Varmepumpelån

Energiverket AS er Norges største NIBE-forhandler, noe som gir deg mange fordeler. En av disse er at du som skal investere i et NIBE-anlegg har tilgang til det svært gunstige Varmepumpelånet fra Sparebank1 Hallingdal Valdres.

Et godt alternativ

Hvis man ikke har egenkapital til å betale varmepumpen og installasjonen der og da, eller ønsker å benytte denne egenkapitalen til noe annet er vamepumpelån en god løsning.

Ofte kan et alternativ være å benytte kredittkort eller andre forbrukslån til å betale.

– Varmepumpelån har svært konkurransedyktige betingelser og lavere rente enn disse alternativene, forteller Knut Oscar Fleten, daglig leder i SpareBank1 Hallingdal Valdres.

Vi i Energiverket svært fornøyde med at dette samarbeidet nå blir realisert. Banken er den første i Norge som tilbyr et eget varmepumpelån, og forutsetter at man installerer en varmepumpe fra NIBE av en autorisert forhandler som Energiverket AS.

– Vi i SpareBank 1 Hallingdal Valdres er den eneste banken i Norge som tilbyr dette. Vi håper at flere SpareBank 1-banker, men også andre banker, vil begynne å se på tiltak som belønner forbruker ved å ta grønnere valg i hverdagen, sier Fleten.

Sparer penger fra første måned

Både luft/vann-varmepumper og bergvarmepumper kan erstatte oljefyr gjennom varmepumpelånet.

Bergvarme koster mer når du installerer, men sparer mer energi og varer lenger. Prisen varierer, men ligger ofte mellom 180 000 og 300 000 kroner ferdig installert. Kan du ta pant i egen bolig, får du rentesatsen på 2,5 prosent for varmepumpelån opp til 250 000 kroner.

– En bolig med oljeforbruk på 3 000 liter i året som installerer bergvarme ved hjelp av varmepumpelånet, kan normalt spare over 1 000 kroner hver måned i 25 år, opplyser Daniel Kristensen, administrerende direktør i ABK AS, norsk importør av NIBE varmepumper.

Reduserer de store, årlige kostnadene

I tillegg til de nevnte oljefyreierne, er det også mange boligeiere som har fått merke den økte strømprisen de siste årene. Det er heller ingen tvil om at strømprisene vil fortsette å stige etterhvert som andelen el-biler på norske veier bare fortsetter å øke, ettersom ladingen krever mye strøm. I tillegg skal utenlandskablene kobles på slik at vi på sikt får strømpriser som nærmer seg ellers i Europa.

«Selv om det er lønnsomt å bytte til varmepumpe, så kan en investering på over 200.000 kroner oppleves som en barriere for mange boligeiere. Derfor er det veldig positivt med lån til så gunstige betingelser.»

Rolf Iver Mytting Hagemoen,
daglig leder i Norsk Varmepumpeforening.

For deg som ikke har mulighet til å låne med pant i boligen

SpareBank 1 Hallingdal Valdres tilbyr også lån med pant i selve varmepumpen for deg som ikke har mulighet til å stille ledig sikkerhet i boligen. Kravet fra myndighetene er maksimalt 85% belåning på boligen.