Varmepumpe-skeptiker spør: Hva hvis strømmen går?

Hva hvis strømmen går og varmepumpe er det eneste jeg har å varme boligen med?

En gjenganger når vi snakker om varmepumpe som erstatter for oljefyren er “Hva hvis strømmen går?”. Et betimelig spørsmål all den tid ingen ønsker å fryse. Og strømbrudd er en helt reell hendelse, det så vi nylig da uværet raste rundt om i landet.

Dersom man har en oljefyr som er koblet til et vannbårent varmeanlegg med gulvvarme, radiatorer og/eller viftekonvektor drives ikke anlegget av olje alene. For å få sirkulasjon i systemet må man ha en sirkulasjonspumpe. Denne sørger for at varmtvannet sirkulerer fra oljefyren og varmtvannstanken, ut gjennom rørsystemet og deretter tilbake igjen. Uten en sirkulasjonspumpe vil ikke vannet sirkulere til elementene som varmer boligen (radiator, gulvvarme, viftekonvektor), og den blir dermed kald.

Om strømmen går, hvor lang tid tar det før boligen blir kald?

– Dette vil variere fra bolig til bolig med tanke på blant annet byggeår, isolasjonsgrad og hvilket type varmeanlegg man har, sier serviceleder i Energiverket, Wolfgang Granskogli. Dersom strømmen går vil sirkulasjonspumpen stoppe slik at vannet i rørene også stopper og gradvis blir avkjølt. Tregheten på varmen i gulvet, og da spesielt betonggulv, er større enn hva den vil være i en radiator. En bolig med kun radiatorer og viftekonvektorer vil dermed i utgangspunktet merke dette tidligere enn en bolig som også har gulvvarme. Men, vi snakker om bortimot et halvt døgn før man begynner å merke dette selvom det er minusgrader ute.

Kan nye boliger oppvarmes med kun elektrisitet?

Byggteknisk forskrift (TEK 17) sier at en bygning med oppvarmet bruksareal (BRA)under 1000 m2, har mulighet til å bruke kun elektrisk oppvarming. Dersom bygget er et “småhus” er det normalt et krav om skorstein, men ikke dersom du installerer vannbåren varme. Dette er nærmere forklart i § 14-4 fjerde ledd (Krav til løsninger for energiforsyninger):

– Krav om skorstein gjelder kun for småhus (se egen definisjon over) som ikke har vannbåren varme og heller ikke for småhus som bygges etter passivhusstandarden (NS 3700). En stålpipe kan oppfylle kravet, og det forutsettes at pipa står klar for montering av et ildsted. Det er ikke krav om at ildstedet (f.eks. vedovn) er montert.

Her kan du lese mer om kravene til løsninger for energiforsyninger i Byggteknisk forskrift (TEK 17).

Når hadde du sist et strømbrudd som varte i et døgn?

I følge Jan-Arthur Saupstad i Statnett, har det norske strømnettet en leveringspålitelighet på 99,99 prosent i et normalår. Statnett har ansvaret for og drifter sentralnettet, som er hovedveiene i det norske strømnettet. Det er sjelden utfall i dette nettet som er bygd opp slik at det skal finnes alternative forsyningsveier hvis det oppstår en feil.

Statnett er godt i gang med å fornye sentralnettet, som skal gjøre strømforsyningen enda tryggere. De neste fem årene skal Statnett investere 35-45 milliarder kroner.

– Flere store anlegg er ferdigbygd og satt i drift nå før høst- og vinterstormene kommer. Det gjelder anlegg over Oslofjorden, samt i Midt-Norge og Nord-Norge. Det gjør oss bedre rustet til uværet som venter oss i månedene som kommer, uttalte Saupstad til banett.no i høsten 2017.